پول درآوردن در خانه


علی پرآور و مریم سادات میری از مدیران استراتژیک، علی خوانساری، پوریا بشیری، معصومه لشگری و نگین اصغری از مشاوران تجاری، علی صابری از پرسنل پشتیبانی فنی، کلیپی از صحبتهای تاجر موفق آرادی، را در وضعیت خود به نمایش گذاشتند.

استاتوس انگیزشی کوتاه با مفهوم پول درآوردن در خانه و بیانگر همدلی خانواده بزرگ آرادی ها

خواص انجیر سیاه در طب سنتی برای زنان و مردان و درمان بیماری ها

مجموعه قدرتمند آراد برندینگ یک خانواده تجاری بزرگ به سبک تجارت نوین است که همه اعضا آن همدلی خود را روزانه به اشتراک می گذارند؛ استاتوس انگیزشی کوتاه با مفهوم و بیانگر همدلی خانواده بزرگ آرادی ها موضوع روزنگار امروز آرادیها است که در استاتوسهای خود به نمایش گذاشتند.

مهندس زیارکلائی معاونت آموزش و دبیر کل شورای سیاستگذاری، سمانه آزادی از مشاوران تجاری، نرگس حیدپور از پرسنل نظارت، علی پورحسنی از پرسنل محتوا، تصویری از جلسه مهندس زیارکلائی با اعضای شورای سیاستگذای در وضعیت خود منتشر کردند.

مهندس اسماعیلی معاونت اداری، مهندس موشانی مسئول دفتر مدیرعامل، مهندس سیاهکلایی معاونت مالی، مهدنس یوسف پور معاونت پشتیبانی تخصصی، مهندس تحویلدار معاونت رسانه، هادی نوروزی از مدیران استراتژیک، وحید حسنی و سعید باقری از مشاوران تجاری، زهرا داروغه حسینی و نرگس سادات مرتضائی از پرسنل پیگیری سفارشات، فائزه آزاد پشتیبان فنی، زهره اخلاقی و لیلا ناظریان از پرسنل کارگزینی، سجاد دارابی از پرسنل انتشار فارسی، اشکان نادری سرپرست وب مستر، ثریا فدایی و ابراهیم علینژاد از پرسنل اداری، کلیپی از تقویم روز پنچشنبه را در وضعیت خود به اشتراک گذاشتند.

مهندس قرائی معاونت کارگزینی، مرضیه اسکندری، فهیمه حلاجیان، زهرا عبدالهی، فاطمه بصیری، فاطمه میرزائی منش، امیر عزیزپور، مصطفی بصیرت نیا و علی احمدی از پرسنل پشتیبانی فنی تخصصی، تصویری از ایندکس شدن اخبار سایت مجموعه را در وضعیت خود منتشر کردند.

مهندس مرادی معاونت اشتغال آفرینان، وحید خدابنده، رضا جعفری و فائزه میرعبادی از مشاوران تجاری، فاطمه حسنی سرپرست شعبه لنکران در دفتر تهران، محمد دائمی، صدیقه ایمانی و زهرا ساقندی از پرسنل محتوا، کلیپی از اخبار 60 ثانیه روز چهارشنبه را در وضعیت خود به نمایش گذاشتند.

علی پرآور و مریم سادات میری از مدیران استراتژیک، علی پول درآوردن در خانه خوانساری، پوریا بشیری، معصومه لشگری و نگین اصغری از مشاوران تجاری، علی صابری از پرسنل پشتیبانی فنی، کلیپی از صحبتهای تاجر موفق آرادی، را در وضعیت خود به نمایش گذاشتند.

محمدرضا محجوب و مهدی محمدی از مدیران استراتژیک، فاطمه منتظری، آرزو مهدوی زاده، ثریا شریفی زاده، ریحانه امانی و فاطمه رضائی از مشاوران تجاری، ریحانه کدزائی از پرسنل فنی و سایت، کلیپی از مجموعه سخنان مذاکره کنندگان بین الملل مجموعه پول درآوردن در خانه را در وضعیت خود به اشتراک گذاشتند.

هادی امرا از مدیران استراتژیک، نکات کلیدی برای تجارت را در ویدیویی به اشتراک گذاشت.

