تجارت زنده NFP


تقسیم و تنصیف اموال زوجین در قانون کانادا

در این مقاله با توجه به اهمیتی که برای اتباع ایرانی ساکن در کانادا نسبت به تقسیم و تنصیف اموال بعد از طلاق وجود دارد، موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، اقدام به انتشار مطالب مورد نظر در مورد تقسیم و تنصیف اموال زوجین در قانون کانادا می‌نماید.

تفاوت و تاثیر ازدواج رسمی و غیر رسمی در تنصیف اموال زوجین در قانون کانادا

بر اساس قانون کانادا، ازدواج می‌تواند به دو صورت رسمی و غیر رسمی واقع شود. وقتی که زوجین از یکدیگر جدا می‌شوند، طریقه و وسیله‌ی اینکه اموال زوجین تقسیم و تنصیف گردد، بستگی به این دارد که ازدواج آن‌ها به صورت رسمی بوده یا نبوده است. مطابق با قوانین خانواده در نظام حقوقی کانادا، ازدواج رسمی یا زوجین متاهل و ازدواج کرده به کسانی گفته می‌شود که مراسم ازدواج و تشریفات ان را انجام داده و تایید شده باشد. زوجینی که به عنوان زن و شوهر با یکدیگر زندگی می کنند، اما به طور رسمی و همراه با تشریفات لازم و قانونی نبوده است و با یکدیگر ازدواج نکرده‌اند، بعضا به این حالت، زندگی کردن و ازدواج تحت عنوان ازدواج غیر رسمی یا common-law گفته می‌شود. زندگی با یکدیگر برای سالهای بسیار زیادی، داشتن فرزندان از یکدیگر، نسبت دادن عنوان شوهر یا همسر برای طرفین و به یکدیگر، ازدواج آن‌ها را رسمی نمی کند.

در بیشتر موارد و مطابق با قوانین خانواده، موضوع و تفاوت ازدواج رسمی با ازدواج تحت عنوان common-law عنوان نمی‌شود و این تفاوت موضوع خاصی را هم مطرح نمی کند، ولی این تفاوت زمانی مطرح می گردد که بحث اموال پیش می‌آید و تفاوت مهم در این زمینه می‌باشد. زوجینی که به طور رسمی ازدواج کرده اند، اگر آن‌ها از هم طلاق بگیرند یا یکی از آن‌ها فوت کنند، به طور خودکار ارزش و سود اموال آن‌ها بین زوجین تقسیم و تنصیف می‌شود؛ در حالی که این قاعده در مورد ازدواج common-law اعمال و اجرا نمی‌شود.

این قاعده همچنین در مورد توارث زوجین در صورتی که ازدواج آن‌ها رسمی یا غیر رسمی باشد، اجرا می‌شود.

اموال مشمول تقسیم تجارت زنده NFP و تنصیف در قانون کانادا

شرط مهم برای بحث مربوط به تقسیم و تنصیف اموال و اجرای ان در هنگام طلاق و یا فوت یکی از زوجین، مربوط به اموالی است که زوجین از تاریخ بعد ازدواج با یکدیگر کسب کرده و بدست آورده باشند و این مربوط به اموال قبل از ازدواج زوجین نمی‌باشد.

اموالی که مشمول تقسیم و تنصیف اموال زوجین در قانون کانادا و بعد از طلاق می‌شود به صورت ذیل است:

– خانه‌ و هر گونه املاک دیگر از هر کدام از زوجین

– ماشین یا هر وسیله نقلیه

– لو ازم و تجهیزات مربوط به خانه و سایل برقی

– حساب بانکی، سرمایه و حساب پس انداز، بیمه، حقوق بازنشستگی و دیگر موارد مالی

نحوه‌ی تقسیم و تنصیف اموال زوجین در قانون کانادا

هرگاه زوجین رسمی از یکدیگر طلاق بگیرند، هر کدام از آن‌ها معمولا باید به طرف دیگر پولی و مالی را پرداخت و تسلیم کند که تقسیم و تنصیف اموال و پرداخت یا نامیده می‌شود.دو مرحله اصلی برای محاسبه مبلغ تقسیم و تنصیف اموال و پرداخت وجود دارد.

مرحله‌ی اول:

هر کدام از زوجین، باید درآمد و اموال خالص خانوادگی (NFP) خودش را محاسبه کند. برای انجام این کار، هر کدام از زوجین ارزش اموال خود را در تاریخ طلاق اضافه و جمع می کند و بعد از بدهی خود کسر می کند و حاصل بدست آمده در تاریخ جدایی را از حاصل تفریق دارایی ها و بدهی ها در تاریخ ازدواج کسر می کند، حاصل بدست آمده را درآمد و اموال خالص خانوادگی می نامند که باید زوجین به یکدیگر پرداخت کنند.

