مثال ها و عوامل عمق بازار


ابعاد پی به چه عواملی بستگی دارد ؟ نکات عمق موثر پی

فونداسیون مجموعه‌ای از پی‌ها است که نقشی اساسی در انتقال بار وارد بر سازه به زمین را دارد. به همین دلیل باید در طراحی و اجرای آن دقت بسیار زیادی صورت گیرد. آیا می‌دانید طراحی و تعیین ابعاد پی به چه عواملی بستگی دارد ؟! آیا با عمق موثر پی یا فونداسیون آشنا هستید؟! تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید تا به جواب سوال‌های خود برسید.

آنچه در این مقاله می آموزید:

ابعاد پی به چه عواملی بستگی دارد ؟

ارتفاع فونداسیون یا عمق پی یعنی چه ؟!

عمق موثر فونداسیون یا پی

ابعاد پی به چه عواملی بستگی دارد ؟

مانند هر کار مهندسی دیگر، تعیین ابعاد پی و طراحی آن مجموعه‌ای از علم و تجربه است. به صورت کلی ابعاد پی به عوامل زیر بستگی دارد:

نیروهای وارد بر فونداسیون (بارهای مرده، زنده و بارهای جانبی)

مقاومت فشاری زمین

مهندس طراح پس از مشخص شدن پارامترهای خاک، ابعاد پی و مشخصات آن را طراحی می‌کند.

معمولا عمق پی ساختمان‌های متعارف بین ۸۰ تا ۱۰۰ سانتی‌متر است و ابعاد آن به شرایط بالا بستگی دارد.

به طور کلی برای تعیین ابعاد و نوع پی چهار مرحله پیش نیاز لازم است که به دو مورد اول کمتر توجه می‌شود. در ادامه چهار مرحله پیش نیاز تعیین ابعاد پی و عمق آن را بیان می‌کنیم.

۱) تعیین موقعیت پی‌ و میزان بار وارد بر آن‌ها

در گام اول باید یک مطالعه موردی انجام شود. در این مطالعه با توجه به بارگذاری و نوع خاک، احتمالات مثال ها و عوامل عمق بازار ممکن بررسی می‌گردد.

سپس با توجه به راه‌حل‌های به کار گرفته شده در موارد مشابه، می‌توان موقعیت محل پی‌ها و میزان بار وارد بر فونداسیون را تخمین زد.

ابعاد پی به چه عواملی بستگی دارد

۲) عوارض زمین شناسی

محل پی‌ها باید بر اساس عوارض و مسائل زمین شناسی مانند گسل، آب‌های زیرزمینی، حفرات زیر سطحی و غیره مورد مطالعه قرار گیرد.

به طور مثال زمانی که پی روی آب‌های زیرزمینی قرار گیرد، ممکن است تحت اثر نیروهای بلندکننده باشد. به همین دلیل قبل از طراحی پی باید عمق دقیق سطح آب زیرزمینی تعیین شده و پی مناسب با آن طراحی گردد.

عمق موثر پی چیست

۳) نمونه برداری و آزمایشگاه مکانیک خاک

جهت تعیین پارامترهای خاک ابتدا باید برنامه اکتشافات ژئوتکنیکی با توجه به اطلاعات لازم برای طراحی پی‌ها تعیین شود.

به وسیله گمانه زنی (حفر چاه در زمین) می‌توان نوع، جنس خاک و وضعیت آب‌های زیرزمینی را شناسایی کرد. عمق مورد شناسایی خاک تابع جنس خاک و میزان بارهای وارد بر آن است.

با انجام روش‌های مختلف گمانه‌ زنی که با توجه به نوع خاک و شرایط پروژه تعیین می‌شود، از خاک نمونه‌برداری می‌گردد.

سپس نمونه‌ها به آزمایشگاه مکانیک خاک فرستاده شده و آزمایش‌های لازم روی آن‌ها انجام می‌شود.

به جمع حرفه‌ای‌ها بپیوندید!

حتما تو این مسیر با ما همراه شو!

۴) تعیین پارامترهای خاک

پارامترهای خاک بر اساس نتایج آزمایش‌ها، اصول علمی و قضاوت مهندسی محاسبه می‌شود.

در شرایط خاص مانند زمانی که خاک‌هایی با مشخصات پیچیده وجود دارد، پارامترهای به دست آمده باید با آنچه در متون مهندسی موجود است، مقایسه شده یا از دیگر متخصصین اهل فن نیز پرسیده شود.

عمق موثر پی چیست

تعیین ابعاد و عمق پی کنی ساختمان

با توجه به پارامترهای خاک، فونداسیون طراحی می‌شود. طرح فونداسیون باید از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر بوده و با ابزار و پرسنل فنی موجود قابل ساخت باشد.

در طراحی فونداسیون باید روش ساخت متداول و رواداری متداول نیز مورد توجه قرار گیرد.

بهتر است مهندس طراح پی در تمامی پنج مرحله قبل سهیم باشد ولی عرف متداول خلاف آن است.

در اغلب موارد چهار مرحله اول یعنی شناسایی و تعیین پارامترهای خاک توسط یک شرکت یا مهندس ژئوتکنیک انجام می‌شود و نتیجه برای مهندس طراح پی فرستاده می‌شود.

نقص بزرگ این روش آن است که پارامترهای طراحی خاک، از آزمایش‌ها با کیفیت‌های متغیر یا قضاوت‌های مهندسی زیاد به دست می‌آید اما مهندس طراح به عنوان اعداد غیر قابل تغییر به آن نگاه می‌کند.

بنابراین لازم است تا مهندس طراح پی در تماس تنگاتنگ با مشاور ژئوتکنیک بوده و در جریان نحوه به دست آوردن پارامترهای مقاومت برشی خاک یا دیگر پارامترهای لازم برای طراحی پی قرار گیرد.

