مبادله ارز چیست؟


افتتاح حساب

exchange

معنی: عوض، مبادله، تسعیر، تبادل، اسعار، ردو بدل کننده، ردوبدل ارز، صرافخانه، جای معاملات ارزی و سهامی، تعویض، صرافی، معاوضه، بورس، مبادله کردن، عوض کردن، تسعیر یافتن معانی دیگر: تبادل کردن، بده و بگیر کردن، دادن و ستاندن، ردوبدل کردن، چفته کردن، پایا پای کردن، تاخت زدن، معاوضه کردن، جابه جا کردن، در مقابل دادن، (اقتصاد و بانکداری) تسعیر کردن، نرخ گذاری کردن، هم ارز کردن، صرافی کردن، گیر و ده، دادوستد، تعویض پابه پایی، دگش، آلش، گهولش، تبدیل، محل مبادله، پایاپایگاه، چفته گاه، بازار، (بازرگانی و بانکداری) تسعیر، هم ارز سازی، بهاگذاری، وابسته به بورس سهام، پایاپای گاهی، مورد مبادله، جنس پایاپای، کالای چفته، چیز مورد گیروداد، مرکز تلفن، تلفنخانه، رجوع شود به: bill of exchange، تبادلی، پایاپایی، گیرودادی، دادوستدی، عو­ کردن

بررسی کلمه

• (1) تعریف: to give or receive (one thing) for another; trade; swap.
مترادف: reciprocate, return, swap, trade
مشابه: bargain, barter, change, commute, convert, give, interchange, redeem, requite, shift, substitute, switch

[ترجمه ترگمان] او ماشینش را به خاطر موتورسیکلت دوستش رد و بدل کرد
[ترجمه گوگل] او ماشین خود را برای موتور سیکلت دوست خود تغییر داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

• (2) تعریف: to give up for another of a similar kind.
مترادف: give, shift
مشابه: change, deliver, relinquish, surrender, switch, trade

[ترجمه ترگمان] من آن چراغ معیوب را برای کسی عوض کردم که درست کار کند
[ترجمه گوگل] من لامپ معیوب را برای کسی که درست کار می کند عوض کردم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] آن ها حلقه دوستی با یکدیگر مبادله کردند
[ترجمه گوگل] آنها حلقه ها را به عنوان نماد دوستی تغییر دادند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ^_^] ما میتوانیم مقداری از پول ( یا ارز ) خودمان را وقتی که میرویم در فرودگاه معاوضه ( مبادله ) کنیم.

[ترجمه ترگمان] ما می توانیم مقداری از ارز خود را در فرودگاه، زمانی که فرود می آییم، مبادله کنیم
[ترجمه گوگل] ما می توانیم برخی از ارزهایمان را در فرودگاه تغییر دهیم وقتی که ما می رویم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

• (3) تعریف: to give and take on an equal basis.
مترادف: bandy, interchange, swap, trade
مشابه: reciprocate

[ترجمه ترگمان] این دو دشمن دیرینه بلافاصله به یکدیگر توهین کردند
[ترجمه گوگل] دو دشمن دیرین بلافاصله توهین را رد کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

• : تعریف: to make an exchange; trade.
مترادف: swap, switch, trade
مشابه: bargain, barter, change, interchange, reciprocate, substitute, traffic

• (1) تعریف: the act or result of giving or receiving one thing for another.
مترادف: bargain, interchange, reciprocation, swap, trade, transaction
مشابه: barter, conversion, give-and-take, sale, shift, switch

[ترجمه ترگمان] مبادله حلقه ها بخشی از یک مراسم عروسی است
[ترجمه گوگل] تبادل حلقه ها بخشی از مراسم عروسی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

• (2) تعریف: a place where stocks and other securities are traded.
مترادف: stock exchange, stock market
مشابه: market, Wall Street

[ترجمه ترگمان] تجارت در بازار بورس امروز سنگین بود
[ترجمه گوگل] امروز بازار بورس در بازار بورس سنگین بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

• (3) تعریف: the price of one currency in terms of another, yielding a ratio at which money of one country can be exchanged for money of another country; exchange rate.
مشابه: exchange rate

[ترجمه ترگمان] در عوض این پول چند روبل به تو خواهد مبادله ارز چیست؟ رسید
[ترجمه گوگل] چند روبل که برای دلارهایتان می کنید، به مبادله آن روز بستگی دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

مترادف ها

substitute, exchange, change, shift, compensation, recompense, reparation, reward, quid pro quo, surrogate, succedaneum, stand-in

adjournment, substitute, replacement, exchange, substitution, switch, shift, turnover, quid pro quo, refill, substituend, substituent, switchover

تخصصی

[حسابداری] مبادله
[برق و الکترونیک] مبادله، معاوضه
[صنعت] مبادله، معامله، داد و ستد کردن
[حقوق] معاوضه کردن، مبادله، تسعیر کردن، تعویض، تبادل، بورس، اصرافی
[نساجی] مبادله کردن - تبادل
[ریاضیات] عوض کردن، معادله، معاوضه

به انگلیسی

• conversion; stock market; trade, barter, act of giving something in return for something else
give one thing in return for another, replace one thing with another, trade, barter
if people exchange things, they give them to each other at the same time. verb here but can also be used as a count noun. e.g. . an exchange of information. they signed a two-year cultural exchange agreement.
if you exchange one thing for another, you replace the first thing with the second.
if someone carries out something in exchange or in exchange for something else, they do one thing in return for another thing.
an exchange is a brief conversation; a formal use.
an exchange is an event during a war when armies or nations use weapons against each other; a military use.
see also stock exchange, telephone exchange.