مرحله‌ی دوم:

هر کدام از زوجین که دارای درآمد خالص خانوادگی بالاتر می باشد، به طرف دیگر نصف ما به التفاوت درآمد خالص خانوادگی را پرداخت می کند.

پاستفاده از منزل مسکونی زوجین بعد از ازدواج

این قاعده درباره‌ی هر کدام از زوجین که بعد از ازدواج در منزل اقامت داشته و قصد اقامت در همان منزل را دارد، اجرا می‌شود و می‌توانند ان را بفروشند، و همچنین بستگی به اینکه زوجین به طور رسمی یا غیر رسمی با هم ازدواج کرده باشند، دارد.

پزوجین به صورت ازدواج رسمی

Matrimonial home، به خانه‌ای گفته می‌شود که زوجین با هم به طور رسمی ازدواج کرده‌ و تا زمان جدایی با هم زندگی کرده باشند. هر کدام از زوجین می‌توانند، بیشتر از حتی یک matrimonial home داشته باشند.

هر کدام از زوجین این حق مساوی و برابر را برای ماندن در matrimonial home (که در ایالت Ontario و همچنین ایالت های مشابه که این حق قانونی تعریف شده) را دارند؛ اگرچه عنوان مالکیت قانونی، فقط به اسم یکی از آن‌ها باشد. این حق به اعتبار خود باقی خواهد ماند، تا یکی از اتفاقهای ذیل ایجاد شود:

– در صورت وجود توافقی بین زوجین که حاکی از این باشد، یکی از آن‌ها نمی‌تواند در انجا زندگی کند.

– در صورت وجود دستور دادگاه که یکی از آن‌ها نمی‌تواند در انجا زندگی کند.

– آن‌ها خانه matrimonial home را بفروشند یا قرارداد اجاره پایان یابد.

– از یکدیگر طلاق بگیرند و جدا شوند.

هیچ کدام از زوجین هم نمی‌توانند خانه‌ی مزبور را بدون اجازه‌ی کتبی هر کدام از زوجین، بفروشند یا رهن قرار دهند.

زوجین ناشی از ازدواج غیر رسمی یا common-law couples

قاعده‌ی مربوط به matrimonial home در مورد زوجین ناشی از common-law couples یا ازدواج غیر رسمی اجرا نمی‌شود.در این نوع ازدواج، اگر مالکیت خانه به نام هر کدام از زوجین نباشد، به طور خودکار و قانونی حق اقامت در خانه مشترک را ندارند.اگر هر یک از زوجین ناشی از این ازدواج، مالک خانه باشد، می‌تواند ملک را بدون اجازه‌ی طرف دیگر بفروشد یا اجاره دهد.

تکلیف پرداخت بدهی‌های زوجین بعد از ازدواج

در ازدواج رسمی و هم در ازدواج غیر رسمی، هر کدام از زوجین، فقط مسوول بازپرداخت بدهی‌های خود می‌باشند، مگر اینکه زوجین قراردادی داشته باشند یا در عقد ازدواج خود شرط کرده باشند که حاکی از مسوولیت به جهت بازپرداخت هر بدهی باشد.

اما اگر زوجین با یکدیگر قرارداد قرض یا وامی را امضا کرده باشند، مسوول هستند. این قاعده هم در مورد دو شخصی که با هم یک قرارداد وام را امضا می کنند، صحیح است. خواه زن و شوهر باشند خواه نباشند. هر کدام هم از زوجین که برای بازپرداخت، مسوول باشند، باید کل بدهی را تجارت زنده NFP پرداخت کند؛ اگرچه سودی از وام برای وی حادث نگردد، بنابراین هر کدام از زوجین در صورت عدم پرداخت بدهی، ملزم به بازپرداخت کل وام می باشد و مسوولیت تجارت زنده NFP تضامنی دارد. در ازدواج رسمی، بدهی‌ها زمانی که درآمد خالص خانواده، جمع می گردد، محاسبه می‌شود.

تقسیم و تنصیف اعتبار طرح حقوق بازنشستگی (CPP) در کانادا

اعتبار طرح حقوق بازنشستگی یا (CPP) یک نوع از حقوق بازنشستگی است که در صورت همکاری، بین بیشتر کارگران و کارفرمایان با هم ایجاد می‌شود. شخص کارگر این اعتبار را دریافت می کند. وقتی که شخص بازنشسته می‌شود و یا به خاطر ناتوانی فیزیکی قادر به کار نیست، شخص می‌تواند تقاضای دریافت حقوق بازنشستگی را داشته باشد. مقدار حقوق بازنشستگی شخص، منوط به میزانی است که شخص همکاری و سابقه کاری داشته باشد.

