ابزار برنامه‌ریزی


7 اپلیکیشن کاربردی اندروید برای مدیریت کارها

آمار پایه ای ترین ابزار برنامه ریزی برای کشور است

مرصاد نیوز: سرپرست فرمانداری هرسین گفت: آمار پایه ای ترین ابزار برنامه ریزی برای کشور است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد، امیر شاه آبادی در گفتگو با دیوانگاه در خصوص وضعیت آمارگیری در شهرستان و روند آن اظهار داشت: سرشماری در تمام دنیا به سمت سرشماری غیر حضوری پیش می رود و برخی از کشورها مانند ژاپن با 55درصد رکوردار آمارگیری غیر حضوری هستند.

وی افزود: امسال برای اولین بار و تا روز گذشته آمار سرشماری غیر حضوری در کشور از مرز 33میلیون نفر گذشت و انتظار می رود این میزان تا پایان فرصت در نظر گرفته شده ابزار برنامه‌ریزی به بالای 40درصد برسد.

سرپرست فرمانداری هرسین خاطرنشان کرد: شهرستان هرسین در آغاز سرشماری در سطح استان ر تبه 14را داشت که با کمک اطلاع رسانی های سایت های شهرستانی، نصب پلاکارد، و صدا و سیما و جلسات متعددی که برگزار شد رتبه شهرستان تا اواخر هفته گذشته تا ششم ارتقاء پیدا کرد.

شاه آبادی در خصوص مزایای آمارگیری غیر حضوری اظهار داشت: از حسن های این نوع از آمارگیری این است که اولاً- اطلاعات خانوارها دقیق تر ابزار برنامه‌ریزی و با حوصله تر ثبت می شود و ثانیاً هزینه های دولت و نظام در این آمارگیری ها کاهش می یابد.

وی تعداد افراد آمارگیر را در کل شهرستان حدود 28نفر عنوان کرد و افزود: از این میزان حدود 24نفر آمارگیر و 4 نفر کارشناس فنی هستند که با برنامه ریزی های صورت گرفته در دو بخش مرکزی هرسین و بخش بیستون مستقر شده و کار آمارگیری را انجام می دهند.

سرپرست فرمانداری هرسین در پایان با بیان اینکه آمار پایه ای ترین ابزار برنامه ریزی برای کشور است خاطرنشان کرد: این روند تا 28آبانماه ادامه دارد و امیدواریم بتوانیم با تلاش هایی که در این زمینه صورت می گیرد آمار دقیقی جمع آوری شود.

مراحل رسیدن به موفقیت را نام ببرید؟

سلام ! خوبی؟
پاسخ برای کلاس ششمی ها!:
1_ابزار مناسب
2_استاد ماهر
3_نظم و برنامه ریزی
4_تلاش وکوشش
5_صبر و پشتکار
پاسخ برای بزرگتر از کلاس ششمی ها!:
1،«داشتن هدفی مشخص»
2،«فراهم کردن ابزار و وسایل مخصوص آن کار»
3،«داشتن استادی ماهر و با تجربه»
4،«نظم و برنامه ریزی در کار ها»
5،«صبر داشتن،تلاش کردن و نترسیدن از شکست»
موفق باشی دوست خوب!?

۱_خواستن
۲_ابزار کار
۳_استاد ماهر
۴_نظم
۵_صبر وتلاش

ابزار
استاد
نظم برنامه ریزی
تلاش
صبر
رسیدن به موفقیت البته پله های دیگری هم هست مانند نترسیدن از شکست

جواب صفحه 88 هدیه ششم کامل کنید
1_اراده انجام کار
2_ابزار
3_استاد ماهر
4_نظم و برنامه ریزی
5_صبر و کوشش

1_ اراده
2_ ابزار مناسب
3_ استاد ماهر و باتجربه
4_تلاش و کوشش
5_ صبر و پشتکار و نترسیدن از شکست

ابزار مناسب
استاد ماهر
صبر
تلاش

تلاش کوشش پشتکار برنامه ریزی خلاقیت

1_ابزار مناسب
2_استاد ماهر
3_نظم و برنامه ریزی
4_تلاش وکوشش
5_صبر و پشتکار

تلاش و کوشش و صبر و ابزار مناسب و نظم و برنامه ریزی

۱«داشتن هدفی مشخص»
۲«فراهم کردن ابزار و وسایل مخصوص آن کار»
۳«داشتن استادی ماهر و با تجربه»
۴«نظم و برنامه ریزی در کار ها»
۵«صبر داشتن،تلاش کردن و نترسیدن از شکست»

همه دلایل هستش تلاش برنامه ریزی پشتکار انگیزه ولی از همچی مهم تر ساختن ذهن ثروتمند

درس چنده این سوال .