پیشنهاد کاربران

when it is noun"

conversion; stock market; trade, barter, act of giving something in return for something else

means give something and receive something else

عوض کردن
هنگامی که چیزی می خریم و دوباره آنرا به فروشگاه میبریم تا رنگ یا سایز دیگری از آن لباس یا. . . بخریم
تعویض

تبدیل ارز ، مبادله ارز ، تبادل ارز

Exchange means give somthing and receive something else
کتاب : English time
ترم : Reach 4
درس : reading time , unit 9
صفحه :66
از دیکشنری آبادیس کمال تشکر و دارم و ممنونم به خاطر این معانی کلماتی که اینقدر دقیقا
سپاس فراوان به بچه های فعالی هم که معنی کلمات رو میگن
Zahra mehraban manesh

مبادلاتی
there was exchange vitality, but not exchange take - off = تکاپوی مبادلاتی وجود داشت، اما نه جهش مبادلاتی

ɪksˈtʃeɪndʒ/
تلفظ Exchange به انگلیسی/ɪksˈtʃeɪndʒ/
معنی: عوض، مبادله، تسعیر، تبادل، اسعار، ردو بدل کننده، ردوبدل ارز، صرافخانه، جای معاملات ارزی و سهامی، تعویض، صرافی، معاوضه، بورس، مبادله کردن، عوض کردن، تسعیر یافتن
معانی دیگر: تبادل کردن، بده و بگیر کردن، دادن و ستاندن، ردوبدل کردن، چفته کردن، پایا پای کردن، تاخت زدن، معاوضه کردن، جابه جا کردن، در مقابل دادن، ( اقتصاد و بانکداری ) تسعیر کردن، نرخ گذاری کردن، هم ارز کردن، صرافی کردن، گیر و ده، دادوستد، تعویض پابه پایی، دگش، آلش، گهولش، تبدیل، محل مبادله، پایاپایگاه، چفته گاه، بازار، ( بازرگانی و بانکداری ) تسعیر، هم ارز سازی، بهاگذاری، وابسته به بورس سهام، پایاپای گاهی، مورد مبادله، جنس پایاپای، کالای چفته، چیز مورد گیروداد، مرکز تلفن، تلفنخانه، رجوع شود به: bill of exchange، تبادلی، پایاپایی، گیرودادی، دادوستدی، عو� کردن

در کانون زبان ایران ( ilireg ) به معنی . . . .
با توجه به ( . V ) بودن این کلمه به معنی تعویض و یا مبادله است .
که تلفظ آمریکایی آن می شود /ɪksˈtʃeɪndʒ/
و بریتانیایی آن می شود /ɪksˈtʃeɪndʒ/

لایک فراموش نشود. . مرسی

a quiet exchange between the judge and the clerk
The DJ was fired after a heated exchange ( =a very angry conversation ) on air with a call - in listener.

. The exchange between the two political leaders was particularly heated

. In this sentence exchange means negotiation

Meaning: To exchange is to give one thing in return for another

Example: The men exchange business cards

سلام رفقا
معنی میشه معاوضه کردنن و تبادل
مثلا شما یک لباس رو خریدین ولی دوستش ندارین و پسش میدین و یک لباس دیگه میگیرین به این میگن exchange کردن . . .
ممنونم از توجه تون

کتاب :English time
ترم Reach4
با سپاس فراوان از سازندگان برنامه دیکشنری آبادیس
و تشکر میکنم از کسانی که در این برنامه بسیار فعالیت داشتن 🌹🌹🌹🌹 با تشکر

حملات ساندویچی دیفای چیست و چگونه می‌توان از آنها اجتناب کرد؟

حملات ساندویچی دیفای چیست و چگونه می‌توان از آنها اجتناب کرد؟

چشم انداز صنعت امور مالی غیرمتمرکز یا دیفای فرصت‌های زیادی را ارائه می‌دهد، اما در همین حین می‌تواند مستعد انواع مختلف حملات هکری نیز باشد. سوء استفاده از قراردادهای هوشمند یک نگرانی همیشگی میان کاربران این حوزه است. مجرمان از آسیب‌پذیری‌های موجود در کدهای دی‌فای برای اجرای حملات وام‌های آنی (Flash Loan Attacks)، حملات راگ پول (Rug Pull) و حملات ساندویچی (Sandwich Attacks) استفاده می‌کنند. اگر تاکنون اسم حمله ساندویچی را نشنیده‌اید نگران نباشید، زیرا نوع حمله به اندازه‌ی دیگر انواع حملات مثل راگ پول شایع نیستند.

حملات ساندویچی می‌توانند موقعیت‌های بسیار مشکل‌سازی را در برنامه‌های دیفای ایجاد کنند. این مشکلات به اندازه‌ای اهمیت دارند که ویتالیک بوترین، بنیانگذار اتریوم، در سال ۲۰۱۸ در مورد آن‌ها به کاربران هشدار داد. وقتی صحبت از شاخصه‌های حملات حوزه فناوری می‌شود، درک مفهوم اصلی حمله و پیامدهای احتمالی آن بسیار مهم است. حمله ساندویچی که عمدتاً پروتکل‌ها و پلتفرم‌های دیفای را هدف قرار می‌دهد، می‌تواند عواقب قابل توجهی داشته باشد و حتی منجر به دستکاری بازار شود.