اگر زوجین حداقل یک سال با هم زندگی کنند، CCP که آن‌ها هر دو کسب کردند، اگر از هم جدا شوند، در حالی که با هم بودند، این مبلغ جمع و بین آن‌ها تقسیم می‌شود. این بعضا تقسیم اعتبار یا تقسیم درآمد بازنشستگی غیر متعادل یا (DUPE) نامیده می‌شود. اگر یکی از زوجین کمتر از طرف دیگر درآمد داشته باشد، این می‌تواند کمک کند که شخص را مهیا برای دریافت حقوق بازنشستگی نماید تجارت زنده NFP یا میزان حقوق بازنشستگی را که قبلا دریافت می کرده، افزایش دهد.اگر ازدواج رسمی و تشریفاتی بوده باشد، معمولا هیچ محدودیت زمانی به جهت درخواست برای DUPE وجود نخواهد داشت. اما اگر یکی از زوجین بعد از جدایی و بدون اینکه طلاق گرفته باشد، فوت کند، شخص باید برای دریافت حقوق بازنشستگی، در مدت سه سال بعد از مرگ طرف دیگر، درخواست بدهد.

در ازدواج‌های غیر رسمی، شخص باید درخواست خود را در مدت چهار سال بعد از جدایی مطرح کند، مگر اینکه هر دو به صورت کتبی در مورد حذف محدودیت زمانی چهار ساله توافق کرده باشند. همچنین شخص باید تا مدت حداقل یک سال از زمان جدایی صبر نماید، مگر اینکه یکی از زوجین در همان سال اول جدایی فوت نماید.

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی متخصص قوانین کانادا

امروزه با توجه به وجود و انجام ازدواج اتباع ایرانی در کانادا، در طول زندگی مشترک یا بعد از طلاق زوجین ایرانی مقیم کانادا، به دلیل اینکه دادگاه‌های خانواده در کانادا در بحث مربوط به ازدواج و طلاق و آثار مالی ان، از جمله تقسیم و تنصیف اموال زوجین، بر اساس قانون کانادا تصمیم گیری و رای صادر می کند و از طرفی هم بسیاری از اتباع ایرانی که قصد ثبت ازدواج در کانادا را دارند، موضوع حقوقی تقسیم و تنصیف اموال زوجین در قانون کانادا، برای آن‌ها پیش می‌آید که به دلیل حفظ حق و حقوق آن‌ها، لازم می‌نماید که از مشاوره‌ی تخصصی وکلای امور خانواده در کانادا، بهره مند گردند، لذا موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، با دارا بودن وکلای تجارت زنده NFP مجرب در امور به خانواده در کانادا، اقدام به مشاوره و راهنمایی حقوقی شما مراجعین محترم می‌نماید. جهت مشاوره شرایط تحصیل در کانادا، شرایط ازدواج در کانادا، نحوه اخذ اقامت دائم کانادا، چگونگی اخذ پاسپورت کانادا، شرایط جدید پناهندگی در کانادا با مشاورین مجرب ما تماس بگیرید.

رهایی از فارکس ایرانی یکبار و برای همه

زمان مبدأ در ساعت کار فارکس معمول بستگی به بروکرها دارد. بخش امور مشتریان سایت، جهت پاسخگویی به سوالات کاربران و راهنمایی آن­ها به صورت شبانه روزی و در 7 روز هفته پاسخگوی مشتریان هستند. یکی دیگر از اصطلاحات رایج در بازار فارکس در بخش معاملات Sell Stop است. این تغییرات در نرخ ارز است که باعث میشود شما در بازار فارکس کسب درآمد کنید. وقتی گفته می شود بروکر فارکس شما را به یک تأمین کننده نقدینگی منتقل می کند، به این معنی است که کارگزار قرارداد شما را با یک تأمین کننده نقدینگی مانند یک بانک یا موسسه مالی دیگر منطبق می کند تا طرف دیگر را به سمت تجارت شما ببرد. برای تجارت در بازار فارکس، ابتدا باید یک کارگزار (بروکر) پیدا کنید. برای فعالیت در حوزه بازار مالی فارکس آشنایی با این علایم اختصاری از اولویت بالایی برخوردار است. یکی از علایم تشخیص بروکر معتبر، این است که در هنگام افتتاح حساب یا در وبسایت خود شما را از برخی ریسکهای معاملات آگاه کند.