بنابراین برای رسیدن به این مفاهیم لازم است تا مهندس طراح پی آشنایی کافی با روند مطالعات ژئوتکنیک و به طور کلی مکانیک خاک داشته باشد.

برای مطالعه بیشتر در مورد فونداسیون به مقاله “فونداسیون یا شالوده چیست | فیلم بررسی نکات پی “ سر بزنید.

عمق پی کنی ساختمان

ارتفاع فونداسیون یا عمق پی یعنی چه ؟!

شاید این سوال برای شما پیش آمده باشد که ” عمق موثر پی یا فونداسیون چیست؟”

جهت ایجاد یک فشار همه جانبه حداقل برای زیر پی، باید عمقی در نظر گرفت و از قرار دادن فونداسیون روی سطح خاک پرهیز کرد.

به حداقل عمقی که این فشار همه جانبه را تامین می‌کند، عمق موثر فونداسیون یا پی گفته می‌شود.

عمق پی با توجه به مشخصات بارگذاری سازه طراحی می‌شود و همانطور که در بالا اشاره کردیم برای ساختمان‌های متداول بین ۸۰ تا ۱۰۰ سانتی‌متر است. اما اینکه فونداسیون در چه عمقی قرار بگیرد تابع شرایط زمین و باربری خاک است.

به طور مثال در ساختمان‌هایی که طبقه منفی ندارند، اگر عمق فونداسیون را ۸۰ سانتی‌متر در نظر بگیریم و کف سازی روی آن را ۴۰ سانتی‌متر اجرا کنیم، عمق پی کنی در حدود ۱۳۰ سانتی‌متر از تراز روی هم‌کف (کف ساختمان و کد ارتفاعی صفر طبق نقشه‌ها) است. (۸۰ سانتی‌متر عمق فونداسیون، ۴۰ سانتی‌متر کف سازی و ۱۰ سانتی‌متر بتن مگر)

حال اگر خاک زیر این ساختمان دستی یا نباتی باشد، باید تا عمقی که به خاک مناسب برسیم پی کنی را ادامه دهیم که ممکن است بیشتر از ۱۳۰ سانتی‌متر شود.

پس به این نتیجه می‌رسیم که عمق فونداسیون با تراز قرارگیری آن متفاوت است. در مثال بالا عمق فونداسیون ما ۸۰ سانتی‌متر بوده اما تراز قرارگیری آن مثال ها و عوامل عمق بازار در منفی ۱۲۰ سانتی‌متری زمین بود.

ابعاد پی به چه عواملی بستگی دارد

عمق قرارگیری پی در پروژه‌های مختلف تابع شرایط زمین، وجود طبقات منفی و ضخامت کف سازی همکف است.

حداقل عمق قرارگیری فونداسیون برای نقاطی که مسئله یخ‌زدگی در آن وجود ندارد برابر با ۵۰ سانتی‌متر است. یعنی فاصله روی پی تا سطح زمین حداقل ۵۰ سانتی‌متر باشد.

به دلایل زیر این حداقل عمق لازم است :

۱) سطح زمین عمدتا دارای خاک هوا زده و نباتی است که تخلخل زیاد و نشست پذیری زیادی دارد.

خاک نباتی باید برداشته شود و نیز در شرایطی که خاک دستی در محل وجود دارد از اجرای پی روی خاک دستی باید اجتناب گردد.

زیرا خاک دستی تراکم کافی را نداشته و نه تنها باعث نشست‌های زیادی می‌شود بلکه می‌تواند به راحتی در معرض جریان آب شسته شده و نشست های بیشتری را به وجود آورد.

برای مطالعه بیشتر در مورد نشست فونداسیون به مقاله “نشست فونداسیون چند نوع است ؟| عوامل و کنترل آن“ سر بزنید.

ابعاد پی به چه عواملی بستگی دارد

۲) خاک کف فونداسیون باید از اثرات آب و هوا مثل یخ‌زدگی و رشد گیاهان در امان باشد. به همین دلیل عمق پی باید پایین‌تر از عمق یخ‌زدگی خاک در نظر گرفته شود.

۳) عمق پی باید به گونه‌ای باشد که فونداسیون بر روی خاک‌هایی که تغییرات حجمی دارند (مثل خاک‌ های متورم شونده) قرار نگیرد. در غیر این صورت باید اثر فشار تورم بر روی محاسبه و طراحی فونداسیون و سازه فوقانی در نظر گرفته شود.

امیدواریم در پایان این مقاله به جواب سوال‌های خود در مورد ابعاد و عمق پی رسیده باشید و از اینکه تا پایان مقاله با ما همراه بودید، تشکر می‌کنیم. نظرات خود را در مورد این مقاله با ما به اشتراک بگذارید.

آیا برای عمق زیاد بازار معاملات فارکس جلیقه نجات به همراه دارید؟

بازار معاملات فارکس

امروزه بازار معاملات فارکس به اندازه‌ای عمق پیدا کرده است که برای بودن، نتیجه گرفتن و تداوم حضور در این بازار، به راستی که باید همانند شناگر حرفه‌ای باشید یا در غیر این صورت جلیقه نجات به همراه داشته باشید.

بازار معاملات فارکس که از حالات مختلفی تشکیل شده است، نیازمند مهارت و تمرین است. به طور مثال قرارداد ما به التفاوت در فارکس یا بازار cdf در فارکس از جمله نکات و مسائلی است که با فقط با تمرین و تسلط بر آن مثال ها و عوامل عمق بازار می‌توانید از سود بسیار برخوردار شوید.