حمله ساندویچی چیست؟

در درونی‌ترین لایه، حمله ساندویچ نوعی حمله پیشرو یا فرانت رانینگ (Front-Running) است که در درجه اول پروتکل‌ها و نرم‌افزارهای‌ خدماتی مالی غیرمتمرکز را هدف قرار می‌دهد. در یک حمله ساندویچی، یک معامله‌گر خرابکار به دنبال یک تراکنش معلق یا در حال انتظار در شبکه مورد نظر خود، به عنوان مثال، شبکه اتریوم می‌گردد. حمله ساندویچی با قرار دادن یک سفارش درست قبل از معامله و یک سفارش درست بعد از آن اتفاق می‌افتد. در اصل، مهاجم به طور همزمان از پس و از پیش حمله می‌کند و تراکنش اصلی در بین آنها قرار می‌گیرد. هدف از قرار دادن این دو سفارش در اطراف معامله‌ی معلق، دستکاری قیمت دارایی‌ها است.

حمله ساندویچی چیست؟

فرض کنید، کاربر می‌خواهد از لینک (LINK) برای مبادله اتریوم (ETH) استفاده کند. ابتدا، مجرم با آگاهی از افزایش قیمت اتریوم، دارایی‌ایی را که کاربر با آن مبادله می‌کند خریداری می‌کند. سپس، مجرم اتریوم را با قیمت کمتری خریداری می‌کند تا به قربانی اجازه دهد مقدار بیشتری خرید کند. حالا مهاجم اتریوم‌های خود را با قیمت بالاتری می‌فروشد. این تراکنش ساندویچی بر مقدار اتریومی که کاربر دریافت می‌کند تأثیر می‌گذارد. از آنجایی که خرابکار موفق شد تا سفارش را با قیمت دلخواه خود انجام دهد، معامله بعدی ارزش بیشتری خواهد داشت. این توالی معاملات باعث افزایش قیمت اتریوم می‌شود و به مجرم اجازه می‌دهد تا با مدیریت معاملات کاربر و ایجاد افزایش مصنوعی قیمت، سود به جیب بزند.

عواملی تاثیرگذار در حملات ساندویچی

روش حمله ساندویچی باعث می شود که این نوع حمله ساده به‌نظر برسد. در واقعیت، شاید انجام این نوع حمله بسیار آسان باشد. حتی اگر سود ناچیز باشد، می‌توان از این روش به طور مکرر و بدون هیچ گونه عواقبی استفاده کرد. با این حال، یک معامله‌گر مجرم باید برای انجام یک حمله ساندویچی به خوبی آماده باشد. پیچیدگی‌های زیادی در صنعت امور مالی غیرمتمرکز وجود دارد که می‌تواند بر شانس موفقیت این گونه حملات تأثیر بگذارد.

اکثر حملات ساندویچی از طریق پروتکل‌های بازارساز خودکار یا AMM انجام می‌شود. نمونه‌های قابل توجه این پروتکل‌ها عبارتند از یونی‌سواپ (Uniswap)، پنکیک‌سواپ (PancakeSwap) و سوشی‌سواپ (Sushi). با توجه به الگوریتم‌های قیمت‌گذاری این پلتفرم‌ها، نقدینگی همیشه تقاضای بالایی دارد و معاملات در آنها به طور مداوم انجام می‌شود. با مبادله ارز چیست؟ این حال، شما نمی توانید جنبه لغزش قیمت (Slippage) را نادیده بگیرد. اسلیپیج که زمانی رخ می‌دهد که حجم و نقدینگی یک دارایی در بازار به علت نوسانات زیاد تغییر می‌کند.

علاوه بر این، معامله‌گران همچنین قیمت اجرایی مورد انتظار (Expected Execution)، قیمت اجرای واقعی (Actual Execution) و نرخ لغزش غیرمنتظره را باید در نظر بگیرند. این عوامل می‌توانند بر نرخ‌های معامله و میزان دارایی X که کاربر در ازای دارایی Y دریافت می‌کنند تأثیر بگذارند. اجرای تراکنش‌های بلاک‌چین ممکن است مدتی طول بکشد و نرخ‌های مبادله دارایی‌ها می‌تواند به شدت در نوسان باشد و منجر به افت قیمت غیرمنتظره شود.

سناریوهای یک حمله ساندویچی

با در نظر گرفتن تمام موارد فوق، یک بازیگر بد می‌تواند به دو صورت حمله ساندویچی را انجام دهد.

دریافت کننده نقدینگی در مقابل دریافت کننده

خارج از تصور نیست که شاهد حمله دریافت کننده‌های نقدینگی به یکدیگر باشیم. به عنوان مثال، اگر یک کاربر معمولی بازار یک تراکنش AMM معلق در بلاکچین داشته باشد، مهاجم می‌تواند تراکنش‌های بعدی قبلی آن را برای دریافت سود اجرا کند. از آنجایی که استخر نقدینگی و جفت دارایی دارای سه تراکنش معلق هستند، ماینرها تصمیم خواهند گرفت که کدام یک ابتدا تایید شود. اگر مهاجم هزینه تراکنش بالاتری را نسبت به فرد دیگر بپردازد، شانس بیشتری برای به انجام رساندن تراکنش خود دارد. این یک روند تضمین شده نیست، بلکه صرفاً یک نمونه برای توضیح این است که انجام یک حمله ساندویچی چقدر آسان قابل انجام است.

