انواع آنالیزها


شناسایی خطرات و ساختار ابزارهای آنالیز خطرات

مراحل 1 تا 4 به هم وابسته هستند و همه عاملی برای کاهش خطرات ممکن می باشند.

روشهای مورد استفاده برای شناسایی خطرات

 1. آنالیز مقدماتی خطرات (PrHA)
 2. شناسایی مخاطرات (HAZOP)
 3. انواع معایب fmea و آنالیز عوامل مربوط به آنها
 4. آنالیز What if
 5. فهرست های بررسی (Checklist)
 6. آنالیز What if + فهرست های بررسی

1- آنالیز مقدماتی خطرات (PrHA)

آنالیز مقدماتی خطرات در چه زمانی انجام می شود؟

این آنالیز به طور معمول برای بدست آوردن وضعیت کلی تجهیزات جدید و موجود استفاده می‌شود، البته لازم به ذکر است که این آنالیز، جزئیات لازم در مورد نقاط پرخطر با اهمیت را فراهم نمی­کند. هنگام طراحی تجهیزات جدید باید این روش ها در اساس طرح های اولیه لحاظ شود و در مورد تجهیزات موجود، بیشتر به آنالیز سطوح پرخطر و کاهش خطرات ممکن پرداخته شود.

این روش ممکن است هم معنی با آنالیز شناسایی خطرات (HAZID) و پوششی برای آنالیز میزان ریسک (SLRA) باشد.

2- شناسایی مخاطرات (HAZOP)

تکنیک هازپ (hazop)

تکنیک هازپ (hazop)

در چه مواقعی از HAZOP استفاده می­شود؟

HAZOP وسیله­ ای برای شناسایی خطرات به صورت گسترده می­ باشد که در هر سطحی می­ توان از آن استفاده کرد. به صورت معمول، هنگام آنالیز فرآیندهای پرخطر از HAZOP استفاده می­ شود که در مورد تجهیزات جدید به ندرت استفاده می شود ولی در مورد تجهیزات فرسوده در هر زمانی استفاده می­ شود. HAZOP همچنین برای آموزش آنالیز عملیات و نحوه عملکرد آن به کار می­رود که اين عمل باعث کاهش خطاهای انسانی به علت شناسایی منابع اشتباهات می­ شود.

از مزايای HAZOP بررسی همه جانبه خطرات است و از معايب آن گران بودنش می­ باشد و اگر تنظیمات درست و به طور صحیح مدیریت اجرا نشود، فعالیت­ها بی­نتيجه خواهد بود.

این فرآیند نیازمند سرگروهی است که در زمینه HAZOP متخصص است.

اعضاء تیم و مسئولیت­های آنها

مسئولیتهای سرگروه تیم HAZOP:

 • تعریف اهداف آنالیز
 • انتخاب اعضاء تیم اعضاء HAZOP
 • طرح ریزی و آماده سازی مراحل مطالعاتی
 • تعیین محل گردهمایی اعضا گروه
 • شروع کننده بحث با استفاده از پارامترها و لغات راهنمای موجود در فرآيند
 • پیگیری پیشرفت کاری طبق جدول زمان بندی و فهرست کارها
 • اطمینان از تکمیل شدن آنالیز
 • سرگروه تیم نباید هیچ مسئولیتی در برابر فرآیند و یا اجرای عملیات ها داشته باشد.

مسئولیتهای منشی تیم HAZOP:

 • آماده سازی Worksheet های HAZOP
 • ثبت گفتگوهای انجام شده در گردهمایی­ های اعضاء تیم
 • آماده سازی گزارشات

اعضاء عبارتند از مهندس پروژه، مدیراجرایی، مهندس فرآیند، مهندس الکترونیک/ ابزار آلات، مهندسین ایمنی، که علاوه بر این افراد هنگام انجام فرآیند واقعی به افراد زیر نیز نیاز می باشند:

 • سرپرست تیم عملیاتی
 • مهندسین تعمیر و نگهداری
 • نماینده پشتیبانی

خصوصیاتی که تیم HAZOP باید داشته باشند عبارت است از:

 • فعال بودن که در این مورد همکاری افراد با یکدیگر مهم می باشد.
 • نکته سنج بودن که باید از بحث های بی­پایان در مورد جزئیات دوری کنند.
 • در مورد روشی قطعی حساس باشند، البته این مورد منفی نبوده ولی سودمند می باشد.
 • مسئول باشند و به اطلاعات دیگران توجه داشته باشند.

گردهمایی های HAZOP

موارد مطرح شده در دستور جلسه

 1. بیان مقدمه و معرفی اعضاء
 2. معرفی کلی سیستم و عملیات به منظور آنالیز آن
 3. توصیف دیدگاه HAZOP
 4. معرفی گره­ها یا مناطق عملیاتی
 5. آنالیز گره یا منطقه عملیاتی مورد نظر با استفاده از پارامترها و لغات راهنما
 6. معرفی گره­های دیگر و آنالیز آنها (مراحل 4 و 5)
 7. بیان خلاص ه­ای از نتایج حاصل

– قابليتهای مشکلات عملیاتی و قابليتهای خطرات به یک اندازه مهمند.

– هر کدام از این گردهمایی­ ها نباید بیشتر از دو ساعت باشند.

ثبت HAZOP

نتایج حاصل از جلسات در Work sheet ها ثبت می شوند. این Work sheet ها با توجه به هدف مطالعاتی که دنبال می شود متفاوت می باشند. داده های ورودی شامل Ref. no ، لغات راهنما، انحرافات، پیامدها و نتایج، تمهیدات حفاظتی فعالیت های مورد نیاز، فعالیت های اختصاص یافته به واسطه مسئولیت ها می باشند.