حمیدرضا دستوریان مدیر استراتژیک، لینک ثبت نام دریافت کمک هزینه تفریحات تجاری را در وضعیت خود درج نمود.

رضا شاکری عضو شورای ساستگذاری، هما کرامتی از مشاوران تجاری، الناز رسولخانی از پرسنل محتوا، کلیپی از مجموعه سخنان مشاوران تجاری را در وضعیت خود به اشتراک گذاشتند.

صالح نوروزی از اعضای شورای سیاستگذاری، کلیپی از جلسه هم افزایی خود را به اشتراک گذاشت.

زهرا آکند عضو شورای سیاستگذاری، کلیپی از سخنان خود در ارتباط با صادرات را درج نمود.

سعید زارع عضو شورای سیاستگذاری، ویدیویی از جلسه هم افزایی خود را به اشتراک گذاشت.

عاطفه خوشبختی از پول درآوردن در خانه مذاکره کنندگان بین الملل، در ارتباط با دفتر هند کلیپی را منتشر کرد.

ولید کرار از مذاکره گنندگان به همراه همکار خود کلیپی را در ارتباط با حمل و نقل محصولات تجاری کلیپی را به اشتراک گذاشت.

محمدامیر افتخاری مذاکره کننده بین الملل، تحقیقات در ارتباط با بازار را در وضعیت خود به اشتراک گذاشت.

محمدجواد قدیمی مذاکره کننده بین الملل، کلیپی از صحبتهای خود به زبان انگلیسی را درج نمود.

رقیه شهسواری مذاکره کننده بین الملل، ویدیویی از صحبتهای خود را منتشر کرد.

زهرا رضائی از مذاکره کنندگان بین الملل، سیاستها و تدبیرهای عالی باعث شده است مشتریها برای تجارت به مجموعه ما اعتماد کنند را موضوع صحبتهای خود قرار داده است.

محمدصادق نجفی از مذاکره پول درآوردن در خانه کنندگان بین الملل، کلیپی به زبان عربی با موضوعیت سرامیک آشپزخانه را به نمایش گذاشت.

حامد شریفی و لیلی محمدی از مشاوران تجاری، تصویر پیامک تاجر موفق آرادی را در وضعیت خود به نمایش گذاشتند.

علی عادل مشاور تجاری، کلیپی از جلسه هم افزایی خود با پول درآوردن در خانه پرسنل دفتر سمیه را به اشتراک گذاشت.

صادق جلیلی از مشاوران تجاری، کلیپی از صحبتهای تاجر موفق آرادی آقای نکوفر را در وضعیت خود به اشتراک گذاشت.

رضا حمزه ای مشاور تجاری، کلیپی از دفتر شعبه مشهد را در وضعیت خود به انتشار گذاشت.

هادی رضایی از مشاوران تجاری، کلیپی از صحبتهای خود با محوریت تجارت در همه سنین را به نمایش گذاشت.

محمدرضا کریمی مشاور تجاری، کلیپی از جلسه هم افزایی خود را درج نمود.

سمیه محبی مشاور تجاری، کلیپی از صحبتهای خود در ارتباط با بهترین خودمان باشیم را به نمایش گذاشت.پول درآوردن در خانه

فرهاد کدخدازاده از مشاوران تجاری، کلیپی با موضوعیت صادرات و زبان انگلیسی را به نمایش گذاشت.

زینب اعتصامی مشاور تجاری، تصویر تشکر پیامک تاجر موفق آرادی را در وضعیت خود به نمایش گذاشت.

رضا حمیدپسند مشاور تجاری، کلیپی از جلسه هم افزایی خود با پرسنل شعبه امام را در وضعیت خود به نمایش گذاشت.

مریم عینی مشاور تجاری، ویدیویی از صحبتهای خود با موضوعیت رونق صادرات را منتشر کرد.

مجید اسدی از مشاوران تجاری، کلیپی از جلسه خود را به نمایش گذاشت.

جمشید دیانتی مشاور تجاری، کلیپی از جلسه هم افزایی خود با پرسنل شعبه امام را به انتشار گذاشت.

محمدمهدی قمی از مشاوران تجاری، نکاتی در ارتباط با تجارت را در وضعیت خود درج نمود.