برای مو فقط
1_ابزارمناسب
2-استاد ماهر
3-نظم وبرنامه ریزی
4-تلاش وکوشش
5-صبر و پشتکار

فراهم ابزار
داشتن استاد یا مربی ماهر
داشتن نظم در کار خود و برنامه‌ریزی مناسب
تلاش کردن
صبور بودن و پشت کار داشتن و نا امید نشدن

3_نظم و برنامه ریزی

سلام داشتن ابزار مناسب،داشتن استاد ماهر،داشتن برنامه ریزی و نظم،صبر و تلاش

داشتن استاد ماهر و با تجربه وسایل

پاسخ این سوال به ترتیب
1 - داشتن هدف مشخص و برنامه ریزی برای آن
2 -- داشتن یک استاد ماهر
3 - داشتن ابزار و لوازم لازم برای هدف
4 - تلاش و کوشش
5 - صبر و پشتکار
سپاس

1. داشتن ابزار مناسب با کار !
2. تلاش و سعی فراوان !
3. داشتن برنامه ریزی !
4. داشتن استادی ماهر !
5. نترسیدن از شکست !

داشتن ابزار
داشتن استاد
صبوری
داشتن برنامه مناسب
تلاش و کوشش

_ابزار مناسب
2_استاد ماهر
3_نظم و برنامه ریزی
4_تلاش وکوشش
5_صبر و پشتکار
دکمه ی سبزیادت نره !

1-اراده
2-ابزار مناسب
3-مربی با تجربه و کار بلد
4تمرین منظم و پیوسته
5-صبر

سلول چیست میشه بگین؟؟ ممنون?

باید تلاش بیشتر داشته باشیم و نترسیم

سلام . مراحل رسیدن به موفقیت :
1 - داشتن هدف مشخص و برنامه ریزی برای آن
2 -- کمک گرفتن و یاد گرفتن آن حرفه از یک استاد ماهر
3 - داشتن ابزار و وسایل و لوازم لازم برای هدف
4 - تلاش و کوشش
5 - صبر و پشتکار

مدل برنامه ریزی کمینه سازی زمان سیکل در سلول های تولیدی رباتیک سه ماشین ابزار برنامه‌ریزی با فرض ‏وجود ‏تعویض ابزار

2 استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب، بناب، ایران.

3 استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه کردستان، ایران.

چکیده

در این مقاله مسئله زمان‌بندی در سلول‌های تولیدی رباتیک سه ماشینه برای تولید قطعات مختلف با فرض وجود تعویض ابزار مورد بررسی قرار ‏گرفته است. در سلول تولیدی رباتیک انعطاف‎‌‎پذیر ماشین‎‌‎ها از طریق تعویض ابزار می‎‌‎توانند کلیه عملیات‌ مربوط به تولید قطعات را انجام دهند. از آنجا ‏که مخزن ابزار ماشین‌ها دارای ظرفیت محدود است،‏ لذا برای تولید قطعات مختلف توسط ماشین‌ها، نیاز به تعویض ابزار خواهد بود. مسئله‌ی اصلی در ‏این مقاله تصمیم‌گیری در مورد سیاست جابجایی قطعات توسط ربات، ترتیب ورود قطعات به سلول تولیدی رباتیک و همچنین نحوه‌ی تعویض ابزار ‏روی ماشین‌ها برای رسیدن به زمان سیکل بهینه می‌باشد. از این رو در این مقاله رویکردی جدید برای محاسبه تعداد تعویض ابزار ارائه شده است و ‏مدل برنامه‌ریزی ریاضی کمینه‌سازی زمان سیکل تولیدی مساله مورد بررسی ارائه شده است. توسط مدل نشان داده شده است که زمان تعویض ابزار را ‏می‌توان با مسائل موجود در سلول های تولیدی رباتیک ادغام و فرمول‌بندی کرد و نتایج حاصل نشان داد که زمان تعویض ابزار و توالی ورود قطعات در ‏انتخاب سیاست حرکتی ربات و زمان تولید تاثیر مستقیم دارد. با استفاده از نرم افزار ‏GAMS‏ مسائل عددی مربوط به مدل ریاضی حل شده و نشان ‏داده شده است که نرم افزار ‏GAMS‏ برای قطعات بیشتر از 8 در زمان معقول به جواب نمی‌رسد، ولی مسائلی تا 80 قطعه مختلف با استفاده از ‏الگوریتم ژنتیک در زمان معقول به جواب می‌رسند. همچنین نشان داده شده است که زمان حل توسط الگوریتم ژنتیک کمتر از زمان حل به وسیله ‏GAMS‏ می‌باشد.‏