قرارداد ما به التفاوت در فارکس یا بازار CFD در فارکس چیست؟

قرارداد CFD، ترتیبی است که در معاملات مشتقات مالی انجام شده و در آن تفاوت‌های تسویه حساب بین قیمت معاملات باز و بسته به صورت نقدی تسویه می‌شود. هیچ تحویل کالای فیزیکی یا اوراق بهادار با CFD ارتباطی ندارد. همچنین قراردادهای ما به التفاوت استراتژی معاملاتی پیشرفته‌ای هستند که توسط معامله‌گران با تجربه استفاده می‌شود. قابل ذکر است که چنین موردی در ایالات متحده مجاز به استفاده نیست.

قراردادهای ما به التفاوت به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا در حرکت قیمت اوراق بهادار و مشتقات معامله کنند. مشتقات سرمایه‌گذاری‌ های مالی هستند که از دارایی پایه به دست می‌آیند.

اساساً، قراردادهای ما به التفاوت توسط سرمایه‌گذاران برای شرط‌بندی قیمت در مورد افزایش یا کاهش قیمت دارایی پایه یا اوراق بهادار استفاده می‌شود.

معامله‌گران قراردادهای ما به التفاوت ممکن است روی افزایش یا کاهش قیمت شرط‌بندی کنند. معامله‌گرانی که انتظار حرکت صعودی قیمت را دارند، قراردادهای ما به التفاوت را می‌خرند. در حالی که آن‌هایی که حرکت نزولی مخالف را مشاهده می‌کنند، یک موقعیت باز می‌فروشند.

اگر خریدار یک قرارداد ما به التفاوت، افزایش قیمت دارایی را ببیند، دارایی خود را برای فروش عرضه می‌کند. تفاوت خالص بین قیمت خرید و فروش با هم خالص می‌شود. مابه التفاوت خالص سود یا زیان حاصل از معاملات از طریق حساب کارگزاری سرمایه گذار تسویه می‌شود.

چرا باید آموزش فاندامنتال در فارکس را بسیار جدی دنبال کنیم؟

کسانی که در بازار فارکس معامله می‌کنند به همان دو شکل اصلی تحلیلی که در بازار سهام استفاده می‌شود، تکیه می‌کنند:

تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال. کاربردهای تحلیل تکنیکال در فارکس تقریباً یکسان است: فرض می‌شود که قیمت تمام اخبار را منعکس می‌کند و نمودارها موضوع تجزیه و تحلیل هستند.

اما بر خلاف شرکت‌ها، کشورها ترازنامه ندارند، پس چگونه می‌توان بر روی یک ارز تحلیل بنیادی انجام داد؟ برای فهم چنین موضوعی باید آموزش فاندامنتال در فارکس را در نظر داشته باشید. در اینجا به برخی از عوامل اساسی اصلی که در حرکت ارز نقش دارند اشاره شده است.

نشانگرهای اقتصادی

گزارش های اقتصادی ابزاری هستند که با آن سلامت اقتصادی یک کشور به طور مستقیم اندازه گیری می شود، اما به یاد داشته باشید که عوامل و سیاست های بسیاری بر عملکرد اقتصادی یک کشور تأثیر می گذارد.

این گزارش ها در زمان های برنامه ریزی شده منتشر می شوند و به بازار نشان می دهند که آیا اقتصاد یک کشور بهبود یافته یا کاهش یافته است.

اثرات این گزارش‌ها با این که چگونه گزارش‌های سود، پرونده‌های SEC و سایر انتشارات ممکن است بر اوراق بهادار تأثیر بگذارند، قابل مقایسه است. در بازار فارکس، مانند بازار سهام، هرگونه انحراف از هنجار می تواند باعث تغییرات قیمت و حجم زیاد شود.

تولید ناخالص داخلی (GDP)

تولید ناخالص داخلی به عنوان گسترده‌ترین معیار اقتصاد یک کشور در نظر گرفته می‌شود و نشان‌دهنده ارزش کل بازار همه کالاها و خدمات تولید شده در یک کشور در طول یک سال معین است.

از آنجایی که خود رقم تولید ناخالص داخلی اغلب به عنوان یک شاخص عقب مانده در نظر گرفته می‌شود، اکثر معامله‌گران بر دو گزارشی که در ماه‌های قبل از ارقام نهایی تولید ناخالص داخلی منتشر می‌شود، تمرکز می‌کنند:

گزارش پیشین و گزارش اولیه. تجدید نظرهای قابل توجه بین این گزارش ها می‌تواند نوسانات قابل توجهی ایجاد کند. تولید ناخالص داخلی تا حدودی مشابه حاشیه سود ناخالص یک شرکت سهامی عام است، زیرا هر دو معیار رشد داخلی هستند.

خرده فروشی

گزارش خرده ‌فروشی کل دریافتی تمام فروشگاه‌های خرده ‌فروشی را در یک کشور مشخص می‌کند. این اندازه‌گیری از نمونه متنوعی از فروشگاه‌های خرده فروشی در سراسر یک کشور به دست آمده است.

این گزارش به ویژه به عنوان یک شاخص به موقع از الگوهای مخارج مصرف کننده گسترده که برای متغیرهای فصلی تنظیم می‌شود، مفید است.

می‌توان از آن برای پیش‌بینی عملکرد شاخص‌های عقب‌مانده مهم‌تر و ارزیابی جهت فوری اقتصاد استفاده کرد.

تجدید نظر در گزارش‌های پیشرفته خرده فروشی می‌تواند نوسانات قابل توجهی ایجاد کند. گزارش خرده فروشی را می‌توان با فعالیت فروش یک شرکت سهامی عام مقایسه کرد.

تولید صنعتی

این گزارش نشان‌دهنده تغییر در تولید کارخانه‌ها، معادن و تاسیسات در داخل یک کشور است. همچنین میزان استفاده از ظرفیت هر کارخانه را گزارش می‌کند.