نمونه ای از يک Worksheet

نمونه ای از يک Worksheet

موارد ذکر شده در گزارشات

 1. مقدمه
 2. تعریف سیستم و محدودیتهای آن
 3. بیان جزئیات که بر اساس آنالیز می باشد.
 4. روش شناسايي خطرات (Methodology)
 5. اعضاء تیم
 6. نتایج HAZOP که شامل اصل گزارشات، ثبت طبقه بندی­ ها و نتایج اصلی حاصل شده

پایه و اساس روش HAZOP

می­ توان با استفاده از لغات راهنما (Guide words) که برای پارامترها و عملیات­ها به کار می رود موقعیت های غیر عادی را به منظور پدیدار شدن انحرافات شبیه سازی نمود. امروزه HAZOP یکی از گسترده‌ترین روشهای شناسایی خطرات می باشد.

نحوه عملکرد HAZOP

 1. فراهم کردن اطلاعات کاربردی و نقشه ­ها به عنوان مثال نقشه ­های جریان فرآیند، نقشه­ های لوله ­ها و ابزار مورد استفاده، طرح و نقشه­ های مورد نیاز.
 2. تقسیم تجهیزات به نقاط قابل کنترل “گره­ ها”.
 3. فراهم کردن فهرستی از پارامترها و فعالیت­ هایی که باید بررسی شوند مثل ترکیب، دما، فشار، جریان و غیره. در مورد عملیات­ های ناپیوسته، فهرست ­های عملیات های خاصی مثل خوراک‌دهی به داخل راکتور.
 4. به کاربردن لغات راهنما برای پارامترها و عملیات ­ها

قابل کاربرد جهت کمیت هائی نظیر دبی و دما همچنین فعالیت هایی مانند حرارت و واکنش می باشد

افزایش/ کاهش کمی

به تمام تمایل طراحی خواهیم رسید اما فعالیت دیگری نیز اضافه خواهیم شد.

قابل کاربرد جهت فعالیت هائی نظیر جریان معکوس یا واکنش شیمیائی معکوس می باشد.

فعالیتی که زودتر یا دیرتر روی دهد.

افزایش/کاهش زمان

چدول 2: لغات راهنما

– اهداف اصلی طراحی

اهداف طراحی، اهداف ویژه برای یک بخش از تجهیزات، لوله ­ها و غیره را منعکس می­ کند که البته این اهداف دخالتی در عملکرد عادی عملیات ندارد.

– پارامترها و عملیاتها

از پارامترها و عمليات هاي کاربردی می توان به فشار، دما، جریان، ترکیب، اندازه، سرعت واکنش، ویسکوزیته، pH و … اشاره نمود.

معرفی بعضی از پارامترها در فرایند

معرفی بعضی انواع آنالیزها از پارامترها در فرایند

جدول 3: معرفی بعضی از پارامترها

به طور کلی پارامترهای فرآیند به صورت زیر دسته بندی می­ شوند:

 • پارامترهای فیزیکی وابسته به خواص اجزاء ورودی
 • پارامترهای فیزیکی وابسته به شرایط اجزاء ورودی
 • پارامترهای فیزیکی وابسته به خواص دینامیک سیستم
 • پارامترهای قابل لمس غیر فیزیکی که به نوع فرآیند Batch وابسته­ اند.
 • پارامترهایی که به عملکرد سیستم وابسته هستند.

در صورتی که لغات انواع آنالیزها راهنما به همراه پارامترها استفاده شوند نتايج مطلوبی حاصل می­شود برای نمونه مثال های زير بيان می ­شود:

– جریانی نباشد (No flow)

مسیرهای جریان موجود نباشد، جریان مسدود شده باشد، جدا شدن نادرست صفحات، بسته شدن شیر اشتباه، ترکیدن لوله، نشتی زیاد، نقص تجهیزات، فشارهای مختلف، عایق کاری اشتباه

– افزایش مقدار جریان (More flow)

افزایش ظرفیت پمپ، افزایش فشار بخش­ ها، کاهش Head انتقالی، زیاد شدن دانسیته سیال، نشتی لوله ­های مبدل، اتصالات مربوط به این سیستم­ ها، کنترل معایب

در شرایط محدود کننده نقص لوله­ های مبدل ها، وضعیت آتش، نقص Cooling water، کنترل ناقص آتش های داخلی از عملیات هايي که بطور معمول در فرآيندها استفاده می­ شوند می توان به عملیات های پرکردن، انتقال‌دادن، تخلیه خطوط و … اشاره نمود.

 1. به منظور بررسی گره‌ها، برای آنها انحرافاتی تعريف می‌شود مثل فشار بالا، جریان بالا، فشار کم، دمای کم، جریان کم، برگشت پذیری سیال
 2. عوامل ايجاد کننده هر يک از انحرافات را فهرست و ثبت می­ کنند.
 3. نتایج و اتفاقات وابسته با هر کدام از انحرافات را فهرست و ثبت می­ کنند.
 4. تمهیدات حفاظتی یا کنترلی که ممکن است باعث جلوگیری از انحرافات و یا پیامد و نتایج آن شوند را فهرست و ثبت می­ نمایند.
 5. هر گونه فعالیت یا پیشنهادی، که انجام آن باعث بهبود فرآيند می­ شود را فهرست می­ کنند.