کلیدواژه‌ها

 • زمانبندی
 • سلول تولیدی رباتیک
 • تعویض ابزار؛ توالی ورود قطعات
 • الگوریتم ژنتیک

موضوعات

 • برنامه ریزی تولید، زمانبندی تولید

عنوان مقاله [English]

Modeling for Minimizing Cycle Time in a three-Machine Robotic Cell with ‎Assumption of Tool Switching

نویسندگان [English]

 • Vahed Moradi 1
 • Mehdi Yousefi Nejad Attari 2
 • Hiwa Farughi 3

In this paper, three-machine scheduling problem in robotic production cells that producing different parts and ‎assuming the tool change has been investigated. The main issue in this article is make decisions about how to move ‎the parts by a robot between machines, the order of parts to robotic production cells as well as how to tool switch on ‎the machine is to achieve the optimum cycle time. A new approach to calculate the number of tool switching is ‎provided. Then a programming model for minimizing cycle time is presented in this problem and the results showed ‎that tool changing and parts sequencing has a direct impact on robot movement policy and cycle time. Finally, ‎numerical examples have been studied using Genetic algorithms. The results were compared with software GAMS. ‎It has been proven that GAMS does not answer for more than eight parts in a reasonable time, but examples up to ‎‎80 different parts using Genetic Algorithm reach to answer in a reasonable time.‎

کلیدواژه‌ها [English]

 • Scheduling
 • Robotic Production Cell
 • Tool switching
 • sequencing
 • GA

مراجع

[1] Shirazi, R., ‏Frizelle, G., (2001). “Minimizing the number of tool switches on a flexible machine: an ‎empirical study”, International Journal of Production Research, 39(15): 3547-3560.

[2] Tang, C.S., Denardo, E.V., (1988). “Models arising from a flexible manufacturing machine, part I: ‎minimization of the number of tool switches”, Operations research, 36(5): 767-777.

[3] Crama, Y., Oerlemans, A.G., Spieksma, F.C., (1996). “Minimizing the number of tool switches ‎on a flexible machine”, Springer.

[4] Privault, C., Finke, G., (1995). “Modelling a tool switching problem‏ ‏on a single NC-machine. ‎Journal of Intelligent Manufacturing”, 6(2): 87-94‎.

[5] Hertz, A., Laporte, G., Mittaz, M., Stecke, K.E., (1998). “Heuristics for minimizing tool switches when‏ ‏scheduling part types on a flexible machine”, IIE transactions, 30(8): 689-694‎‏. ‏

[6] ‏Al-Fawzan, M., Al-Sultan, K., (2003). “A tabu search based algorithm for minimizing the ‎number of tool switches on a flexible machine”, Computers & industrial engineering, 44(1): 35-‎‎47‎‏.

[7] ‏‏Akturk, M.S., Ghosh, J.B., Gunes, E.D., (2003). “Scheduling with tool changes to minimize ‎total completion time: a study of heuristics and their performance”, Naval Research Logistics ‎‎(NRL), 50(1): 15-30‎‏. ‏

[8] ‏Laporte, G., Salazar-Gonzalez, J.J., Semet, F., (2004). “Exact algorithms for the job sequencing ‎and tool switching problem”, IIE transactions, 36(1): 37-45‎‏.