ارائه دهنده نقدینگی در مقابل دریافت کننده

یک تامین کننده نقدینگی می‌تواند به روشی بسیار مشابه به گیرنده نقدینگی حمله کند. اگرچه مهاجم این بار باید سه عمل را انجام دهد، پیشفرض‌های این ۲ نوع حمله یکسان است. اول آنها برای افزایش احتمال لغزش قربانی، نقدینگی را حذف می‌کنند. دوم، آنها برای بازگرداندن تعادل اولیه استخر نقدینگی را مجدداً اضافه می‌کنند و سوم، آنها دارایی Y را با X مبادله می‌کنند تا تعادل دارایی X را به حالت قبل از حمله بازگردانند.

ارائه دهنده نقدینگی در مقابل دریافت کننده

برداشت نقدینگی قبل از انجام معامله‌ی قربانی، کارمزد کمیسیون آن معامله را منتفی می‌کند. به طور معمول، ارائه‌دهندگان نقدینگی برای فعالیت‌هایی که در مجموعه آنها اتفاق می‌افتد، کارمزد کمی دریافت می‌کنند. اطمینان از عدم دریافت کمیسیون می‌تواند به هر گیرنده‌ی نقدینگی صرف نظر از قیمت کارمزد دریافتی آنها آسیب مالی وارد کند.

آیا انجام حملات ساندویچی مقرون به صرفه است؟

با وجود انگیزه‌های مالی واضح برای حمله ساندویچی، انجام این کار ممکن است همیشه سودآور نباشد. هزینه انجام این تراکنش‌ها برای معامله‌گران دیگر غالباً بیشتر از سود مالی مهاجمان است. به‌ویژه زمانی که از شبکه اتریوم استفاده می‌کنند که هزینه‌های تراکنش (به ازای هر اقدام) را نسبتاً منظم یادداشت می‌کند. با این حال، یک حمله ساندویچی همچنان می‌تواند یک حمله سودآور باشد، اگر کمیسیون دریافتی از حالت عادی و همینطور هزینه تراکنش برای حمله ساندویچی از مبلغ معامله‌ی قربانی بیشتر باشد.

ظهور تجارت غیرمتمرکز از طریق سازندگان بازار خودکار همچنان خطراتی را برای هر کسی که از این خدمات استفاده می‌کند به همراه دارد. حمله ساندویچی ممکن است در هر لحظه رخ دهد. همانطور که دیفای کاربران بیشتری را جذب می‌کند، فرصت‌های بیشتری را نیز برای مجرمان بوجود می‌آورد. این بدان معنا نیست که حملات ساندویچی بیشتری در آینده وجود خواهد داشت، اما این چیزی است که باید در نظر داشت.

نحوه محافظت در برابر حملات ساندویچی

برای AMM ها، توسعه اقدامات متقابلی که قادر به محافظت از کاربران در برابر حملات ساندویچی باشند، بسیار مهم است. به عنوان مثال، پلتفرم ۱inch یک نوع سفارش جدید به نام “تراکنش‌های فلش‌بات” را معرفی کرد که در mempool (حافظه استخر تراکنش‌های در انتظار تایید) قابل مشاهده نیستند زیرا هرگز در آن به نمایش گذاشته نمی‌شوند. در عوض، پلتفرم ۱ اینچ ارتباط مستقیمی با ماینرهای قابل اعتماد دارد تا تراکنش‌ها را پس از استخراج، قابل مشاهده کند. تا به امروز، به نظر می‌رسد که این تنها راه برای محافظت کاربران از خود در برابر حمله ساندویچی باشد. با این حال، مشخص نیست که آیا سایر AMMها با ماینرها برای عدم انتشار تراکنش‌ها همکاری خواهند داشت یا نه. راه‌حل‌های دیگری ممکن است در آینده پیدا شود، اما احتمالاً مدتی طول خواهد کشید.

کلام آخر

حوزه دیفای مثل هر مفهوم دیگری، توامانی از ویژگی‌های مثبت و منفی است. همانطور که فرصت‌های فوق‌العاده‌ای را برای کاربران بوجود می‌آورد، می‌تواند زمینه ساز انواعی از کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال نیز باشد که البته حملات ساندویچی از انواع کمتر رایج آنها است. این را همیشه در نظر داشته باشید که بالابردن سطح اطلاعات برای فعالیت در این حوزه امری لازم و ضروری است.

ارز مسافرتی و شرایط دریافت آن

ارز مسافرتی و شرایط دریافت آن

این روزها ارز مسافرتی وشرایط دریافت آن دغدغه مسافران به خارج از کشور شده است برای گرفتن ارز مسافرتی شما می توانید تا سقف یک مبلغی و فقط یکبار در سال آن را دریافت کنید برای گرفتن ارز مسافرتی نیاز به مدارک و پر کردن برگه است سوی بانک است. اگر این سوال را در سر دارید که ارز مسافرتی از کجا بگیریم، در این مقاله ما قصد داریم تا شما را با شرایط و نحوه اخذ ارز مسافرتی بیشتر آشنا کنیم پس با ما همراه باشید.

قیمت ارز مسافرتی چقدر است

قیمت ارز دولتی برای مسافران 1401 طبق نرخ ارز مسافرتی 1401 بانک مرکزی می باشد. مسافرانی که وارد ایران می شوند می توانند تا سقف 10هزار یورو و مسافرانی که از کشور خارج می شوند می توانند 5 هزار یورو از طریق مرزهای هوایی حمل کنند. در مورد مقدار ارز مسافرتی، مسافران همچنین می توانند 2هزار یورو را از طریق مرزهای زمینی برای ارز مسافرتی زمینی و ارز مسافرتی اربعین، ریلی و دریایی با رعایت صورت‌ حساب در زمان ورود و قبض چاپی حاوی شماره رهگیری صادر شده توسط بانک ملی ایران حمل کنند.