راضیه فرخ مشاور تجاری، کلیپی با موضوعیت تجارت با آراد را در ضعیت خود به نمایش گذاشت.

فائزه حسنی مشاور تجاری، کلیپی از جلسه هم افزایی خود با پرسنل شعبه ظفر را به نمایش گذاشت.

فاطمه نادری زاده از پرسنل پشتیبانی فنی، کلیپی در ارتباط با رسیدن با مشتری را در وضعیت خود به نمایش گذاشت.

مجید غلامرضایی از پرسنل پشتیبانی فنی، در ارتباط با گذاشتن استاتوسها کلیپی را به نمایش پول درآوردن در خانه گذاشت.

طاهره راحلی فرد از پرسنل پشتیبانی فنی، کلیپی از خود با موضوعیت کار اصلی پشتیبانی را به نمایش گذاشت.

محمدصادق گلزار پشتیبان فنی، تصویری از تیم پشتیبان فنی به همراه مهندس زیارکلائی را در وضعیت خود به اشتراک گذاشت.

مهدیه زینلی گزارشگر واحد رسانه، تصویری در حال رفتن برای ضبط آفیش را در وضعیت خود به اشتراک گذاشت.

سمانه رجبی سرپرست مدیران استراتژیک، تصویری از زمان برگزاری کلاسهای ال ام اس را در وضعیت خود به نمایش گذاشت.

حسین کاظمی کارشناس حمل و نقل، کلیپی با موضوعیت بارگیریهای غیر ثابت را در وضعیت پول درآوردن در خانه خود به اشتراک گذاشت.

وام فوری 200 میلیونی بانک دی و ملت برای زنان خانه دار | وام فوری بدون ضامن برای بانوان با شرایط فوق العاده

وام فوری 200 میلیونی بانک دی و ملت برای زنان خانه دار | وام فوری بدون ضامن برای بانوان با شرایط فوق العاده

وام فوری گرفتن یکی از راه هایی است که از قدیم الایام برای کمک به هزینه های زندگی در هر زمینه ای گرفته می شده.امروزه شرایط گرفتن وام فوری در هر بخشی متفاوت است.از این وام ها می توان به وام فوری مسکن ،ازدواج ،درمان و غیره اشاره کرد.متقاضیان هر کدام از این وام ها با ارائه مدارک خاص میتوانند به بانک و مراکز معرفی شده بروند و وام فوری خود را دریافت کنند. مجلس طرح وام فوری ازدواج را تصویب کرد.

پرداخت وام به زنان خانه‌دار ایده‌ای است که از چند سال گذشته بسیاری از بانک‌ها به استقبال آن رفتند و به زنان خانه‌دار وام خرد دادند.

اگرچه این طرح در بسیاری از بانک‌ها متوقف شده است اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد هنوز برخی از بانک‌ها هستند که به زنان خانوار وام فوری می‌دهند.

یکی از این بانک‌ها، بانک دی است که به زنان خانه‌دار وام ۵۰ میلیون تومانی می‌دهد. آنگونه که در وب‌سایت رسمی این بانک آمده است این وام به همه زنان -چه شاغل و چه غیرشاغل- پرداخت می‌شود.

اگر افتتاح‌کننده حساب شاغل باشد خودش می‌تواند از وام استفاده کند اما اگر شاغل نباشد، می‌تواند امتیاز این وام را به فرزند و یا همسر خود واگذار کند.

شرایط دریافت وام فوری زنان خانه‌دار

حداقل مبلغ لازم برای افتتاح حساب و دریافت این وام، مبلغ دو میلیون تومان است. متقاضیان باید با سپرده‌گذاری دو میلیونی کار دریافت وام را آغاز کنند.

حداقل مدت سپرده‌گذاری ۳ ماه است و متقاضیان می‌توانند معادل ۱۰۰ درصد مبلغی که سپرده‌گذاری کرده‌اند وام دریافت کنند.

سود این وام ۱۸ درصد است و ظرف ۳۶ ماه باید اقساط آن پرداخت شود. این وام فوری زنان، سقف پرداخت دارد و نهایت مبلغ پرداختی بانک ۵۰ میلیون تومان است که در قالب کارت اعتباری پرداخت می‌شود.