[9] ‏‏Zhou, B.H., Xi, L.F‏., Cao, Y.S., (2005). “A beam-search-based algorithm for the tool switching ‎problem on a flexible machine”, The International Journal of Advanced Manufacturing ‎Technology, 25(9-10): 876-882‎‏. ‏

[10] ‏Crama, Y., Moonen, L.S., Spieksma, F.C., Talloen, E., (2007). “The tool switching problem revisited”, ‎European Journal of Operational Research, 182(2): 952-957‎‏. ‏

[11] ‏Konak, A., Kulturel-Konak, S., ابزار برنامه‌ریزی Azizoğlu, M., (2008). “Minimizing the number of tool switching instants ‎in Flexible Manufacturing Systems”, International Journal of Production Economics, 116(2): 298-‎‎307‎‏. ‏

[12] ‏‏Yanasse, H.H., Rodrigues, R.d.C.M., Senne, E.L.F., (2009). “An enumeration algorithm based ‎on partial ordering to solve the minimization of tool switches problem”, Gestão & Produção, ‎‎16(3): 370-381‎‏. ‏

[13] ‏Amaya, J.E., Cotta, C., Fernández-Leiva, A.J., (2012). “Solving the tool switching problem with ‎memetic algorithms, Artificial Intelligence for Engineering Design”, Analysis and Manufacturing, ‎‎26(02): 221-235‎‏. ‏

[14] ‏Catanzaro, D., Gouveia, L., Labbé, M., (2015). “Improved integer linear programming formulations for ‎the job Sequencing and tool Switching Problem”, European Journal of Operational Research, 244(3): ‎‎766-777‎‏. ‏

[15] ‏Chaves, A., Lorena, L., Senne, E., Resende, M., (2015). “Hybrid method with CS and BRKGA applied to ‎the minimization of tool switches problem”, Computers & Operations Research.‏

[16] ‏Sethi, S.P., Sriskandarajah, C., Sorger, G., Blazewicz, J., Kubiak, W., (1992). “Sequencing of parts and ‎robot moves in a robotic cell”, International Journal of Flexible Manufacturing Systems, 4(3-4): ‎‎331-358‎‏. ‏

[17] ‏Zarandi, M.F., Mosadegh, H., Fattahi, M., (2013). “Two-machine robotic cell scheduling problem with ‎sequence-dependent setup times”, Computers & Operations Research, 40(5): 1420-1434‎‏. ‏

[18] ‏Al-Ahmari, A., (2016). “Optimal robotic cell scheduling with controllers using mathematically based timed ‎Petri nets. Information Sciences”, 329: 638-648‎‏. ‏

[19] ‏Gultekin, H., Akturk, M.S., Karasan, O.E., (2006). “Cyclic scheduling of a 2-machine robotic cell with ‎tooling constraints”, European Journal of Operational Research, 174(2): 777-796‎‏. ‏

[20] ‏Abadi, I.K., Gholami, S., (2009). “Robot Movements in a Cyclic Multiple-Part Type Three-‎Machine Flexible Robotic Cell Problem”, Transactions E: Industrial Engineering, 16: 36-54‎‏.

[21] ‏‏Fathian, M., Kamalabadi, I.N., Heydari, M., Farughi, H., (2011). “A Petri net model for part sequencing ‎and robot moves sequence in a 2-machine robotic cell”, Journal of Software Engineering and ‎Applications, 4(11): 603‎‏-614.‏

[22] ‏Crama, Y., Kats, V., Van de Klundert, J., Levner, E., (2000). “Cyclic scheduling in robotic ‎flowshops”, Annals of operations Research, 96(1-4): 97-124‎‏.

[23] ‏Sethi Sethi, S.P., Sriskandarajah, C., Sorger, G., Blazewicz, ‎J., Kubiak, W., (1992). “Sequencing of parts and ‎‎robot moves in a robotic cell”, International Journal of ‎Flexible Manufacturing Systems, 4(3-4): ‎‎331-358‎‏. ‏

[24] ‏Farughi, H., Dolatabadiaa, M., Moradi, V., Karbasi, v., Mostafayi, S., (2017). “Minimizing the number of ‎tool switches in flexible manufacturing cells subject to tools reliability using genetic algorithm”, ‎Journal of Industrial and Systems Engineering, 10(1): 17-33. ‏

[25] فخرزاد، محمدباقر، علی‌نژاد، اسماعیل. (1392). «برنامه‌ریزی و ‏زمان‌بندی پیشرفته با در نظر گرفتن اثر یادگیری در ‏سیستم‌های ساخت کارگاهی انعطاف‌پذیر». نشریه ‏پژوهش‌های مهندسی صنایع در سیستم‌های تولید، ‏‏1(1): 13-24.‏

[26] Holland, J.H., “Adaptation in natural and artificial systems: ‎an introductory analysis with applications to biology”, ‎Control and artificial intelligence. 1992: MIT press‏.‏

[27] Roy, R., (1990). “A Primer on the Taguchi Method, Society of ‎Manufacturing Engineers. Ann Arbor, Mich, USA‎‏.‏

برنامه‌ریزی مهمترین ابزار توسعه شهرستان طالقان

برنامه‌ریزی مهمترین ابزار توسعه شهرستان طالقان

ایسنا/البرز استاندار البرز گفت: توسعه شهرستان طالقان برنامه ریزی و مدیریت آگاهانه مسئولیت را می طلبد.