در نهايت نتایج زیر حاصل می شود:

 • آنالیز پارامترهاي با قابليت ايجاد موقعيت­ های خطرناک
 • شناسایی مکانیسم عوامل خطرزا
 • شناسایی قابليت پیامدها و اتفاقات
 • شناسایی تمهیدات حفاظتی و اشکال مختلف حمايتی فرآيند
 • بیان پیشنهادات برای حل مشکلات

انواع معایب و آنالیز عوامل مربوط به آنها (FMEA)

ارزیابی ریسک به روش fmea

ارزیابی ریسک به روش fmea

در چه مواقعی از روش FMEA استفاده می ­شود؟

 • برای آنالیز و بررسی سیستم یا بخش هایی از تجهیزات که بیشتر مورد استفاده پارامترها و یا عملیات­ ها هستند.
 • برای آنالیز پمپ­ ها، کمپرسورها یا بخش هایی از تجهیزات که دارای برهم کنش مکانیکی و یا دارای اجزاء الکتریکی هستند.
 • هنگام تقسیم تجهیزات به اجزاء کوچکتر و تبدیل اجزاء کوچکتر به موارد جزئی­ تر
 • در بررسی معایب فرضی، ثبت نتایج و موارد حفاظتی و پیشنهادات اصطلاحی
 • با استفاده از ماتریس ریسک می توان پیامدها، شدت آنها و احتمال معایب را شناسایی نمود.

از مزايای اين روش آنالیز تجهیزات پیچیده­ای مثل کمپرسورها و غیره است و برای صنایع هسته ­ای که وجود نقص در اجزاء گردشی داخل راکتور باعث ایجاد مشکلات اصلی می ­شود، بسيار مفید می‌باشد و از معايب آن اين است که به موارد خاص محدود می­شود و در آن علتهای عمومی گزارش نمی شود. برای گسترش هدف، بايستی از آنالیز درختی معایب استفاده شود.

نحوه عملکرد روش FMEA:

 1. انتخاب سیستم یا اجزاء و تقسیم آن به بخش های کوچکتر یا اجزاء کوچک
 2. فرض نمودن یک نوع عیب یا نقص برای بخش های کوچک یا اجزاء کوچک
 3. فهرست کردن تأثیر معايب بر روی بخش­ ها و اجزاء کوچک
 4. فهرست کردن تمهیدات حفاظتی و کنترلی که ممکن است باعث کاهش تأثیر معایب و يا جلوگیری از آن شود.
 5. پیشنهاد فعالیت های مفید برای جلوگیری یا کاهش معایب

آنالیز What if

آنالیز ریسک به روش What If Analysis

آنالیز ریسک به روش What If Analysis

چه موقع از آنالیز What if استفاده می شود؟

از این آنالیز در هر موقعيت و برای هر يک از تجهیزات جدید و یا موجود می توان استفاده کرد و فقط نیاز به یک گروه با تجربه و دارای آمادگی مناسب است. اگر نتایج حاصل از این آنالیز با نتایج حاصل از فهرست بازرسی (Checklist) ترکیب شود نتایج بهتری بدست می ­آید، در غیر این صورت هنگام آنالیز فرآیند نتایج کافی حاصل نمی­ شود.

از مزايای اين روش یادگيري آسان و کاربرد سريع آن می­باشد و در صورت ترکیب با فهرست بازرسی ابزار سودمندی در دستان افراد با تجربه است. از معايب اين آناليز، داشتن ساختار کوچکی نسبت به دیگر روشها است که باعث حصول نتایج اندک می­شود مگر آنکه از افراد باتجربه و امکانات کافی استفاده شود.

نحوه عملکرد What if:

 1. تقسیم تجهیزات یا واحد به گره­هایی که تابعیتی وابسته به شرایط دارند.
 2. بیان مشکلات فرضی و معایب با استفاده از پرسیدن سؤالهایWhat if
 3. ثبت پیامدها و اتفاقات ناشی از سؤالات What if
 4. بررسی تمهیدات حفاظتی برای هر یک از سؤالات What if که ممکن است از وقوع اتفاقات جلوگیری کرده و یا پیامدهای ناشی از آن را کاهش دهد.
 5. ثبت پیشنهاد فعالیتها برای هر یک از سؤالات What if که از وقوع پیامدها و اتفاقات جلوگیری کرده و یا کاهش می دهد.

تذکر: ماتريس ريسک علاوه بر HAZOP در What if نيز استفاده می‌شود.

آنالیز فهرست بازرسی (Checklist)

چه موقع از آنالیز فهرست بازرسی استفاده می­ شود؟

می­ توان از آنالیز فهرست بازرسی در سرتاسر طراحی و برای تجهیزات موجود استفاده کرد. در‌صورت بی­ تجربگی افراد از این فهرست­ های بازرسی به عنوان ابزاری برای شناسایی خطرات استفاده می­ شود. بطور کلی این فهرست­ ها در جاهایی که تیم مجربی در دسترس نبوده و نیاز به تجزيه و تحلیل فرآیند است استفاده می­ شوند.

از مزايای اين روش استفاده آسان افراد کم­ تجربه از آن و در صورت ترکيب با What if حصول نتایج مفیدتری است و از معايب آن می­توان به اين مورد اشاره کرد که برای نشان دادن داده ­ها و اطلاعات نیاز به صرف زمان زیادی است و بعلت پيروی از روش غیر تحلیلی اطلاعات کافی در بسیاری از موارد به دست نمی ­آيد.

نحوه عملکرد فهرست های بازرسی (Checklist)

 1. فراهم کردن تمام موارد ثبت شده و فهرست های بازرسی که برای آنالیز در دسترس می ­باشد.
 2. در صورت نبود هیچ گونه فهرست بازرسی، استفاده از هر نوع منبع اطلاعاتی در دسترس مثل برگه­ های MSDS، داده ­های مرجع (text book) و غیره برای نوشتن فهرست بازرسی.
 3. در موقعيت هايي که موارد فهرست بازرسی قابل اجرا نیستند N/A ثبت می­ شوند.
 4. در موقعيت هايي که موارد فهرست بازرسی قابل اجرا هستند پیامد و نتایج، موارد حفاظتی و هرگونه فعالیت مورد نیاز ثبت می شود.