برای یک کشور ایده‌آل است که شاهد افزایش تولید در حالی که حداکثر یا نزدیک به حداکثر استفاده از ظرفیت خود را داشته باشد.

معامله‌گرانی که از این شاخص استفاده می‌کنند، معمولاً نگران تولید آب و برق هستند که می‌تواند از صنعت آب و برق بسیار ناپایدار باشد و به نوبه خود، تجارت و تقاضا برای انرژی به شدت تحت تأثیر تغییرات آب و هوا قرار می‌گیرد.

تجدیدنظرهای قابل توجه بین گزارش‌ها می‌تواند ناشی از تغییرات آب و هوایی باشد که به نوبه خود می‌تواند باعث نوسانات پول کشور شود.

دیگر شاخص‌های مهم در بازار معاملات فارکس

از دیگر شاخص‌هایی که باید در بازار معاملات فارکس به آن دقت داشت، شاخص میانگین صنعتی داوجونز است.

این مورد یکی از شاخص‌های برتر سهام ایالات متحده است که میانگین وزنی قیمت سهام 30 شرکت از بزرگ‌ترین شرکت های ایالات متحده را در بر می‌گیرد.

در بازارهای مالی ایالات متحده، شاخص‌های اصلی عبارتند از میانگین صنعتی داوجونز (DJIA)، شاخص ترکیبی نزدک، شاخص استاندارد اند پورز 500 (S&P 500) و راسل 2000. این شاخص ها روش مهمی را در اختیار معامله‌گران و سرمایه‌گذاران قرار می‌دهند.

به طور مثال شاخص میانگین صنعتی داوجونز برای معامله داوجونز در فارکس دومین شاخص قدیمی بازار ایالات متحده است. اولین مورد میانگین حمل و نقل داوجونز (DJTA) بود.

شاخص میانگین صنعتی داوجونز برای خدمت به عنوان نماینده‌ای برای سلامت اقتصاد گسترده ایالات متحده طراحی شد.

شاخص میانگین صنعتی داوجونز که اغلب به آن به سادگی به عنوان “داو” شناخته می‌شود، یکی از پربیننده‌ترین شاخص‌های بورس در جهان است.

در حالی که داو شامل طیف وسیعی از شرکت‌ها می‌شود، همه را می‌توان به عنوان شرکت‌هایی با درآمدهای ثابت توصیف کرد.

هنگامی که این شاخص در ابتدا در سال 1896 راه اندازی شد، تنها 12 شرکت را شامل می‌شد. این شرکت‌ها عمدتاً در بخش صنعتی، از جمله راه آهن، پنبه، گاز، شکر، تنباکو و نفت بودند.

در اوایل قرن بیستم، عملکرد شرکت‌های صنعتی به طور معمول با نرخ رشد کلی در اقتصاد مرتبط بود. این امر رابطه بین عملکرد داو و عملکرد کلی اقتصاد را تقویت کرد.

بازارگردانی در بورس | بازارگردانی چیست و به چه منظور انجام می پذیرد؟

بازارگردانی در بورس

بازارگردانی در بورس برای جلوگیری از نوسانات شدید و کنترل قیمت سهم در یک محدوده معین و افزایش میزان نقدشوندگی سهام کمک می کند و در بازار با سفارشات خرید و فروش در شرایط مختلف قیمت سهم و نقدشندگی آن را مدیریت می کند. در این مطلب قصد داریم بگوییم که بازارگردان کیست و بازارگردانی در بورس چه فرآیندی است و چه قوانینی دارد. همچنین خواهیم گفت که وظایف بازارگردان چیست و مهم ترین اهداف بازارگردان یا مارکت میکر چیست، پس به هیچ عنوان این مقاله آموزشی که درباره بازارگردانی در بورس تهیه شده است را از دست ندهید، چرا که در حال حاضر موضوع بازارگردان سهم های مختلف و همین طور دستورالعمل های بازارگردانی در بازار سرمایه بسیار داغ شده است و هر سهامداری باید حتما اطلاع کافی از آن داشته باشد.

بازارگردانی در بورس چیست؟

قیمت اوراق بهادار در یک بازار پویا طبق قانون عرضه و تقاضا مشخص می گردد. چنانچه به دلیلی روند معمول عرضه و تقاضا، و به دنبال آن وضعیت معمول در قیمت سهم خراب شود، وجود یک بازارگردان ضروری می ‌شود. تجربه نشان داده که روی‌دادهای بسیار، از جمله هیجان‌ های ناشی از اخبار سیاسی و اقتصادی، می ‌تواند تعادل بازار را بر هم زند. بازاری که این چنین ناپایدار شود، قابل اعتماد برای سرمایه ‌گذاری نیست. کار بازارگردان کمک به حفظ تعادل نسبی در بازار است.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، مشاوره خرید، آموزش های رایگان بورسی و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

در حقیقت بازارگردان به افراد یا شرکت هایی می گویند که با هدف کسب سود اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار یا کالاهای اقتصادی می کنند و بنا به ماهیت عملکرد از نوسانات ناخواسته و قیمت دارایی کسر می کند. بازارگردان ها که عبارت انگلیسی آنها Market Maker است حجم زیادی از اوراق بهادار را در اختیار دارند و می ‌توانند مقدار زیادی از سفارشات را در بازارهای مالی انجام دهند. سازمان بورس اوراق بهادار مسئول ایجاد بازارگردان برای سهم ‌های پرنوسان و پرتقاضای بازار است، به خاطر این که بعضی اوقات به علت هیجان‌ های موجود در بازار، صف‌ های خرید و فروش بدون مبنای اقتصادی به وجود می آید و روند عادی معامله ‌ها را با مشکل مواجه نماید.