استاندار البرز گفت: توسعه شهرستان طالقان برنامه ریزی و مدیریت آگاهانه مسئولیت را می طلبد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، کوروش لهراسبی در جلسه مشترک شورای اداری شهرستان طالقان که با حضور استاندار البرزٰ، معاونین و مسئولین دستگاه‌های اجرایی استان در فرمانداری طالقان برگزار شد، طی سخنانی اظهارداشت: طالقان از ظرفیت‌های بسیاری در حوزه‌های مختلف از جمله گردشگری برخوردار است که با برنامه ریزی و اتخاذ تدابیری خاص می توان از این پتانسیل‌ها در راستای توسعه شهرستان به بهترین نحو استفاده کرد.

وی افزود: توسعه شهرستان طالقان علاوه بر برنامه ریزی نگاه ویژه مسئولین از جمله استاندار البرز را می‌طلبد لذا از وی انتظار داریم که با مساعدت مسئولین شهرستان طالقان را در راستای تحقق اهداف تعیین شده یاری نماید.

این مقام مسئول در ادامه به مشکلات این شهرستان اشاره کرد وگفت: مشکلات حوزه بهداشت و درمان، آب شرب و گاز رسانی از مهم ترین معضلاتی است که خدمت رسانی به مردم را با دشواری مواجه ساخته است.

لهراسبی در پایان از افتتاح پروژه‌های شهرستان طالقان همزمان با فرا رسیدن هفته دولت سخن به میان آورد و ابراز داشت: علی رغم کمبود بودجه 20 پروِژه با هزینه ای بالغ بر 100 میلیارد ریال در این شهرستان به بهره برداری می رسد.

در ادامه امام جمعه طالقان طی سخنانی اظهارداشت: شهرستان طالقان علاوه بر پتانسیل‌های گردشگری از ظرفیت های مناسبی در حوزه نیروی انسانی برخوردار است که با فراهم آوردن امکانات و جذب این نیروهای متخصص می توان گام مثبتی در راستای توسعه هرچه بیشتر شهرستان برداشت.

حجت الاسلام و المسلمین سید فضل الله حسینی افزود: کمبود امکانات در طالقان موجب شده این شهرستان نتواند از بسیاری امکانات و شرایط مطلوب بهره ببرد ابزار برنامه‌ریزی لذا از مسئولین انتظار داریم که به این شهرستان نگاه ویژه ای داشته باشند.

این مقام مسئول در ادامه از پتانسیل‌های مذهبی شهرستان سخن به میان آورد و گفت: به طالقان نباید تنها به عنوان منبع تامین آب استان تهران نگاه کرد، این شهرستان با داشتن 26 امامزاده می تواند به یک منطقه آزاد گردشگری مذهبی تبدیل شود.

امام جمعه طالقان فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب گردشگری در شهرستان طالقان را از مهم ترین ضروریات دانست و گفت: بدون ایجاد زیرساخت های لازم ورود گردشگران به این شهرستان نه تنها درآمدزایی را برای ساکنان به دنبال ندارد بلکه موجب تحمیل هزینه‌های اضافی برای شهروندان طالقانی خواهد بود لذا اگر مسئولین برنامه ای برای توسعه زیرساخت های گردشگری طالقان دارند باید سریع‌تر آن را اجرایی کنند.

در پایان این جلسه استاندار البرز طی سخنانی اظهار داشت: شهرستان طالقان از ظرفیت‌های بسیاری برخوردار است که استفاده از این ظرفیت‌ها علاوه بر توسعه شهرستان، توسعه استانی را به دنبال خواهد داشت.