نوع دیگری از وام بانک دی برای زنان، پرداخت وام با توثیق سپرده است. در این شیوه فرد می‌تواند معادل کل سپرده‌ای که در بانک دارد، وام فوری دریافت کند. اما بانک کل مبلغ سپرده فرد را به‌عنوان وثیقه نزد خود نگه می‌دارد و فرد اجازه برداشت سپرده خود از بانک را ندارد. یعنی فرد می‌تواند پول درآوردن در خانه ۱۰۰ میلیون در بانک سپرده کند و معادل ۱۰۰ میلیون تومان وام بگیرد اما تا زمان بازپرداخت کامل اقساط، اجازه برداشت پول خود پول درآوردن در خانه را ندارد.

وام ۵۰ میلیونی زنان خانه‌دار به دو تا سه ضامن معتبر نیاز دارد، شرطی که دریافت این وام برای زنان را کمی دشوار می‌کند.

وام فوری بانوان بانک سینا

بانک سینا برای پرداخت وام فوری به بانوان دو طرح زیر را در نظر گرفته است:

  • طرح یاس وام بانوان
  • طرح آذین وام بانوان

هر کدام از این طرح‌ها شرایط خاص خود را دارد که در ادامه به آن می‌پردازیم.

 وام فوری

شرایط دریافت وام فوری بانوان در طرح یاس بانک سینا

پرداخت این وام به بانوان به صورت کارت اعتباری خرید کالا می‌باشد. خانم‌ها می‌توانند با دریافت این وام ظرف مدت یک ماه از فروشگاه‌های مجاز خرید نمایند. جزئیات وام ۲۰ میلیونی بانوان بانک سینا در جدول زیر آمده است:

مبلغ وام حداکثر ۲۰۰ میلیون ریال
مدت بازپرداخت وام بانوان ۳۶ ماه
سود وام ۱۸ درصد
ضامن یک ضامن رسمی با گواهی کسر از حقوق

شرایط دریافت وام فوری بانوان در طرح آذین بانک سینا

دریافت وام فوری بانوان در طرح آذین بانک سینا نیاز به سپرده‌گذاری در این بانک دارد و بانوان می‌توانند به پشتوانه سپرده خود تا مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان وام فوری دریافت نمایند. جزئیات وام ۲۵۰ میلیون تومانی بانک سینا در جدول زیر آمده است:

مبلغ وام ۸۰ درصد سپرده حداکثر ۲۵۰ میلیون تومان
مدت بازپرداخت وام بانوان ۳۶ ماه
سود وام ۵ درصد
شرایط سپرده‌گذاری نیاز به سپرده‌گذاری دارد به مبلغ سپرده ۶ درصد سود تعلق می‌گیرد
ضامن به ضمانت سپرده

نکته: مبلغ اقساط وام بانوان بانک سینا و هر وام دیگری را می‌توانید در قسمت محاسبه سود و اقساط وام برنامه ساد۲۴ حساب کنید.

 وام فوری

وام فوری بانوان بانک مهر ایران

بانک مهر ایران در قالب طرح اندوخته بانوان ایران زمین اقدام به اعطای تسهیلات با سود ۴ درصد به بانوان می‌نماید. جهت دریافت وام فوری بانوان مهر ایران باید یک حساب سپرده در این بانک افتتاح کرده و در فواصل زمانی مشخص مبلغ مشخصی را در این حساب سپرده نمایید تا بتوانید از تسهیلات بانوان این بانک استفاده کنید. پرداخت این وام در ۴ مرحله به بانوان پرداخت می‌شود. شرایط دریافت وام بانوان مهرایران را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

مبلغ سپرده(در ماه) مدت سپرده‌گذاری مبلغ وام مدت بازپرداخت ضامن
۲۰۰ هزار تومان ۴ ماه ۳ میلیون تومان ۲۴ ماه یک ضامن معتبر
۱۰۰ هزار تومان ۲۴ ماه ۶ میلیون تومان ۲۴ ماه مسدودی سپرده+ضامن
۱۰۰هزار تومان ۲۴ ماه ۱۲ میلیون تومان ۳۶ ماه مسدودی سپرده+ضامن
۱۰۰ هزار تومان ۳۶ ماه ۲۰ میلیون تومان ۳۶ ماه مسدودی سپرده+ضامن

بر اساس جدول فوق بانوان با سپرده مبلغ کمی در هر ماه می‌توانند در مجموع ۴۱ میلیون تومان وام قرض الحسنه بانوان از بانک مهر ایران دریافت نمایند.
نکته: در هر مرحله از اتمام اقساط وام می‌توانید از دریافت مرحله بعد انصراف دهید و مبلغ سپرده خود را از بانک دریافت نمایید.