بازارگردان کیست؟

طبق قانون، بازارگردان، کارگزار/معامله ‌گری است که با اخذ مجوزهای لازم با تعهد به افزایش نقدشوندگی و تنظیم عرضه و تقاضای اوراق بهادار معین و محدود کردن دامنه نوسان قیمت آن‌‎ ها، به خرید و فروش اوراق می ‌پردازد. وظیفه اصلی بازارگردان حفظ نظم و آرامش بازار است. بازارگردانان تلاش دارند تا از بر هم خوردن تعادل در معامله‌ ها جلوگیری به عمل آورند. بازار‌گردانان معمولا همان شرکت ‌های کارگزاری هستند که در جهت تسهیل و نظم بخشیدن به معامله‌ ها، ریسک داشتن تعداد مشخصی سهام یا اوراق بهادار را می ‌پذیرند.

حفظ تعادل نسبی از طریق خرید و فروش سهام به حساب خود بازارگردان امکانپذیر است؛ بدین معنی که در شرایط نبود تقاضا برای سهام، آنها خریدار سهام فروشندگان هستند و در زمانی که سهم، تقاضای بسیار دارد و صفی از خریداران تشکیل شده اما عرضه به میزان کافی نیست، نسبت به فروش دارایی خود اقدام می ‌کنند. این گونه از نوسانات شدید و کاذب در بازار جلوگیری به عمل می آورد. بازار‌گردان از نظر حقوقی مثل هر فرد عادی دیگر عمل می ‌کند؛ تنها تفاوت در این است که بازارگردان متعهد به خرید یا فروش می‌ باشد، از همین روی داشتن منابع وسیع مالی از نیازها و قابلیت های اصلی یک بازارگردان محسوب می شود.

وظایف بازارگردان چیست؟

وظیفه بازارگردان ها همیشه حفظ تعادل سهام است. بازارگردان موجب می شوند از صف های خرید و فروش جلوگیری شود. به عبارتی وقتی که بیشتر سرمایه گذاران اقدام به فروش دارایی‌ های خود می کنند و عرضه زیاد میشود، ولی تقاضا برای خرید سهم کم می شود، بازارگردان اقدام به حمایت از سهم و خرید سهم های عرضه شده میکند تا تقاضای تمامی فروشندگان تأمین و نقدشوندگی در سهم افزایش پیدا کند.

البته بازارگردان تنها در صفوف فروش اقدام به حمایت از سهم نمی کند و در روزهای مثبت و صفوف خرید هم اگر سرمایه گذاران به دنبال خرید سهم باشند، بازارگردان دارایی‌ های خود را عرضه میکند تا تمام سفارشات خرید نیز تامین شود و علاوه بر آن حجم مبنا هم پر شود. از حائز اهمیت ترین وظیفه بازارگردان افزایش نقدشوندگی در بازار است در واقع زمانی که سهامداران نقدینگی نیاز دارد و تصمیم به فروش اوراق خود در بازار گرفته اند، ولی به دلیل رکود خریداری برای سهم ها پیدا نشود بازارگردان باید اقدام به خربداری این اوراق کند یا زمانی که افراد برای خرید اوراق به دنبال فروشنده هستند اوراق در اختیار خود را به متقاضیان بفروشد. به صورت کلی بازارگردان ها مسئولیت تأمین عرضه و تقاضای بازارهای مالی را برعهده دارند.

نحوه کار بازارگردان های بورسی

بازارگردان ‌ها با تامین کردن عرضه و تقاضا در بازار بورس، باعث انتقال سهام بین خریدار و فروشنده می ‌شوند، از همین روی بازارگردان ‌ها عمدتا حجم زیادی از سهام مورد تعهد را در اختیار دارند و سفارشات زیادی از سوی آنها صورت می پذیرد. بدین ترتیب بازارگردان اغلب در طرف مقابل معامله‌ های سهامداران عادی قرار دارد. چنانچه سهامداران به دنبال فروش و تبدیل سهام به نقدینگی برای خود باشند، بازارگردان خریدار خواهد بود و اگر به دلیل هیجانات و یا ارزشمندی سهام، سرمایه ‌گذاران عادی به دنبال خرید بیشتر باشند، بازارگردان فروشنده خواهد بود. بازارگردان این کار را تا زمان دستیابی به تعادل نسبی قیمت سهم انجام می ‌دهد.

شرایط سفارش ‌های بازارگردان

بازارگردان موظف می باشد سفارشات خرید و فروش خود را با رعایت شرایط زیر وارد سامانه معاملات بورس کند. شرایط زیر به نقل از دستورالعمل بازارگردانی در بورس آورده شده و برای فهم بیشتر توضیحات لازم اضافه ‌شده است.

 • قیمت‌ های پیشنهادی در این سفارشتات می بایست در دامنه مجاز نوسان باشند. یعنی سفارشاتی که بازارگردان ثبت می ‌کند باید در دامنه مجاز روز باشند.
 • تفاوت بین کم ترین قیمت خرید در سفارشات خرید و بیش ترین قیمت فروش در سفارشات فروش بازارگردان، حداکثر برابر دامنه مظنه باشد. دامنه مظنه درصدی است که اختلاف بین قیمت سفارش خرید و فروش ثبت‌ شده به وسیله بازارگردان را نشان می‌ دهد. به عنوان مثال دامنه مظنه ۴ درصد یعنی حداکثر قیمتی که بازارگردان می‌تواند در سفارش فروش خود ثبت کند ۴ درصد بیشتر از سفارش خرید است.
 • حجم سفارشات خرید و فروش باید با یکدیگر برابر و هر یک معادل یا بیش از حداقل سفارش انباشته باشد. این طور فرض کنید در تعهد بازارگردان حداقل سفارش انباشته برابر ۱۰۰ هزار سهم در نظر گرفته‌ شده است، یعنی بازارگردان موظف است در هر حالتی تعداد ۱۰۰ هزار سهم در سفارش خرید و ۱۰۰ هزار سهم در سفارش فروش خود ثبت کرده باشد. اگر در اثر معامله تعدادی از این سهم ها خریده شوند و یا به فروش برسند، بازارگردان باید در مدت ۲ دقیقه دوباره سفارش را افزایش بدهد تا حجم سفارش برابر با همان ۱۰۰ هزار سهم شود.