مسافران ورودی می توانند ارزهای خارجی را به صورت نقدی تا سقف 10هزار یورو یا معادل آن به ارزهای دیگر همراه داشته باشند برای مبالغ بالاتر، ارائه اظهارنامه در مبادی ورودی الزامی است.
واردات ارزهای خارجی تا سقف 10هزار دلار آمریکا در صورت داشتن مبالغ بیش از 10هزار دلار آمریکا باید در هنگام ورود اعلام شود همچنین در صورت فروش یا انتقال به سایر مسافران در صورت داشتن پاسپورت امکان پذیر است.

حذف ارز دولتی

حذف ارز مسافرتی

آیا ارز مسافرتی حذف شد

با تصمیم جدید بانک مرکزی پرداخت هر گونه ارزدولتی مسافرتی 4200 به مسافرانی که قصد سفر به خارج از کشور را دارند حذف شد از این پس مسافران می توانند ارز مورد نیاز خود را از طریق بازار آزاد ارز، صرافی ها و البته بانک های تامین کننده ارز دریافت کنند.
تا دو سال قبل چند بخش از جامعه می توانستند از ارز دولتی استفاده کنند مانند دانشجویان، مسافران، شرکت های واردات و صادرات دارویی و غذایی بر این اساس مسافران می ‌توانستند یک بار در سال چه از طریق زمینی، هوایی، میزان ۳۰۰ دلار ارز از مرکز مبادلات ارزی تهیه کنند اما از سال 98 پرداخت هر گونه ارز دولتی به مسافران حذف شد.
تفاوت ارز مسافرتی قیمت آزاد 1401 با سال های قبل متفاوت است شما می توانید هر روز این نرخ را که از طریق بانک مرکزی اعلام می شود دریافت کنید.برای اطلاع از قیمت بلیط هواپیما می توانید از طریق لینک با سایت تریپ در ارتباط باشید.

دریافت ارز مسافرتی بانک ملت وشرایط افتتاح حساب پس انداز ارزی

 • بانک ملت در راستای ارائه خدمات نوین و با کیفیت بانکی و ثبت نام ارز مسافرتی بانک ملت به هموطنان عزیز برخی از خدمات ارزی خود را که در سراسردنیا توسط این بانک ارائه می شود، معرفی می کند.
 • بانک ملت با بکارگیری استانداردهای بین المللی بانکداری و بهره گیری از فناوری های روز، ضمن حرکت در مسیر بانکداری الکترونیک، بر ارائه طیف گسترده ای از خدمات ارزی متمرکز شده است تا نقش مهم خود را در این صنعت ایفا کند.
 • بانک ملت همچنین به منظور تسهیل تجارت در راستای سیاست های کلان دولت برای توسعه صادرات غیرنفتی آماده ارائه کلیه خدمات ارزی در شعب خود است.
 • مشتریان محترم متقاضی افتتاح حساب قرض الحسنه ارزی پس از مراجعه به یکی از شعب بانک ملت می توانند نسبت به افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز ارزی اقدام نمایند.

مدارک و شرایط افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز ارزی

1. ارائه اصل شناسنامه و کپی
2. تکمیل فرم افتتاح حساب

توجه داشته باشید که حداقل موجودی حساب برای حساب قرض الحسنه پس انداز، 50 یورو یا معادل آن به سایر ارزها خواهد بود. دارندگان حساب قرض الحسنه ارزی در هنگام مبادله ارز به واحد پول ایران (ریال) از پرداخت کارمزد معاف هستند.

مدارک مورد نیاز ارز مسافرتی

افتتاح حساب

مدارک لازم برای دریافت ارز مسافرتی

ارز مسافرتی را می توانید از طریق بانک ها در طول هفته بین ساعت های 10 صبح تا 1 بعد ازظهردریافت کنید. تفاوت قیمت ارز مسافرتی و آزاد امروز بعد از ساعت 10 صبح از سوی بانک مرکزی اعلام می شود.
بهتر است برای دریافت ارز مسافرتی چند روز زودتر به بانک مراجعه کنید قیمت ارز مسافرتی امروز بانک ملی را هم می توانید از طریق شعب بانک ملی و یا از طریق سایت بانک ملی دریافت کنید.
افرادی که به دنبال دریافت ارز مسافرتی هستند، باید طبق دستورالعمل بانک مرکزی، مدارک زیر را با خود در شعب منتخب بانک‌های عامل به همراه داشته باشند:

 • اصل کارت ملی
 • صل گذرنامه جمهوری اسلامی ایران به همراه کپی
 • بلیط هواپیما با مهر آژانس مسافرتی
 • ویزای کشور موردنظر
 • تکمیل فرم فروش ارز
 • اصل رسید واریز مبلغ عوارض خروج از کشور

لازم به ذکر است عوارض خروج از کشور برای بار اول مبلغ 220 هزار تومان برای بار دوم مبلغ 330 هزار تومان و برای بار سوم مبلغ 440 هزار تومان خواهد بود و همچنین این مبالغ برای سفرهای زیارتی نصف سفرهای تفریحی خواهد بود. برای خرید بلیط هواپیما ارزان می توانید به سایت تریپ مراجعه کنید.