استفاده از ماتریس ریسک برای شناسایی خطرات

استفاده از ماتریس ریسک یکی از روشهای شناسایی اولیه که توسط ابزار شناسایی خطرات، مورد استفاده قرار می­ گیرد، است. که به طور مقدماتی بزرگی ریسک­ ها را با استفاده از ارتباط بین تناوب و پیامد و نتایج شناسایی می­ کند. برای شناسایی مقدماتی ریسک های اولیه استفاده از ماتريس ريسک بسیار مفید است.

بررسی آنالیز روغن

وجود یک سیستم مناسب برای تعمیر و نگهداری دستگاهها، عامل بسیار موثری در عملکرد مناسب سیستم و کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری است. تعمیرات مبتنی بر وضعیت دستگاه که در حقیقت کارآمدترین روش تعمیر و نگهداری است با روشهای مختلفی انجام می شود که مهمترین آنها روش »آنالیز روغن« است. روش مونیتورینگ روغن در تشخیص مشکلات سیستم های مکانیکی که اجزای آن با روغن در تماس هستند، کارکرد بالایی دارد و امکان بهینه سازی سیستم ها وکنترل های مختلف مانند بررسی روند استهلاک، کیفیت قطعات و مواد مصرفی و کیفیت تعمیرات را فراهم می سازد.
مواردی که از طریق آنالیز روغن می توان به وجود آنها پی برد به طور خلاصه عبارتند از : سوخت وارد شده به روغن ضایعات داخل روغن، ضد یخ موجود در روغن، سایش یاتاقانها و عدم کارایی روغنکاری. از این طریق می توان عیوب مختلف دستگاه مانند خوردگی، مشکلات یاتاقانها، فرسایش غیرعادی رینگ و پیستون موتورها، فرسایش غیرعادی شافتها و دنده های گیربکس و پمپهای هیدرولیک را مورد شناسایی قرار داد و نسبت به رفع عوامل آنها اقدام کرد.
آنالیز روغن چیست؟
روش آنالیز روغن، نمونه را بررسی کرده، خصوصیات و مواد مختلف حاصل از سایش و غیره را در روغن موتور، جعبه دنده و یا سیستم هیدرولیک نشان می دهد. همچنین این روش نمونه برداری و تجزیه و تحلیل بر پایه سایش های مجاز صورت گرفته و سایشها و محتویات غیرمجاز موجود در روغن را نشان می دهد. اساس کار آنالیز روغن عبارتست از: انعکاس وضعیت دقیق ماشین برای یک دوره زمانی معین از طریق نشان دادن وضعیت دستگاههای مکانیکی در حال کار. روغنی که با موتور یا اجزای مکانیکی دیگر در تماس است، ذرات و براده های فلزی ساییده شده را می گیرد. این ذرات به قدری کوچکند که به صورت معلق در روغن باقی می مانند. همچنین مواد خارجی دیگری نیز وارد روغن می شوند. با تشخیص و اندازه گیری این ناخالصی ها، اطلاعاتی از نرخ سایش و مواد خارجی دیگر دریافت می شود که دریافت این اطلاعات می تواند در تبیین راههای کاهش سایش و مواد خارجی تاثیر گذار باشد.
به طور کلی می توان مواد خارجی موجود در داخل روغن را به سه دسته تقسیم بندی کرد که عبارتند از:
1- موادی که در اثر تغییرات فیزیکی و شیمیایی روغن- از قبیل اکسیداسیون در روغن - به وجود می آیند.
2- مواد خارجی از قبیل ضدیخ و سوخت و آب که وارد روغن می شوند.
3- مواد حاصل از سایش قطعات ماشین که وارد روغن می شوند. در آزمایش های آنالیز روغن مقدار مواد مختلف حاصل از سایش محلهای مختلف و منشأ مواد خارجی و آلودگی ها مشخص می شود.
برخی سایشها مجاز و قابل پیش بینی هستند، اما وجود سایش های غیرمجاز می تواند نشان دهنده مسئله ای باشد که عامل خرابی یکی از اجزای اصلی دستگاه شود. پیش بینی خرابی و اقدام تعمیراتی در جهت رفع آن می تواند در کاهش هزینه های تعمیر، آسیب ها و خرابی ها، افزایش عمر ماشین و کاهش زمان صرف شده برای تعمیرات نقش تعیین کننده ای ایفا می کند.
آنالیز عناصر فرسایشی
در هنگام کار اجزای موتور، مقادیر میکروسکوپی فلزات سایشی به روغن اضافه می شود. در شرایط طبیعی موتور، سایش به آهستگی صورت گرفته و مقدار عناصر سایشی در روغن به طور پیوسته و آرام زیاد می شود. نمونه گیری های منظم و متوالی و ارزیابی مقدار عناصر فرسایشی این نمونه ها، تغییرات غیر متعادل را مشخص خواهد کرد و از این طریق می توان به علل احتمالی آن پی برد. مشخص کردن محل سایش فلز کار مشکلی است، ولی با تعیین موارد غیرطبیعی می توان تا حدی آن راحدس زد. در بسیاری از موارد می توان سایش را کنترل یا پیشگیری کرد.
عناصر فلزی سایشی، عناصر افزودنی و عناصر آلاینده ممکن است از اجزای مختلفی به وجود آیند که مهمترین آنها به شرح زیر هستند: آهن (Fe) : سیلندرها، واشرها، میل لنگ، چرخ دنده ها، میل بادامک، مکانیزم سوپاپ
مس (Cu) : بوشها، یاتاقانها، بوشهای بادامک، خنک کننده های روغن، بوشهای مکانیزم سوپاپ، واشرهای پیشرانه ای، یاتاقانها یا بوشهای میل بادامک.
آلومینیوم (Al) : پیستونها، یاتاقانها، سیلندرها (در برخی از انواع)، بوشها، محفظه پمپ روغن، دمنده ها، یاتاقانهای پیشرانه ای، یاتاقانها، یا بوشهای میل بادامک