بازار فارکس در کنار مزیت ها و سود بسیار تجارت زنده NFP زیادی که دارد دارای ریسک می باشد و شما باید به خوبی برخی از نکات را در آن نظر بگیرید تا بتوانید یک سرمایهگذاری مطمئن و مناسب در فارکس داشته باشید و سود خوبی از این بازار به دست آورید. از مهم ترین ویژگی های آن می توان به اجرای سریع و قابل اطمینان معاملات که بدون هیچ پیوندی انجام می شود، یک سرویس پولی با سایر کارگزاران، یک ماشین حساب معاملاتی پیشرفته که فوراً هر جنبه ای از تجارت را تعیین می کند و تفسیر بازار آزاد و همچنین دارای نمایشگر سهام و نقشه های حرارتی حساس و آمار عملکردی می باشد که رفتار معاملاتی را تجزیه و تحلیل می کند و نقاط قوت و ضعف معامله گر را نشان می دهد. بر اساس نظرسنجیها، امنیت این بروکر مورد تائید نیست و هنوز در دنیای تجارت مالی اعتماد زیادی جلب نکرده است.

این جایزه فقط یک بار در حساب ویژه خوش آمدگویی با شرایط ویژه معاملاتی قابل دریافت است. IronFX از دو پلتفرم معاملاتی متاتریدر ۴ (MT4) و Webtrader پشتیبانی میکند. این دو پلتفرم بیشترین کاربرد را در بین معاملهگران فارکس دارد. بازار روزانه پر از نوسان و افت و خیز است و در این میان فقط معاملهگرانی موفق میشوند که بتوانند احساسات خود را مدیریت کنند و از این افت و خیزها نهایت استفاده را ببرند. جهش بازدهی اوراق به دنبال اظهارات برینارد در بازار ارز نیز رخ داد و از دلار حمایت کرد. این بروکر نیز مانند بسیاری از بروکر­های دیگر روشهای متفاوت واریز و برداشت را برای مشتریان خود ارائه کرده است.

این بروکر متون و ویدیوهای آموزشی مفیدی نیز در اختیار کاربران خود قرار میدهد ؛ زیرا اعتقاد دارد صرف نظر از اینکه کاربر تازه کار باشد یا حرفهای، همواره میتواند در مسیر یادگیری قرار گرفته و مهارتهای خود را تقویت کند. بونوس­های ارائه شده از طرف جاست فارکس نیز به عنوان تبلیغات فریبکارانه بیان شده و اکثرا قابل استفاده نیستند. ITBFX در کشور افغانستان نیز تبلیغات زیادی کرده است؛ در وبسایت خود بروکر نیز ذکر شده که برای مشتریان ایرانی و افغانی پشتیبانی دائمی و کاملاً فارسی در دسترس قرار تجارت زنده NFP گرفته است. این بروکر پشتیبانی کاملاً فارسی دارد. ولی بیشتر معامله گران موفق بر این باور هستند که اگر در فارکس دمو موفق نشوید بدون شَک شکستتان در معاملات واقعی حتمی است. برخی، حجم کل گردش مالی معاملات روزانه را 5 تریلیون دلار برآورد میکنند که این امر این بازار را به یکی از عظیمترین بازارهای معاملاتی جهان مبدل میسازد.

برخی از ویژگیهای بازار فارکس را کمی مشروحتر بررسی کنیم و ببینیم این بازار چه مزایای و چه معایبی دارد. اگر معامله باز دیگری هم داشتیم، مقدار مارجین مورد نیاز در این معامله با مقدار مارجین مورد نیاز در سایر معاملهها جمع میشد. جاست فارکس در سال 2012 در سنت وینسنت، یک کشور جزیرهای کوچک در دریای کارائیب، تأسیس شده و زیر مجموعهای از هولدینگ جی اف گلوبال است. یک بروکر خوب فارکس این تضمین را همیشه ارائه می کند که این داده ها را همیشه به صورت آپدیت شده و سریع در اختیارشما قرار می دهد. STP/ECN No commission: این حساب از حسابهای ECN محسوب میشود که کمیسیونش ۰ است. یکی از ویژگیهای اصلی فارکس که میتوان به عنوان مزیت به حساب آورد، 24 ساعته بودن آن است. اهرم معاملاتی 1:3000 ارائه شده و اسپرد آن به صورت ثابت 0.1 پیپ است. Live Zero fixed spread: این حساب اسپرد صفر ثابت دارد و لوریج آن ۱:۵۰۰ است. این حساب نیز بدون کمیسیون و سواپ فری بوده و اسپرد آن به صورت شناور از 0.3 پیپ آغاز می­شود. Live floating spread: این حساب اسپرد شناور دارد (که این میزان نیز از عدد ۱.۴ شروع میشود)، لوریج ۱:۱۰۰۰ داشته و همانطور که گفته شد سواپی ندارد.