سوالات متداول در مورد ارز مسافرتی

آیا فرودگاه محل مناسبی برای تبادل ارز است؟
صرافی ها و کیوسک ها در فرودگاه ها مکان خوبی برای مبادله پول نیستند. برای بهترین نرخ ها، یک بانک محلی یا یک دستگاه خودپرداز بانک را امتحان کنید تا مبادلات ارزی خود را انجام دهید.

بانک برای مبادله ارز چقدر می گیرد؟
کارمزد تبدیل ارز کارت اعتباری معمولی 1٪ از قیمت خرید است، هزینه های DCC از 1٪ تا 3٪ (یا بیشتر) و کارمزد تراکنش خارجی معمولی 2٪ تا 3٪ است.

واحد پول ایران در حال حاضر چیست؟
واحد پول رسمی، ریال ایران (IRR) است و تمامی اسکناس ها به ریال ایران چاپ می شوند.

فینیکس | بازار ارزهای دیجیتال

با فینیکس، خرید و فروش ارزهای دیجیتال را در محیطی امن و حرفه‌ای تجربه کنید.

اپلیکیشن فینیکس

با اپلیکیشن فینیکس به آسانی در هر موقعیت، امکان معامله رمز ارزها را داشته باشید.

 • در دسترس برای IOS و Android
 • دو مود تاریک و روشن
 • دارا بودن دو حالت ساده و حرفه ای

وب سایت فینیکس

در پنل معاملات ارزهای دیجیتال فینیکس به ابزار حرفه‌ای ترید و چندین ویژگی پیشرفته دسترسی خواهید داشت.

 • مشاهده لحظه ای سفارشات
 • ابزار های تحلیل نمودار
 • سرعت بالا در ثبت سفارش و انجام معاملات
 • خرید امن و مطمئن انواع رمز ارزها
 • مشاهده مبادله ارز چیست؟ لحظه ای قیمت انواع ارز دیجیتال

سهولت در خرید و فروش ارزهای دیجیتال

فینیکس یک بازار معاملات ارز دیجیتال است که واسطه‌ها و دلال‌ها در آن حذف شده‌اند و کاربران می‌توانند به صورت مستقیم معامله‌های خود را انجام دهند. حذف دلال‌ها باعث واقعی شدن قیمت‌ها می‌شود و امکان تاثیرپذیری آن از تصمیم‌های فرد یا گروه خاص از بین می‌رود. صرافی ارز دیجیتال فینیکس دو بازار ریالی و تتر (دلار) در اختیار کاربران خود قرار می‌دهد. این دو بازار به معامله‌کننده‌ها این امکان را می‌دهد تا با تبدیل سرمایه‌ی خود از ریال به تتر (دلار) از نوسان‌های بازار دلار در امان باشند. افزایش قیمت دلار همچنین باعث می‌شود سرمایه‌ی کاربران در بازارهای بین‌المللی در سطح قابل قبول باقی بماند. بازار ریالی برای کاربرانی که می‌خواهند معامله‌های سریع انجام دهند یا تمایلی به تبدیل سرمایه‌ی خود ندارند مناسب است.

معامله امن و حرفه ای در فینیکس

فینیکس به سفارش‌گذاران و سفارش‌برداران (makers and takers) امکان می‌دهد براساس قیمت‌های لحظه‌ای خرید و فروش انجام دهند. فینیکس ابزارهایی همچون ماشین حساب ارز دیجیتال در اختیار کاربران خود قرار می‌دهد تا بتوانند فعالیت علمی و دقیقی در بازار رمز ارزها داشته باشند. استفاده از این ابزارها باعث می‌شود ریسک ضرر در بازار تا حد ممکن کاهش پیدا کند. همچنین کاربرانی که به قصد سرمایه‌گذاری وارد بازار رمز ارز شده‌اند با کمک این ابزارهای دقیق و علمی می‌توانند ارزهایی که برای سرمایه‌گذاری مناسب‌تر هستند را شناسایی و خریداری کنند. بخش سفارش سریع بازار حرفه‌ای به کاربران این امکان را می‌دهد که بتوانند بدون بررسی قیمت‌ها و براساس پایین‌ترین قیمت‌ها ارز دیجیتال مورد نظر خود را بخرند. همچنین کاربرانی که قصد فروش دارند با کمک امکان معامله‌ی سریع می‌توانند بدون نیاز به بررسی پیشنهادهای خرید موجود در بازار، ارز خود را به بالاترین پیشنهاد‌های خرید بفروشند. کاربرانی که می‌خواهند از تمام سرویس‌های فینیکس استفاده کنند، احراز هویت می‌شوند. این احراز هویت براساس قوانین داخلی و بین‌المللی یک اصل اساسی در تامین امنیت معامله‌ها به شمار می‌رود. مراحل احراز هویت در فینیکس از بزرگ‌ترین و امن‌ترین صرافی‌های بین‌المللی الگوبرداری شده است. این مراحل باعث می‌شود کاربران بتوانند با امنیت کافی با کاربرانی که آن‌ها را نمی‌شناسند معامله کنند چرا که فینیکس تمام کاربران خود را می‌شناسد و از صحت رفتار آن‌ها اطمینان کامل دارد. مدارک و اطلاعاتی که کاربران در این مرحله به فینیکس ارائه می‌کنند با بالاترین پرتکل‌های امنیتی نگه‌داری می‌شوند. ما وظیفه‌ی خود می‌دانیم که از این مدارک و اطلاعات کاملا حفاظت کنیم و امنیت آن‌ها را تضمین می‌کنیم.