وام فوری بانوان بانک کشاورزی

بانک کشاورزی با هدف فراهم کردن زمینه مشارکت بانوان در فعالیت‌های اقتصادی و اجرای مسئولیت های اجتماعی خود، طرح «بانوی ایرانی» را اجرا می کند. این طرح باتوجه به میزان سپرده‌گذاری مبالغ مختلف وام را پرداخت می‌کند. شرایط دریافت وام فوری بانوان بانک کشاورزی در جدول زیر آمده است:

مدت سپرده‌گذاری نسبت وام به سپرده مدت بازپرداخت نرخ تسهیلات
یک ماه ۵۰ درصد مبلغ سپرده گذاری ۶ ماهه ۱۸%
چهار ماه ۷۰ درصد مبلغ سپرده گذاری ۱۲ ماهه ۱۴%
چهار ماه ۵۰ درصد مبلغ سپرده گذاری ۲۴ ماهه ۱۴%
چهار ماه ۸۵ درصد مبلغ سپرده گذاری ۱۲ ماهه ۱۵

وام فوری بانوان در بانک کشاورزی بدون ضامن و به پشتوانه سپرده پرداخت می‌شود.

آیا می‌دانید جهت راه‌اندازی کسب و کار جدید می‌توانید وام بگیرید؟ وام کسب و کار و ۱۰ روش دریافت آن را مطالعه کنید.

وام فوری بانوان بانک دی

بانک دی با هدف تکریم بانوان کشور، طرح تسهیلاتی ویژه بانوان را در نظر گرفته است.
در این طرح که با هدف ارج نهادن به بانوان کشور اجرایی شده است، تمامی بانوان شاغل و غیرشاغل می‌توانند با افتتاح حساب قرض‌الحسنه جاری در بانک دی از مزایای این طرح بهره‌مند شوند. شرایط دریافت وام فوری بانوان بانک دی در جدول زیر آمده است:

مبلغ وام بانوان حداکثر ۵۰ میلیون تومان
سود وام ۱۸ درصد
مدت بازپرداخت ۳۶ ماه
ضامن دو ضامن معتبر
شرایط سپرده‌گذاری حداقل ۲ میلیون تومان باید سپرده‌گذاری نمایید

وام بانوان بانک دی قابل واگذاری به همسر یا فرزند نیز می‌باشد.

 وام فوری

وام فوری بانوان بانک ملت

بانک ملت در قالب طرح پرنیان به بانوان متقاضی، وام پرداخت می‌کند. جهت دریافت این وام باید به میزان ۱۰ میلیون تومان در بانک ملت حساب سپرده داشته باشید. شرایط دریافت وام فوری بانوان بانک ملت به شرح زیر می‌باشد:

مبلغ وام حداکثر ۵۰ میلیون تومان
سود وام ۱۸ درصد
مدت بازپرداخت وام بانوان ۳۶ ماه
سپرده‌گذاری حداقل ۱۰ میلیون تومان

امکان خرید بیمه نامه درمان تکمیلی به صورت انفرادی و بدون نیاز به انجام معاینات پزشکی، امکان سرمایه گذاری بلندمدت تا ۳۰ سال از طریق واریز تدریجی و دریافت سود علی الحساب ۱۶ درصد به صورت تضمینی، دریافت سود مشارکت در منافع حاصل از سرمایه گذاری تا سقف ۹۰ درصد و امکان استفاده از تسهیلات کارت اعتباری تا ۷۰ درصد مبلغ سپرده گذاری و تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال بدون ضامن، بخشی از مزایای طرح پرنیان بانک ملت است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.