کروم (Cr) : رینگها، یاتاقانهای غلتکی یا مخروطی (در برخی از انواع)، واشرها، سوپاپ اگزوز
سرب (Pb) :
یاتاقانها سیلیکان (Si) : افزودنی ضد کف، گردوخاک
سدیم (Na) : افزودنی های روغن (در برخی از موارد)، ضدیخ، گردوخاک
نیکل (Ni) : انواع خاصی از یاتاقانها، سوپاپها و گایدهای سوپاپ
نقره (Ag) : انواع خاصی از یاتاقانها، لحیم برخی از خنک کننده ای روغن
مولیبدن (Mo) : رینگها، انواع خاصی از یاتاقانها
منیزیم (Mg) : پوسته یا بدنه انواع خاصی از موتورها، افزودنی های روغن علاوه بر فلزات سایشی، تعداد افزودنی های فلزی وجود دارند که در بیشتر روغنکاری های مدرن از آنها استفاده می شود.
این عناصر عبارتند از: بر (B) : واسطه های ضد سایش، ضد اکسیدها، اجزای روغن های بدون بو کلسیم (Ca) : پاک کننده ها، انتشار دهنده ها، خنثی کننده های اسید باریم (Ba) : مواد بازدانده خوردگی، پاک کننده ها، مواد بازدارنده زنگ زدگی روی (Zn) : ضد اکسیدها، مواد بازدارنده خوردگی، افزودنی های ضد سایش، پاک کننده ها، افزودنی های فشار بحرانی فسفر (P) : واسطه های ضد زنگ، شمع جرقه و کاهنده حجم محفظه احتراق ویسکوزیته Viscosity ویسکوزیته مهمترین مشخصه روغنهای روانکار است.
آزمایش ویسکوزیته، مقاومت داخلی روانکار را نسبت به جاری شدن نشان می دهد. آزمون ویسکوزیته به طور معمول در درجه حرارت100 و40 درجه سانتیگراد انجام می شود. نتایج آزمایش ویسکوزیته معمولاً به سه صورت ثبت می شود:
نرمال، زیاد، کم. در حالت ویسکوزیته زیاد یا کم باید برای عملیات نگهداری، علت مورد نظر را جستجو و نسبت به رفع آن اقدام کرد. تغییرات ویسکوزیته متاثر از عواملی مانند میزان کارکرد روغن، محتویات روغن، آلودگی، ترکیب با مواد و ناهنجاری های دیگر بوده که بر ساعات سرویس روغن تاثیر می گذارد. علل ناهنجاری های ویسکوزیته: عبارتند از : ترکیب با سوخت، مقدار زیاد دوده، آلودگی آب، آلودگی ضد یخ، کمپرس، اکسیداسیون روغن، استفاده از روغن با درجه نامناسب، طولانی شدن زمان سرویس روغن. دوده سوخت اندازه گیری مقدار دوده سوخت در روغن موتورهای دیزل یک روش بسیار خوب برای تعیین بازدهی احتراق در موتور است.
آزمایش دوده سوخت در مشخص کردن نسبت صحیح سوخت به هوا و یا ناهنجاری های دیگر موتور کمک می کند. مقدار غیر مجاز دوده سوخت در روغن باعث ایجاد مشکلات زیادی در عملیات نگهداری می شود که بایستی در اسرع وقت نسبت به رفع این مشکل اقدام کرد. نسبت نامناسب سوخت به هوا، عملرد نامناسب تجهیزات، کیفیت پایین سوخت، فرسودگی رینگهای کمپرس، اشکالات گاید سوپاپ دود و مکش، ضریب تراکم پایین، بدون بار کار کردن بیش از حد، تنظیم ناصحیح انژکتور، مسدود شدن فیلترهای هوا، فرسودگی رینگهای روغن، ساییدگی بیضوی شکل سیلندرها، معیوب بودن کولر روغن و طولانی شدن زمان سرویس روغن ازجمله دلایل ایجاد دوده سوخت است.
بروز این پدیده منجر به افزایش ویسکوزیته، افزایش دمای موتور و اکسیداسیون، کاهش توان تولیدی، بالا رفتن هزینه های نگهداری، محدود کردن جریان روغن، مسدون کردن فیلترها، دود خروجی بیش از حد، کوتاه کردن عمر موتور، کاهش بازدهی موتور و کوتاه انواع آنالیزها کردن زمان سرویس روغن می شود. رقیق شدن روغن در اثر اختلاط با سوخت زمانی که روغن در اثر اختلاط با سوخت رقیق می شود، کیفیت روانکاری کاهش یافته و باعث افزایش ساییدگی قطعات و بالا رفتن دمای کار موتور می شود. روغن، سطوح فلزی موتور را از هم جدا کرده، آب بندی بین محفظه احتراق و محفظه میل لنگ را فراهم آورده و وظیفه انتقال حرارت در موتور را نیز بر عهده دارد که در صورت رقیق شدن، این وظایف را به خوبی انجام نداده و باعث ایجاد عیوب دیگری در موتور می شود.
این پدیده به دلیل نشتی یا معیوب بودن انژکتورها، در جا کار کردن بیش از حد، تراکم ناقص، رینگها یا واشرهای فرسوده، تایمینگ نامناسب (تنظیم نبودن زمانی سوپاپهای موتور)، اپراتور یا راننده های کم تجربه، شرایط محیطی کار، نشتی از پمپ سوخت واشر آن، نسبت نامناسب هوا به سوخت کیفیت پایین سوخت، استفاده از موتور به جز مواردی که موتور به آن منظور طراحی شده است، به وجود می آید.