تنوع رمز ارزها

ارزهای دیجیتال قابل معامله در فینیکس در حال افزایش است در حال حاضر ما از یازده ارز رمزپایه در بازار خود پشتیبانی می‌کنیم که در آینده افزایش خواهند یافت و در حال حاضر امکان خرید بیت کوین، خرید اتریوم، خرید تتر و سایر رمز ارزهای محبوب در فینیکس میسر است. صرافی فینیکس همچنین به کاربران خود کیف پول ارز دیجیتال هم ارائه می‌کند. کاربران می‌توانند دارایی‌های دیجیتال خود را در این کیف پول نگه دارند یا به کیف پول‌های دیگر منتقل کنند. فینیکس کلید خصوصی کیف پول کاربران خود را به صورت آفلاین نگه‌داری و امنیت دارایی آن‌ها را تضمین می‌کند. استفاده از این کیف پول بسیار ساده و در عین حال مطمئن است. کاربران کمتر از ۱۸ سال یا کاربرانی که اهلیت قانونی آن‌ها تایید نشود نمی‌توانند در فینیکس حساب کاربری ایجاد کنند. انجام معامله در فینیکس نیازمند پرداخت کارمزد است. این کارمزد با افزایش حجم معامله تغییر می‌کند. فینیکس اولین صرافی آنلاین ایران است که به کاربران خود کارمزد صفر و کارمزد منفی ارائه می‌کند؛ به این معنی که معامله‌های با حجم بالا شامل کارمزد نمی‌شوند و معامله‌های با حجم بالا کارمزد دریافت می‌کنند. این کارمزدها براساس جدول ارائه شده در صفحه‌ی کارمزد معاملات ارزهای دیجیتال قابل مشاهده است. فینیکس فقط به‌عنوان واسطه میان کاربران عمل می‌کند و حفظ ارزش و یا بازپرداخت ارز دیجیتال را تضمین نمی‌کند. مبدا و مقصد تمام تراکنش‌های سایت باید قانونی و مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران و همچنین قوانین بین‌المللی باشد. تراکنش‌هایی که در پلتفرم ما انجام می‌شوند تابع قوانین سیستم ارزهای دیجیتال و غیرقابل‌ بازگشت هستند. کاربر موظف است اطلاعات مربوط به سفارش را به‌دقت وارد کند و مسئولیت هرگونه زیان مالی ناشی از ثبت سفارش اشتباه، فقط برعهده‌ی فرد است همچنین صرافی آنلاین فینیکس هیچ تعهدی برای پرداخت سود به سپرده‌های ریالی موجود در کیف پول دیجیتال ندارد.

احکام شرعی مبادله ارز دیجیتال

احکام شرعی

آیا خرید و فروش ارزهای دیجیتال مشکل شرعی دارد؟ آیا درآمد بیت کوین حلال است؟ این سوالات و‌ سوال های بسیار دیگر، همگی دغدغه ی برخی از کسانی‌ است که به تازگی قصد دارند وارد دنیای رمز ارزها شوند اما در احکام شرعی ارزهای دیجیتال‌ سردرگم هستند‌. اگر شما نیز از دسته افرادی هستید که می‌خواهید وارد دنیای ارزهای دیجیتال شوید ولی نمی دانید که حکم این ارزها در اسلام چیست در ادامه ما همراه باشید.

احکام شرعی

ارز دیجیتال در اسلام

ارزهای دیجیتال تنها چند سال پیش رشد چشمگیری را تجربه کردند و به یکی از منابع سرمایه گذاری و به عنوان دارایی در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفتند. برخی از ارزهای دیجیتال سودهای کلانی را برای دارندگان خود به همراه داشتند که باعث شد شبهاتی در مورد احکام فقهی سود و درآمد حاصل از این ارزها در اسلام به وجود آید.

اسلام دینی است که پیروان آن یعنی مسلمانان حدود یک‌ چهارم جمعیت کل جهان را تشکیل می دهند. ارزهای دیجیتال پول های غیر فیزیکی هستند که در سال های اخیر از محبوبیت زیادی در بین‌ مردم برخوردار شدند و بسیاری از افراد علاقمند به سرمایه گذاری و کسب سود از آنها هستند. اما مسئله ای که مسلمانان را برای ورود به‌ ارزهای دیجیتال مردد کرده است حلال یا حرام بودن این ارزها است و اینکه آیا با دین مبین اسلام‌ مطابقت دارند یا‌ خیر؟

در دین‌ اسلام و شریعت دو‌ دیدگاه برای ارزهای دیجیتال وجود دارد که با یکدیگر یکسان نیستند. اولین دیدگاه ارزهای دیجیتال و بیت‌ کوین را حرام‌ اعلام می کند و دیگری خرید و فروش و استفاده از ارزهای دیجیتال را بلامانع می داند. در اسلام برای معاملات شرایطی با عنوان اصول چهارگانه معاملات مطرح است که در ارزهای دیجیتال نیز می توان به آنها استناد داشت و در نظر گرفت. این چهار اصل عبارتند از: معامله‌ای شرعی است که ربوی نباشد؛ معامله‌ای شرعی است که غرری نباشد، مورد معامله باید موجود و معلوم باشد؛ مورد معامله باید مالیت داشته باشد.