بازارگردانی در بورس یعنی چی

عوامل تاثیرگذار بر فعالیت یک بازارگردان چیست؟

 1. عمق بازار : عمق بازار به معنی وجود سفارشات خرید و فروش در قیمتی بالاتر و یا پایین ‌تر از قیمت تعادلی است. در همچین شرایطی با بروز مثال ها و عوامل عمق بازار عدم تعادل موقت میان سفارش ‌ها، قیمت سهام تغییری اندک یافته و در ادامه مجدد وضعیت تعادل برقرار خواهد شد.
 2. عرض بازار : منظور از عرض بازار، وجود جریان دائمی دوطرفه سفارش‌های خرید و فروش سهام، یا به عبارت دیگر، وجود تعداد زیادی خریدار و فروشنده در قیمت تعادلی است. چنین بازاری عموما بازار با نقدشوندگی بالا در نظر گرفته می ‌شود.
 3. نسبت سرمایه‌ گذاران اطلاعات ‌مدار به نقدینه ‌مدار : سود فعالیت‌ های بازار‌گردانی عموما از سوی سرمایه‌ گذاران نقدینه‌ مدار حاصل می‌شود. در مقابل هستند بازیگرانی که بیشتر بر اساس پنداشته‌ها و اطلاعات خود، به امید کسب سود، دست به معامله می‌زنند. اگر سرمایه ‌گذاران اطلاعات ‌مدار، اطلاعات نادرست را در اختیار داشته باشند، احتمال سفارش ‌ها و تقاضاهای نامتعادل زیاد شده و نیاز به فعالیت بازارگردان نیز بیشتر می ‌شود و این موجب سود بازارگردان خواهد شد.

تعیین بازارگردان در بورس چه مزایایی دارد؟

 • حفظ نقدینگی در بازار
 • اقدام به خرید و فروش جهت محدود کردن دامنه نوسان قیمت
 • کاهش هزینه ‌های معاملاتی به وسیله کاهش شکاف قیمتی خرید و فروش
 • جلوگیری از نوسانات شدید و کنترل قیمت ورقه بهادار در یک محدوده مشخص
 • کنترل قیمت سهام در یک محدوده جهت جلوگیری از نوسان ‌های شدید قیمت
 • افزایش قدرت نقدشوندگی سهام از طریق آمادگی برای خرید یا عرضه در صورت لزوم

امتیازات سازمان بورس برای بازارگردان ها

 1. بر اساس ماده ۱۸ دستورالعمل بازارگردانی در بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار تهران برای بازارگردانی هر ورقه بهادار یک ایستگاه معاملاتی جداگانه، بدون دریافت هیچ ‌گونه هزینه ‌ای از این بابت در اختیار بازارگردان خواهد گذاشت. انجام معاملات سایر اوراق بهادار از ایستگاه معاملاتی مخصوص بازارگردان مجاز نیست، ولی این امتیازی که سازمان برای بازارگردانان قرار داده به چه معناست؟ ایستگاه معاملاتی همان درگاه ثبت سفارش و معاملات می باشد که به طور مستقیم به هسته‌ معاملات متصل است و سازمان بورس آن را در اختیار کارگزاری ها قرار داده است. برای بازارگردانی، سازمان بورس یک ایستگاه به بازارگردان می دهد تا از طریق آن فقط در یک نماد ثبت سفارش انجام دهد.
 2. بر اساس ماده ۱۹ دستورالعمل بازارگردانی در بورس، سقف کارمزد بورس از معاملات بازارگردان ۱۰ درصد سقف کارمزد بورس از معاملات معمول است. بورس می ‌تواند کارمزد خود از معاملات بازارگردان را کمتر از سقف مقرر در این ماده تعیین کند. بر اساس این ماده سازمان بورس و اوراق بهادار باید از بازارگردان تا سقف ۱۰ درصد کارمزد دریافت کند، البته باید در نظر داشته باشید که امکان کمتر شدن کارمزد نیز وجود دارد.

سود بازارگردان ‌ها از کجاست؟

فعالیت بازار‌گردانی به دلیل تعهد خرید و فروش سهام و نگهداری دارایی، ریسک بالایی دارد. در حقیقت کاهش ارزش سهام مورد تعهد آن‌ها، تهدیدکننده فعالیت بازارگردانی است. سود بازار‌گردان‌ ها از تفاوت ناچیز میان قیمت خرید و فروش تامین می ‌شود. به علت حجم بالای معامله‌ ها، مجموع این سودها، منجر به سود بالای روزانه می‌ شود.

بازارگردان ثالث به چه معناست؟

بازار‌گردان ثالث مثال ها و عوامل عمق بازار به عنوان واسطه در بورس فعالیت می ‌کند. بازارگردان ثالث با خرید در قیمت پایین و فروش در قیمت بالا، از نقش خود سود می ‌برد. بازارگردان ثالث در زمان عدم حضور خریدار و یا فروشنده، با تزریق نقدینگی به بازار سعی در روان‌شدن معامله‌ها دارد. از سایر فعالیت های بازارگردان انجام معامله برای کارگزارانی است که در بازار عضو نیستند.