آلودگی با آب یا ضدیخ بسیاری از مشکلات موتورها به سبب آلودگی روغن با آب یا ضدیخ بروز می کند. آزمایش آنالیز روغن هرگز مقدار آب موجود در روغن موتور را نشان نمی دهد، زیرا روغن موتور به قدری داغ است که آب موجود در آن بخار می شود؛ بنابراین آنالیز آب فقط در سیستم های هیدرولیک، گیربکس ها و . استفاده می شود. اما آنالیز روغن می تواند عناصر شیمیایی ضد یخ موجود در روغن را برحسب جزء در میلیون (ppm) سدیم (Na) ، بُر(B) و پتاسیم (K) نشان دهد. زمانی که مقادیر سدیم، بر و یا پتاسیم در روغن محفظه میل لنگ مشاهده شد، مشخص می شود که آلودگی ضد یخ اتفاق افتاده است. برخی از روانکارها خود شامل این عناصر هستند که در حین ارزیابی نتیجه آزمایش بایستی مقدار اولیه این عناصر را در نظر گرفت. دمای کار پایین موتور، وجود سوراخ یا حفره در واشرها، آلودگی در حین سرویس، ماشین کار نامناسب سطوح سیلندر و سر سیلندر، آب بندی نامناسب، آلودگی روغن نو، انبار کردن نامناسب روغن نو، محصولات محفظه احتراق، آببندی نامناسب خنک کننده روغن، آچار کشی نامناسب سرسیلندر، آلودگی نمونه در حین نمونه برداری ازجمله دلایل بروز چنین پدیده هایی است. این آلودگی منجر به خرابی موتور، روغنکاری غیرموثر، دمای کار بالا، اتلاف انرژی، سایش فلزی، از بین رفتن اثر افزودنی های روغن، به وجود آمدن ترکیبات اسیدی، افزایش مقدار فلزات ساییده شده، افزایش ویسکوزیته و اتلاف مایع خنک کننده می شود. اکسیداسیون روغن موتور، تحت شرایط معینی ممکن است تغییر شیمیایی داده و اکسید شود. این فرایند می تواند باعث پایین آوردن قابلیت روغنکاری روانکار و ایجاد معایبی از طریق مواد تولید شده از اکسیداسیون روغن شود. مشکلات معمولی که از اکسیداسیون بیش از حد روغن و مواد تولید شده از اکسیداسیون آن پیش می آید عبارتند از: تشکیل رسوبات لاکی (Varnish) ، خوردگی فلزی ویسکوزیته بالا. با استفاده از روش مونیتورینگ روغن، می توان یک نمونه روغن مصرف شده و یک نمونه روغن نو را مقایسه کرده و مقدار اکسیداسیون روغن را مشخص کرد. اکسیداسیون روغن یکی از مهمترین مسایلی است که در برنامه سرویس روغن تاثیر می گذارد. دمای کار بالا، استفاده از روغن نامناسب در زمان سرویس، نشت گازهای محفظه احتراق به محفظه میل لنگ، تغییرات روغن در اثر انبساط، طولانی شدن زمان سرویس روغن از معمول ترین عوامل افزایش اکسیداسیون روغن است. اکسیداسیون بیش از حد روغن موجب افزایش ویسکوزیته روغن، گرفتگی فیلتر، کاهش بازدهی موتور، ایجاد ترکیبات لاکی، خوردگی عناصر فلزی، افزایش سایش ته نشین رسوبی، داغ کردن موتور، تولید اسیدهای آلی (در صورت حرارت خیلی بالا ایجاد رسوبات کربنی ) می شود. نیتراسیون مواد نیتروژنی به شدت اسیدی بوده و می توانند باعث افزایش آثار اکسیداسیون شوند. این مواد زمانی که ترکیب سوخت با روغن موتور در محفظه احتراق پیش آمد، در حین فرایند احتراق سوخت به وجود می آید. روش استاندارد اندازه گیری مقدار نیتراسیون، از طریق آزمایش مادون قرمز صورت می گیرد. افزایش بیش از حد نیتراسیون ممکن است باعث افزایش عدد کلی اسید( TAN یا مقدار کل اسید در روغن) نیز شود. زمانی که مقدار نیتراسیون بالا رود، سرویس روغن موثر خواهد بود. ترکیبات نیتروژن در سوخت به ویژه در سوخت با مقدار سولفور بالا یافت می شود. عیوب توربوشارژ، عیوب محفظه احتراق، تخلیه نامناسب دود، آب بندی غیر موثر، اشکالات پمپ تخلیه دود، اشکالات سوخت، دمای کار پایین، نسبت نادرست هوا به سوخت و رینگ های نامناسب از جمله عوامل بروز نیتراسیون است.
این پدیده موجب افزایش مقدار اسید، اکسیداسیون سریع، چسبیدن رینگ، کربن ته نشین شده، افزایش هزینه های نگهداری، خوردگی فلزات سایشی، افزایش سایش، افزایش اکسیداسیون روغن، افت توان و آلودگی محیط از طریق اکسیدهای نیتروژن می شود.
نمونه گیری از روغن
نمونه روغن گرفته شده از نظر این که آن روغن باید نمونه ای از کل روغن ماشین باشد، برایمان مهم است؛ زیرا نتایج آنالیز روغن تنها براساس آنالیز نمونه گرفته شده بیان می شود. همیشه قبل از نمونه برداری بایستی روغن گرم باشد.
نمونه گیری بایستی به گونه ای انجام شود تا میزان و درصد ذرات فرسایشی موجود در نمونه برداشته شده مشابه کل روغن موجود در سیستم باشد. بدین منظور بایستی نمونه گیری پیوسته، یکسان باشد. بهترین زمان برای نمونه گیری، درست پس از توقف دستگاه است. نمونه نباید از کف یا سطح روغن کارتل یا مخزن روغن برداشته شود بلکه باید طول شلنگ نمونه گیری طوری انتخاب شود تا از وسط عمق روغن نمونه کشیده شود. ذرات موجود در سطح فوقانی روغن همواره کمتر و در سطح تحتانی آن بیشتر از مقدار واقعی است. زیرا در اثر ته نشین شدن، ذرات در قسمت کف کارتل تجمع می کنند و در نتیجه نمونه برداشته شده از قسمت میانی واقعی ترین شرایط را خواهد داشت. ظرف نمونه باید به اندازه یک سوم خالی باشد تا بتوان قبل از آزمایش آن را کاملاً مخلوط کرد. فاصله زمانی نمونه گیری به عوامل مختلفی مانند شرایط کاری دستگاه، نوع و وضعیت سلامت آن، کیفیت مواد مصرفی نظیر فیلتر و روغن و غیره بستگی دارد.