لوریج این حساب نیز ۱:۱۰۰۰ بوده و امکان معامله رمزارزها، شاخصها و سهام با آن وجود دارد. لوریج این حساب عدد ۱:۲۰۰ است که نسبت به حسابهای فوق، مقدار پایینتری به شمار میآید. به محض اینکه شما در این کارگزاری ثبت نام کردید و مدارک هویتی شما تأیید گردید، میتوانید مقداری سرمایه در حساب واریز کرده و با آن خرید و فروش کنید. تمامی کشورهای اقتصادی بزرگ یک سیستم استانداردی را وضع کردند تجارت زنده NFP که طی آن یک ارز می تواند به ازای مقدار ثابتی از طلا مبادله شود. برای دریافت پاداش 30 دلاری، باید در 30 روز اول پس از ثبت نام، یک حساب معاملاتی خوش آمدگویی جدید باز کنید. این بروکر از پلتفرم­های معاملاتی متاتریدر 5، 4 و وب تریدر در ویندوز پشتیبانی میکند و این پلتفرمها در نسخه اندروید و ios نیز در دسترس مشتریان قرار گرفته است.

اگر به دنبال بررسی امنیت بروکر جاست فارکس و دیگر ویژگیهای آن هستید در این مقاله با ما همراه تجارت زنده NFP باشید. زمانی که صاحب سرمایه قیمت ارز خریداری شده را در حال سقوط دیده یا سقوط را برای آن پیشبینی میکند، از موقعیت فروش برای جلوگیری از ضرر خود استفاده میکند. فرض کنید می خواهید سهام شرکت فیس بوک را از بازار بورس وال استریت خریداری کنید. در بازار فارکس انتخابهای زیادی وجود دارد و میتوان از بین آنها بهترین گزینه را انتخاب کرد. معمولا ما به دوستانی که در آموزش فارکس از صفر تا صد رایگان شرکت کردند پیشنهاد میدیم که بین 200 تا 250 دلار وارد بازار کنند اما میتونید تا 500 دلار هم وارد کنید، اما این کار رو نکنید چون شما براش شروع دانش زیادی ندارید، با همین سرمایه ها وارد بازار بشید و هر وقت به این بازار مسلط شدید سراغ رقم های بزرگتر هم برید. بروکر روبو فارکس بهترین پروموشن ها و بونوس های موجود در صنعت بازار های مالی به مشتریانش ارائه می دهد. بر خلاف سیگنال های تاخیر دار اندیکاتورها و روش های دیگر، پرایس اکشن به صورت مستقیم قیمت را بررسی کرده و در تجارت زنده NFP بهترین نقاط امکان ورود به را به معامله گر خواهد داد.

تمامی مراحل ورود و انجام معامله در بازار فارکس به صورت مرحله به مرحله به شما معرفی شد. خیر کاربران ایرانی برای فعالیت در بازار فارکس نیاز است تا از خدمات بروکرهای خارجی استفاده نمایند. در بررسی تفاوت فارکس و بورس، باید داراییهای معاملاتی این دو را نیز رصد کنیم. معمولاً بروکر ها جهت دریافت اعتبار نامه از این سازمان ۵۰ درصد سرمایه خود را به این سازمان معرفی می کند و مشتریان به راحتی می توانند در این سازمان سرمایه گذاری کرده و مشکلی در برداشت وجه خود نداشته باشند. روشهای ارتباطی به صورت چت زنده در سایت، وایبر، واتس اپ، تلگرام، لاین و تجارت زنده NFP مسنجر است. اخبار فارکس یکی از مهمترین اطلاعاتی است که در هنگام معامله باید به آن توجه کنید. از مهمترین دلایل نارضایتی کاربران و یا عدم تمایل به افتتاح حساب در این بروکر، مبالغ بالای مورد نیاز برای افتتاح حساب بوده که با توجه به عدم وجود رگولاتوری معتبر، ریسک سرمایهگذاری را افزایش داده است. میزان اعتبار این بروکر در سطح متوسطی قرار دارد؛ هرچند تا کنون شواهدی مبنی بر کلاهبرداری و یا متخلف بودن این بروکر ارائه نشده است توصیه میکنیم جوانب احتیاط را رعایت کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.