سید حمید طهایی افزود: برای بهره برداری از این ظرفیت‌ها باید با برنامه ریزی و مدیریت گام برداشت چرا که نداشتن برنامه می تواند سرانجام طالقان را به سرنوشت بسیاری از شهرستان‌های گردشگری کشور که با نابه سامانی روبه رو شده اند دچار کند.

این مقام مسئول همچنین از جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در طالقان سخن به میان آورد و گفت: باید شرایطی را فراهم کرد که سرمایه گذاران با اطمینان خاطر به سرمایه گذاری در این شهرستان اقدام کنند چرا که دولت توانایی تخصیص اعتبار برای تحقق همه اهداف شهرستان را ندارد و بخش خصوصی می تواند همانند دستی توانا دولت را برای توسعه هرچه بیشتر این شهرستان و ارائه خدمات مطلوب تر به شهروندان طالقانی یاری کند.

وی در پایان گفت: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته گازرسانی به شهرستان طالقان تا پایان سال جاری انجام می شود و همچنین برای تکمیل راه اصلی طالقان نیز مبلغ 20 میلیارد ریال در نظر گرفته خواهد شد.

لازم به ذکر است در ادامه سفر یک روزه استاندار البرز و هیات همراه به طالقان مردم این شهرستان با حضور در مسجد جامع با استاندار دیداری داشته و به بیان مشکلات خود پرداختند.

۷ اپلیکیشن مدیریت و برنامه‌ریزی فوق‌العاده برای اندروید

7 اپلیکیشن کاربردی اندروید برای مدیریت کارها

7 اپلیکیشن کاربردی اندروید برای مدیریت کارها

چه برای مدیریت کارهای روزانه و چه برای تهیه یک لیست خرید شما قطعاً به یک اپلیکیشن مدیریت و برنامه‌ریزی در گوشی خود نیاز دارید. بعضی افراد ممکن است به یک برنامه با کاربری ساده قانع باشند ولی بعضی افراد نیز شاید توقع بیشتری از چنین برنامه‌ای داشته باشند و بخواهند از آپشن‌های اضافه‌ای استفاده کنند. در این مقاله ما ۷ اپلیکیشن اندروید برای گوشی موبایل را با ویژگی‌های متفاوت را به شما معرفی می‌کنیم تا هرشخص بنا به نیازش از آن استفاده کند.

TickTick : اولین مورد از لیست ۷ اپلیکیشن مدیریت و برنامه‌ریزی

TickTick اولین برنامه از لیست ۷ اپلیکیشن مدیریت و برنامه ریزی ماست، و یکی از محبوب‌ترین برنامه‌های مدیریت کارها و برنامه‌ریزی محسوب میشه. این اپلیکیشن اندروید یک رابط کاربری بسیار زیبا دارد و هر آنچه برای سازماندهی کارهایتان به آن نیاز دارید را در اختیار شما قرار می‌دهد. می‌توانید چک لیست درست کنید، به یادداشت‌هایتان پیوست اضافه کنید تا بتوانید خیلی دقیق همه چیز را مدیریت کنید

این برنامه کاربردی به شما امکان ایجاد وظایف روتین و تکرارشونده را می‌دهد. همچنین، می‌توانید وظایف مختلف را دسته‌بندی کنید، بین آن‌ها جست‌و‌جو کنید، دسته‌ای را ویرایش و یادآور زمانی تنظیم کنید. در این برنامه می‌توانید بر اساس پارامترهای تاریخ، نام و… وظایف مختلف را مرتب کنید. امکان همگام‌سازی تمام وظایف ایجاد شده با سایر دستگاه‌ها نیز در این برنامه کاربردی ارائه شده است.

اپلیکیشن TickTick

Todoist :مدیریت لیست وظایف روزانه و یادآور

Todoist یکی از پیشرفته‌ترین اپلیکیشن‌های مدیریت کارهای روزانه است. این اپلیکیشن اندروید برای مبتدیان بسیار کارامد است، می‌توانید لیستتان را به چند پروژه تبدیل کنید و برای هر یک برچسب جداگانه‌ای انتخاب کنید. این برنامه همچنین می‌تواند موارد تکراری، یادآورها و موعدهای مقرر را اولویت‌بندی کند و به شما اطلاع دهد.

این اپلیکیشن کاربردی می‌تواند با اختصاص وظایف به هر فرد انجام پروژه‌های گروهی و همکاری بین افراد را آسان کند. اگر می‌خواهید مدیریتی حرفه‌ای بر کارهای روزانه‌ی خود داشته باشید، این برنامه را از دست ندهید.