همه چیز در مورد آنالیز پلیمرها؛ آنالیزهایی که هرگز نباید فراموش شوند…

این روزا خیلی از صنایع پتروشیمی و فولاد، از تفلون سازان و تولید کنندگان قطعات پلیمری شناسنامه ویا آنالیز از آزمایشگاه های معتبر درخواست میکنند؛ به همین دلیل است که در چند سال اخیر، بازار آزمایشگاه های پلیمر شلوغ و گرم شده است. ما در این مطلب از مجله پکیلون قصد بر این داریم مهمترین و اساسی ترین آنالیزها و آزمون های شناسایی پلیمرهای صنعتی را معرفی کنیم. درصورتیکه هرجای این مطلب، برای شما سوال پیش آمد حتما در قسمت دیدگاه ها ( انتهای مطلب ) بپرسید.

آنالیز مادون قرمز تبدیل فوریه FTIR

آنالیز FTIR که مخفف کلمه Fourier transform infrared می‌باشد، بهترین روش طیف سنجی مادون قرمز به حساب می آید. زمانی که نور مادون قرمز از یک نمونه عبور می‌کند، مقداری نور به وسیله‌ی نمونه جذب می‌شود و بخشی دیگر از آن عبور می‌کند و انتقال می یابد.

سیگنالی که در آشکارساز طیفی به وجود می‌آید نمایانگر ‘هویت(اثر انگشت)’ مولکولی نمونه است. طیف سنجی مادون قرمز از جایی مفید می‌شود که ساختارهای متفاوت شیمیایی اثرانگشت نما، طیفی متفاوت از هم تولید می‌کنند.

در این قسمت است که آنالیز و شناسایی به روش مادون قرمز تبدیل فوریه FTIR به عنوان یک ابزار تک منظوره یا یک ابزار تحقیقاتی بسیار انعطاف پذیر عمل می‌کند که طیف بزرگی از محتوا، همانند موارد زیر را در اختیار قرار می‌دهد:

 1. یک چیز ناشناخته را شناسایی می‌کند.
 2. مقدار و اندازه مواردی چون مواد افزودنی یا آلاینده‌ها را ارائه می‌دهد.
 3. به وسیله‌ رشد یا کم‌ شدن مقدار جذب مادون قرمز اطلاعات سینتیک را نشان می‌دهد.
 4. اگر با دستگاه‌های دیگر مانند TGA، GC یا رئومتری تجهیز شود اطلاعات پیچیده‌تری را نیز ارائه می‌دهد.
 5. از FTIR می‌تواند یک ماشین پاسخگویی مقرون به صرفه نام برد.

آنالیز پراش اشعه ایکس XRD

آنالیز پلیمر به روش XRD یا پراش اشعه ایکس که مخفف کلمه لاتین (X-ray diffraction) می‌باشد یک فناوری ریشه‌ای در علم حالت جامد می‌باشد. این علم که تفکر خاصی درباره‌ی ترکیب و آرایش ساختاری نمونه‌های کریستالیته را نشان می‌دهد. از محتوا مربوطه به وسیله‌ی اندازه‌گیری شدت پراش پرتوی اشعه ایکس اولیه در مقابل زاویه پراش، مطابق با قانون Bragg، به دست می‌آیند.

در پدیده پراش اشعه ایکس بدین گونه است که در آن اتم‌های کریستال، به خاطر فاصله یکسانی که دارند، الگوی تداخل امواج در پرتوی ایکس را ایجاد می‌کنند. این الگوی تداخل که برای هر ماده منحصر به فرد است، در مورد ساختار اتم‌ها، مولکول‌های موجود در کریستال و… داده می‌دهد.

نتایجی که XRD ارائه می‌دهد شامل موارد زیر می‌شود:

 1. ویژگی‌های مواد کریستالی
 2. مواد معدنی ریز دانه همانند : رس‌ها ورس‌های لایه‌ای مخلوط که تعیین آن‌ها از نظر نوری دشوار است را تشخیص می دهد.
 3. ابعاد واحد سلول را مشخص می‌کند
 4. خالص بودن نمونه را اندازه گیری می کند.

استعلام قیمت ورق تفلون PTFE از فروشگاه پکیلون

آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM

آنالیز وشناسایی پلیمرها به روش میکروسکوپ الکترونی روبشی که مخفف کلمه لاتین (Scanning Electron Microscopy) می‌باشد. به منظور تصویربرداری با کیفیت بالا با هدف ارزیابی مواد مختلف برای شکستگی در سطح، نقص، آلودگی یا خوردگی انجام می‌شود. این روش در حوزه‌ی تحقیقات بسیار قدرتمند می‌باشد که با کمک گرفتن از یک پرتو متمرکز شده از الکترون‌ها، تصویرهای پیچیده با کیفیت بالا از سطح نمونه توپوگرافی تولید می‌کند.