بر اساس نظر تحلیلگران بازار بورس می ‌توان از بازار‌گردان به عنوان نجات‌ دهنده بازار یاد کرد. به خاطر این که همان گونه که پیشتر گفته شد، حفظ تعادل، نظم و آرامش در بازار موجب جذابیت برای ورود سرمایه‌گذاران بیشتر است. این مسئله در بورس ‌های مطرح دنیا بسیار مهم است و از بازار‌گردانی به عنوان مارکت‌ میکر یاد می‌ شود.

نتیجه گیری و کلام پایانی

بنابراین بازارگردان یک فرد و یا شرکت است که برای کسب سود، خرید و فروش دارایی‌ ها را در دستور کار خود قرار می دهد تا از نوسانات ناخواسته قیمت جلوگیری به عمل آورد. یکی از حائز اهمیت ترین قوانین وضع شده برای بازارگردانان بدین ترتیب است که بازارگردانان تنها حق خرید و فروش در یک نماد را دارند و قادر نیستند همزمان در چند نماد و شرکت مختلف برای بازارگردانی اقدام نمایند.

در انتها امیدوارم از این مطلب که به پاسخ دادن به سوال بازارگردانی چیست و به چه منظور انجام می پذیرد پرداختیم، نهایت استفاده را برده باشید.

همچنین هر سوال یا ابهامی در مورد بازارگردان در سهم داشتید، حتما در بخش دیدگاه ها بنویسید تا پاسخ بدم.

مثال ها و عوامل عمق بازار

سوالات آزمون مجازی زمین شناسی یازدهم رشته علوم تجربی | فصل 6: پویایی زمین

سوالات آزمون مجازی زمین شناسی یازدهم رشته علوم تجربی | فصل 6: پویایی زمین

تیم مدیریت گاما

سوالات آزمون آنلاین زمین شناسی یازدهم | فصل 4: زمین شناسی و سازه های مهندسی

سوالات آزمون آنلاین زمین شناسی یازدهم | فصل 4: زمین شناسی و سازه های مهندسی

تیم مدیریت گاما

سوالات امتحان آنلاین نوبت اول زمین شناسی یازدهم رشته علوم تجربی (نمونه 3)

سوالات امتحان آنلاین نوبت اول زمین شناسی یازدهم رشته علوم تجربی (نمونه…

تیم مدیریت گاما

سوالات امتحان نوبت دوم زمین شناسی یازدهم دبیرستان پروین اعتصامی | خرداد 1401

سوالات امتحان نوبت دوم زمین شناسی یازدهم دبیرستان پروین اعتصامی | خرداد 1401

امتحان زمین شناسی یازدهم دبیرستان شهدای فرهنگیان | فصل 1 و 2

امتحان زمین شناسی یازدهم دبیرستان شهدای فرهنگیان | فصل 1 و 2

آزمون نوبت دوم زمین شناسی یازدهم مجتمع آموزشی اندیشه | خرداد 1397

آزمون نوبت دوم زمین شناسی یازدهم مجتمع آموزشی اندیشه | خرداد 1397

علی بهرام نژاد فیض

نمونه سؤالات امتحانی زمین شناسی پایه یازدهم | فصل چهارم: زمین شناسی و سازه های مهندسی

نمونه سؤالات امتحانی زمین شناسی پایه یازدهم | فصل چهارم: زمین شناسی و سازه های مهندسی

آیسان میر فاتحی

آزمون نوبت دوم زمین شناسی یازدهم دبیرستان پژوهندگان | خرداد 1398

آزمون نوبت دوم زمین شناسی یازدهم دبیرستان پژوهندگان | خرداد 1398

آزمون درس 1 و 2 زمین شناسی یازدهم دبیرستان پژوهندگان

آزمون درس 1 و 2 زمین شناسی یازدهم دبیرستان پژوهندگان

سوالات امتحان ترم دوم درس زمین شناسی یازدهم دبیرستان امیرکبیر شیراز | خرداد ماه 1401

سوالات امتحان ترم دوم درس زمین شناسی یازدهم دبیرستان امیرکبیر شیراز | خرداد ماه…

گام به گام زمین شناسی یازدهم رشته رياضی و تجربی | پاسخ فعاليت، جمع آوری اطلاعات و. فصل اول تا فصل هفتم

گام به گام زمین شناسی یازدهم رشته رياضی و تجربی | پاسخ فعاليت، جمع آوری اطلاعات…

گام به گام یازدهم

آزمون زمین شناسی پایه یازدهم رشته ریاضی و تجربی | فصل دوم: منابع معدنی، زیربنای تمدن و توسعۀ صنعتی

آزمون زمین شناسی پایه یازدهم رشته ریاضی و تجربی | فصل دوم: منابع معدنی، زیربنای…

آیسان میر فاتحی

نمونه سؤالات امتحانی زمین شناسی پایه یازدهم | فصل چهارم: زمین شناسی و سازه های مهندسی

نمونه سؤالات امتحانی زمین شناسی پایه یازدهم | فصل چهارم: زمین شناسی و سازه های مهندسی

بازار سرمایه عمق پیدا کرده است/انتشار اوراق بیمه کننده سهم منتفی شد

بازار سرمایه عمق پیدا کرده است/انتشار اوراق بیمه کننده سهم منتفی شد

رئیس سازمان بورس علت نوسانات شدید بورس را تشریح و اعلام کرد که عمق بازار سرمایه افزایش پیدا کرده است زیرا یکی از نشانه‌های زیاد شدن عمق بازار این است که هیچ کس نتواند برای فردا پیش بینی کند.

رئیس سازمان بورس علت نوسانات شدید بورس را تشریح و اعلام کرد که عمق بازار سرمایه افزایش پیدا کرده است زیرا یکی از نشانه‌های زیاد شدن عمق بازار این است که هیچ کس نتواند برای فردا پیش بینی کند.