اپلیکیشن Todoist

Microsoft To Do : برنامه‌ریزی کارها و یادآور

Microsoft To Do یک برنامه عالی برای برنامه‌ریزی کارها با امکانات منحصر به فرد مخصوص اندروید است. با وجود کاربری ساده این نرم افزار امکانات کاربردی بسیار خوبی را به کابران خود ارائه می‌دهد که از آن جمله می‌توان به یادداشت‌برداری، یادآور موعدهای مقرر و رسیدگی به برنامه‌های مهم روزانه بر اساس اولویت آن‌ها اشاره کرد.

گوشی a02s

گوشی a02s

گوشی a02s

گوشی a02s

گوشی a02s

گوشی a02s

رابط کاربری نیز با تم‌های مختلف و تنظیم حالت تاریک و روشن محیط بسیار حرفه‌ای را به کاربر ارائه می‌دهد. همچنین با استفاده از این برنامه می‌توانید ایمیل‌هایتان را نیز به یادداشت و وظیفه تبدیل کنید. امکان به اشتراک‌گذاری فهرست وظایف قابل انجام با سایر افراد و هماهنگی و همکاری بیشتر در کارهای گروهی از دیگر قابلیت‌های کاربردی این اپلیکیشن اندروید محبوب به شمار می‌رود.

اپلیکیشن برنامه ریزی Microsoft To Do

Google Tasks :با این اپلیکیشن مدیریت کار، هر کاری را انجام شده ببینید

شرکت گوگل کمی دیر به فکر ساخت اپلیکیشن اندروید در زمینه مدیریت کارهای روزانه افتاد، اما از بسیاری از رقبای خود در این زمینه بهتر عمل کرده است.
این برنامه‌ی کاربردی با بیش از ۱ میلیون دانلود از مارکت اندروید در صدر برترین برنامه‌های مدیریت کار اندروید قرار گرفته است. از ویژگی‌های آن می‌توان به دسته‌‌بندی متن‌ها، کاربری آسان برنامه، امکان حذف نوشته‌ها، امکان هماهنگ سازی با تاریخ، دسته‌بندی برنامه‌های روزانه بر حسب تاریخ، نمایش کارهای روزانه و رویداد‌ها در تقویم گوگل، سیستم یادآوری با قابلیت تکرار، امکان جستجوی وظایف با قابلیت تطبیق خودکار اشاره کرد.

اپلیکیشن برنامه ریزی Google Tasks

Asana :پروژه‌های تیمی را سازماندهی کنید

این اپلیکیشن اندروید بی شک یکی از قدرتمند‌ترین برنامه‌های سازماندهی و مدیریت کارهاست. Asana برای انجام کارهای نسبتاً پیچیده و مدیریت پروژه‌های تیمی طراحی شده است. این برنامه کاربردی آنقدر قدرتمند است که همه بیزینس شما را هدایت می‌کند و البته رایگان هم است.

از امکانات کلیدی آسانا می‌توان به افزودن فعالیت ، افزودن یادآورنده، معرفی پروژه و سازماندهی فعالیت‌ها، معرفی مسئول برای هر پروژه و دنبال کننده‌ها، ثبت فایل‌ها و جزییات برای هر فعالیت و امکان کامنت‌گذاری اشاره کرد. در این برنامه فوق‌العاده می‌توانید بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای تا ۱۵ نفر را بصورت رایگان به پروژه اضافه کنید.

اپلیکیشن برنامه ریزی Asana

Tasks.org :اپلیکیشن مدیریت و یادآوری کار‌ها مخصوص اندروید

Tasks.org یکی از کامل‌ترین برنامه‌های مدیریت و برنامه‌ریزی است و قابلیت‌های کاربردی پیشرفته‌ای را به کاربران خود ارائه می‌دهد. از ویژگی‌های این برنامه می‌توان به مدیریت وظایف تکرار شونده و دوره‌ای، رمزگذاری End-to-end، تگ زدن روی کار‌ها، فیلتر گذاشتن و جستجو در وظایف، پنهان کردن کارها تا یک تاریخ خاص، مرتب سازی دستی برای Google Tasks با درگ و دراپ، اضافه کردن کار‌ها به تقویم به صورت خودکار، نوتیفیکیشن‌های رسیدن یا عازم شدن مبتنی بر مکان، سفارشی‌سازی لیست‌ها با رنگ‌ها و آیکون‌های مختلف و … اشاره کرد.