احکام شرعی بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال چگونه است؟

در بعضی کشورهای اسلامی مانند فلسطین، مصر، الجزایر، اندونزی و قسمت هایی از ترکیه علمای اسلامی خرید و فروش و سود حاصل از ارزهای دیجیتال را حرام اعلام کرده اند که دلایل آنها نیز مشابه یکدیگر بوده است. آنها معتقد هستند چون ارزهای دیجیتال دارایی های قانونی نیستند و سازنده آنها در اکثر موارد ناشناس است و پشتوانه مشخصی ندارند حلال نیستند. از طرفی ارزهای دیجیتال می توانند برای مقاصدی مانند پولشویی و جرایم مالی و پرداخت هزینه جرایم غیر مالی نیز که از دیدگاه اسلام گناه به شمار می آیند مورد استفاده قرار بگیرند، به همین دلیل جایگاهی در اسلام ندارند.

یکی دیگر از دیدگاه هایی که از طرف برخی علما درباره ارزهای دیجیتال وجود دارد، مربوط به استخراج ارزهای دیجیتال است. در این زمینه ماینر یا استخراج کننده هزینه و منابعی را صرف استخراج می کند اما نمی داند که در ازای آن پاداشی دریافت خواهد کرد یا خیر که باعث احتمال مساله قمار در استخراج می شود اما تایید نشده است.

ارز دیجیتال از لحاظ شرعی مانعی ندارد

برخی از علمای اسلامی درباره ارز دیجیتال ممنوعیتی اعلام نکرده اند و حکمی مبنی بر حرام بودن آن ندارند. این علما بیان می کنند که ارزهای دیجیتال در صورتی که در بین مردم به عنوان یک دارایی داد و ستد شود و به عنوان یک وسیله پرداخت و واحد حساب مورد استفاده قرار گیرد ممنوعیتی ندارد. بلاک چین ها و ارزهای دیجیتال از شفافیت بالایی برخوردار هستند و داد و ستد در آنها به روشنی و دقیق انجام می گیرد به همین دلیل می توانند برای پرداخت در معاملات به خوبی عمل کنند.

نظر مراجع تقلید درباره ارز دیجیتال

نظر برخی مراجع تقلید درباره ارزهای دیجیتال

حکم مراجع تقلید و عالمان اسلامی در زمینه ارزهای دیجیتال به سه دسته تقسیم می شود. دسته اول مخالفان این ارزها هستند که هرگونه فعالیت در ارزها را حرام اعلام کرده اند. دسته دوم موافقان رمز ارزها هستند که بنا به دلایلی موافق رمز ارزها هستند و دسته سوم که هیچ نظری راجع به رمز ارزها ارائه نداده اند. در این بخش به نظرات برخی مراجع تقلید را در مورد ارزهای دیجیتال بررسی خواهیم کرد.

آیت الله العظمی خامنه ای

ایشان تاکنون درباره ارزهای دیجیتال فتوایی نداده اند و پیروان خود را نه تشویق و نه از فعالیت در کریپتوکارنسی ها منع کرده اند. حکم خرید، فروش و استخراج رمز ارزها برای مقلدان ایشان تابع قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران است.

آیت الله مکارم شیرازی

آیت الله مکارم شیرازی ارزهای دیجیتال را حرام و اکل مال به باطل دانسته اند و با توجه به ابهاماتی که ارزهای دیجیتال دارند معاملات آن اشکال دارد و بر خلاف شرع است.

آیت الله سیستانی

نظر ایشان درباره ارزهای دیجیتال قطعی و حرام اعلام شده است و هرگونه معامله ارز دیجیتال را خلاف شرع مشخص کرده است.

آیت الله شبیری زنجانی

آیت الله شبیری زنجانی برای خرید و فروش و استخراج ارزهای دیجیتال فتوایی اعلام نکرده اند و ارزهای دیجیتال را در صورتی که برای مقاصد غیر قانونی و غیر اخلاقی مورد استفاده قرار گیرند حلال نمی دانند.

آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی

ایشان نیز به دلیل ابهامات زیادی که در ارزهای دیجیتال وجود دارد آن را حرام و خلاف شرع اعلام کرده اند.

آیت الله وحید خراسانی

آیت الله وحید خراسانی هرگونه داد و ستد ارزهای دیجیتال و استفاده از آنها را از نظر شرعی رد کرده اند و جایز نیست.

آیت الله صافی گلپایگانی

آیت الله صافی گلپایگانی در مورد کریپتو کارنسی ها نظر قطعی داده و آنها را حرام می دانند.

جمع بندی

ارزهای دیجیتال دارایی هایی هستند که به عنوان پول، سرمایه گذاری و موارد دیگر مورد استفاده قرار می گیرند. در این مقاله دیدگاه های مختلف درباره ارزهای دیجیتال مورد بررسی قرار داده شد. به طور کلی نظرات در مورد ارزهای دیجیتال گوناگون است و علمای اسلامی با دلایل خاصی آنها را رد یا تایید می کنند و برخی نیز هیچ گونه نظری درباره این ارزها ندارند. این نظرات با توجه به مذهب، کاربرد ارزها، موارد استفاده و… ممکن است متغیر باشند و نمی توان حکم کلی برای ارزهای دیجیتال در نظر گرفت. بهتر است اگر در مورد ارزهای دیجیتال شک و شبهه ای دارید با دفتر مرجع تقلید خود ارتباط برقرار کرده و نظر ایشان را جویا باشید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.