دکتر علی صالح آبادی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، وضعیت بورس را مورد توجه قرار داد و در مورد علت نوسانات شدید بورس گفت:یکی از نشانه‌های زیاد شدن عمق بازار این است که هیچ کس نتواند برای فردا پیش بینی کند زیرا اگر همه بدانند که فردا چه اتفاقی رخ می دهد، آن بازار قابل پیش بینی است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این وضعیت برای سهامداران سردرگمی ایجاد نمی کند؟توضیح داد:نه برای سرمایه گذاران سردرگمی ایجاد نمی‌کند زیرا اگر همه می‌دانستند که فردا چه اتفاقی می‌افتد آن کار را انجام می دادند و سود کلانی کسب می کردند؛ مهم این است که افراد ندانند فردا چه اتفاق می افتد.

سرمایه گذاران نباید کوتاه مدت سرمایه گذاری کنند

رئیس سازمان بورس تاکید کرد: این در حالی است که پیش بینی‌ها برای کوتاه مدت نبوده و نباید سرمایه‌گذاران برای مدت چند روزه پیش بینی کنند زیرا افرادی که قصد دارند در مدت کوتاهی سرمایه‌گذاری کنند باید ریسک بالایی را تقبل کند ولی سرمایه‌گذارانی که برای بلند مدت سرمایه‌گذاری می‌کنند به شکل منطقی‌تر باید عوامل بنیادی و پتانسیل‌های شرکت را در نظر بگیرند نه نوسانات کوتاه مدت سهم را.

او با ذکر مثالی ادامه داد:به عنوان مثال برخی افراد بودند که در زمانی که بازار نزولی شده بود با فروختن سهم از آن خارج شدند ولی بعد از اینکه بورس دوباره روند صعودی به خود گرفت متضرر شدند؛ این در حالی است که حرفه‌ای‌های بازار در دوران نزول بورس اقدام به خریداری سهم کردند و بعد از رشد بورس سود مناسبی کسب کردند.

علاقمند به نوسانات شدید نیستم

صالح آبادی در برابر این پرسش که پس شما موافق نوسان بورس هستید؟گفت:نه موافق نیستیم و نمی‌گویم بورس باید هر روز نوسانات زیادی باشد و معتقدم هر چه نوسانات کمتر باشد بهتر است و علاقمند به نوسانات شدید نیستم ولی باید به این نکته توجه کرد زمانی که شاخص بورس10 هزار است یک درصد شاخص 100 واحد می‌شود و زمانی که شاخص 28 هزار واحد است یک درصد آن 280 واحد است لذا درست است که از نظر مقداری تعداد واحدهای شاخص تغییرات بیشتری دارد ولی 280 واحد فعلی معادل 100واحد آن زمان است که در تحلیل‌ها باید مدنظر داشته باشیم.

شرکتهای صادراتی محصولات خود را در مرکز مبادلات بفروشند

سخنگوی سازمان بورس در مورد تاثیر افزایش قیمت ارز در بورس تهران توضیح داد:شرکتهای صادراتی از محل افزایش نرخ ارز بازدهی مطلوبی کسب کردند این در حالی است که شرکت‌های صادراتی می‌توانند محصولات خود را در مرکز مبادلات با نرخ دلار 2550 بفروشند و این مبلغ نسبت به زمانی که نرخ ارز 1200 تومان بود، رشد قابل توجهی داشته است.

وی ادامه داد:به این ترتیب سرمایه گذار می‌توانند این موضوع را مدنظر قرار دهند که شرکتهای صادراتی چه نرخی را در بودجه خود پیش بینی کردند و اکنون نرخی که توسط مرکز مبادلات می‌تواند بفروشد چه نرخی است.

دبیر شورای عالی بورس عوامل رشد بورس را مورد توجه قرار داد و عنوان کرد:عوامل متعددی در رشد بورس تاثیر داشته است که یکی از این عوامل در کنار افزایش نرخ ارز ،ایجاد اوراق اختیار فروش تبعی یا همان بیمه کننده سهم بوده است که کمک خوبی به رشد بازار کرد و مثال ها و عوامل عمق بازار اطمینان خوبی حاصل کرده است.

انتشار اوراق بیمه کننده سهم به دلیل رشد قیمت ها منتفی شد

وی در پاسخ به این سوال که چرا این اوراق در هفته اخیر در بورس تهران معامله نشد؟توضیح داد:با شرایط فعلی دلیلی ندارد که این اوراق معامله شود زیرا قیمت سهام شرکتها افزایش یافته است.

صالح آبادی با ذکر مثالی ادامه داد:به عنوان مثال قیمت پتروشیمی کرمانشاه در زمانی که این اوراق راه اندازی شد حدود 400 تومان بود و نرخ تضمینی بازخرید در سال آینده 480 تومان بود در حالی که قیمت این سهم در حال حاضر به560 تومان رسیده است و دیگر معنی ندارد کسی این اوراق را خریداری کند.

وی اضافه کرد:لذا زمانی که این موضوع مطرح شد بسیاری از شرکت‌ها متقاضی انتشار اوراق بودند خصوصا در زمانی که مشاهده کردند قیمت سهام آن‌ها بسیار ارزان شده است ولی بعد از آن قیمت ها رشد کرد و این موضع منتفی شد و دیگری به آن نیازی نشد.

به اعتقاد رئیس سازمان بورس انتشار این اوراق اثر مثبت خود را گذاشت و کسانی که اوراق را خریداری کردند دیگر نیازی به اعمال آن ندارند زیرا قیمت روز شرکتها از قیمت بازخرید آن‌ گران‌تر شده است. ولی همچنان راه بسته نیست و کسی که بخواهد می تواند از این ابزار استفاده کند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.