اپلیکیشن Tasks.org

‏ Any.do :اپلیکیشن پرطرفدار و عالی یاداور کارها مخصوص اندروید

این اپلیکیشن آخرین مورد از لیست ۷ اپلیکیشن مدیریت و برنامه ریزی اندروید ماست و ترکیبی از یک برنامه to-do و یک ابزار برنامه‌ریزی است، به همین دلیل هم عملکرد پیشرفته‌ای دارد. رابط کاربری این برنامه بسیار خارق‌العاده و حرفه‌ای بوده و ۲ تم روشن و تیره را به کاربران خود ارائه می‌دهد.

امکان اولویت‌بندی کارها و قرارهای شما بر اساس تاریخ ثبت و دیگر پارامترها، دارا بودن توابعی برای حذف همه‌ی یادداشت‌ها و قرارها با لرزش گوشی شما، دارا بودن توابعی برای ثبت قرارها از طریق صوت و بدون تایپ کردن! و در نهایت امکان اشتراک‌گذاری لیست کارها و قرارها با دوستان به روش‌های متعدد پیش فرض از امکانات شگفت‌انگیز این برنامه به حساب می‌آید

اپلیکیشن Any.do

سوالات متداول

قابلیت‌های برنامه تیک تیک برای برنامه ریزی چیست؟

✔️ TickTick یکی از محبوب‌ترین برنامه‌های مدیریت کارها و برنامه‌ریزی محسوب میشه. این اپلیکیشن اندروید یک رابط کاربری بسیار زیبا دارد و هر آنچه برای سازماندهی کارهایتان به آن نیاز دارید را در اختیار شما قرار می‌دهد. می‌توانید چک لیست درست کنید، به یادداشت‌هایتان پیوست اضافه کنید تا بتوانید خیلی دقیق همه چیز را مدیریت کنید این برنامه کاربردی به شما امکان ایجاد وظایف روتین و تکرارشونده را می‌دهد. همچنین، می‌توانید وظایف مختلف را دسته‌بندی کنید، بین آن‌ها جست‌و‌جو کنید، دسته‌ای را ویرایش و یادآور زمانی تنظیم کنید. در این برنامه می‌توانید بر اساس پارامترهای تاریخ، نام و… وظایف مختلف را مرتب کنید. امکان همگام‌سازی تمام وظایف ایجاد شده با سایر دستگاه‌ها نیز در این برنامه کاربردی ارائه شده است.

یک برنامه خوب برای انجام پروژه‌های گروهی و برنامه ریزی کدام است؟

✔️ Todoist یکی از پیشرفته‌ترین اپلیکیشن‌های مدیریت کارهای روزانه است. این اپلیکیشن اندروید برای مبتدیان بسیار کارامد است، می‌توانید لیستتان را به چند پروژه تبدیل کنید و برای هر یک برچسب جداگانه‌ای انتخاب کنید. این برنامه همچنین می‌تواند موارد تکراری، یادآورها و موعدهای مقرر را اولویت‌بندی کند و به شما اطلاع دهد. این اپلیکیشن کاربردی می‌تواند با اختصاص وظایف به هر فرد انجام پروژه‌های گروهی و همکاری بین افراد را آسان کند. اگر می‌خواهید مدیریتی حرفه‌ای بر کارهای روزانه‌ی خود داشته باشید، این برنامه را از دست ندهید.

قابلیت‌های اپلیکیشن گوگل تسک چیست؟

✔️ این برنامه‌ی کاربردی با بیش از ۱ میلیون دانلود از مارکت اندروید در صدر برترین برنامه‌های مدیریت کار اندروید قرار گرفته است. از ویژگی‌های آن می‌توان به دسته‌‌بندی متن‌ها، کاربری آسان برنامه، امکان حذف نوشته‌ها، امکان هماهنگ سازی با تاریخ، دسته‌بندی برنامه‌های روزانه بر حسب تاریخ، نمایش کارهای روزانه و رویداد‌ها در تقویم گوگل، سیستم یادآوری با قابلیت تکرار، امکان جستجوی وظایف با قابلیت تطبیق خودکار اشاره کرد. لینک دانلود این اپلیکیشن در مقاله موجود است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.