وقتی یک سطح با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی تجزیه و تحلیل بصری شود شناسایی آلودگی‌ها یا ذرات ناشناخته، دلیل خرابی و فعل و انفعالات بین مواد بسیار احت تر می‌شود. علاوه‌ براین با استفاده از تجزیه و تحلیل SEM می‌توان مشخصات ذراتی مانند باقی‌مانده‌های سایش که در طول آزمایش‌های مکانیکی تولید شد را مورد بررسی قرار داد.

تصاویری که از تجزیه و تحلیل SEM به دست می‌آید قابلیت پیشتیبانی از تعداد، اندازه و مورفولوژی (شکل شناسی) ذرات کوچک را دارد. این ویژگی به کارفرما این قابلیت را می‌دهد از ویژگی‌های سایش مواد مورد استفاده‌اش را بشناسد.

آنالیز طیف سنجی فتوالکتریکی پرتو ایکس XPS

آنالیز طیف سنجی فتوالکتریکی پرتو ایکس (X-ray photoelectron spectroscopy)، یا به اختصار xps که در فارسی آنالیز طیف سنجی فوتوالکترون اشعه ایکس معنی می‌شود، راه حلی به منظور تجزیه و تحلیل شیمی ‌سطح یک ماده انجام می‌شود. تجزیه و تحلیل XPS قادر است اندازه‌ای از ترکیب عنصرها، فرمول تجربی، حالت شیمیایی و حالت الکترونیکی عناصر درون ماده را در اختیار استفاده کننده قرار دهد. طیف XPS پرتوی اشعه X را بر یک سطح جامد می‌تاباند و هنگام اندازه‌گیری همزمان انرژی جنبشی الکترون‌هایی که از ۱-۱۰ نانومتر بالای ماده منتشر می‌شوند، بدست می‌آید.

با شمارش الکترون‌های خارج شده از طیف فوتوالکترون، محدوده‌ای از انرژی‌های جنبشی الکترون ثبت می‌شود. اتم‌هایی که الکترون‌های یک انرژی مشخص را به وجود می‌آورند پیک‌ها را در طیف ظاهر می‌کنند. در این قسمت است که نیرو و سرعت پیک‌های فوتوالکترون، باعث می‌شود شناسایی و کمی‌سازی همه عناصر سطح (به جز هیدروژن) امکان پذیر شود.

خرید و استعلام قیمت ورق پلی اتیلن PE در سایت پکیلون

آنالیز مکانیکی دینامیکی DMTA

DMTA انواع آنالیزها نوعی آنالیز که با کمک آن می‌توان خصوصیات مکانیکی یک نانو کامپوزیت پلیمری را مورد آزمایش قرار داد. (Dynamic mechanical thermal analysis) که با فارسی تجزیه و تحلیل حرارتی مکانیکی پویا گفته می‌شود. می‌توان به صورت پیچشی و با رئومتر چرخشی انجام می شود. زمانی که به طور پیوسته دما تغییر می‌کند، ممکن است برش نوسانی مواد را تهدید کند. از محتوایی که در این تجزیه و تحلیل به دست می‌آید. برای کشف تغییرات فازی مشخص مانند وقوع ذوب و کریستالیزه شدن یا دمای انتقال شیشه استفاده می‌شود.

همچنین روش آنالیز DMTA را می‌توان در جهت تعیین عملکرد مکانیکی مواد جامد با ویژگی‌های قابل توجه مربوط به کاربرد، به عنوان مثال شکنندگی، چقرمگی، مقاومت در برابر ضربه یا میرایی استفاده کرد. در روش تجزیه و تحلیل حرارتی مکانیکی پویا می‌توان پارامترهای مختلفی را به دست آورد که چند نمونه در ادامه ذکر می‌شود:

 1. پارامترهای رئولوژیکی همچون مدول افت (G’’)، مدول ذخیره سازی (G’) و ضریب افت (tan δ) از DMTA
 2. شناسایی انواع تفلون پی تی اف ای PTFE
 3. تجزیه و تحلیل مکانیکی
 4. به دست آوردن مقاومت کششی

آزمون‌ های کششی (Tensile tests)

با قرار دادن نمونه بین دو گیره در دستگاه تست کشش، که از تجهیزات تست مکانیکی به حساب می‌آید، آزمون‌های کششی را انجام ‌می‌دهند. در این آزمون گیره‌ها با کمک هیدرولیک یا به به روش مکانیکی از هم جدا می‌شوند تا نمونه را زمانی که بشکند تحت فشار قرار می‌دهند. در این مرحله مقدار نیرویی که به نمونه واردشده اعمال شد و مقدار کشیدگی (کرنش) اندازه‌گیری می‌شود.

در حالتی که سطح مقطع نمونه پلیمری مشخص باشد، یک نمودار تنش در مقابل کرنش ایجاد می‌شود. در اینجا می‌توان خصوصیات کششی مانند استحکام کششی شکست، مدول کششی و درصد کشیدگی در هنگام شکست را به دست آورد.

آزمون خمش پلیمرها

برای تعیین مدول خمشی یا مقاومت خمشی یک ماده از این آزمون که به لاتین (Flexure tests) نامیده می‌شود، استفاده می‌کنند. تست خمش به نسبت تست کشش به صرفه‌تر بوده و از نظر نتیجه هم تفاوت چندانی بین این دو تست وجود نخواهد داشت.

روش کار این آزمون بدین شکل است که مواد را به صورت افقی روی دو نقطه تماس می‌گذارند. در مرحله‌ی بعد با استفاده از یک یا دو نقطه تماس، نیرویی را به ابتدای ماده وارد می‌کنند تا نمونه از بین برود. بیشترین نیرویی که تا قبل از بین رفتن نمونه ثبت شود، مقاومت خمشی آن نمونه می‌باشد.

اهداف آزمون خمش

این آزمون اهداف مختلفی دارد که متداول ترین آن به دست آوردن مقاومت خمشی و مدول خمشی است. بیشترین تنش در خارجی‌ترین فیبر (لیف) در قسمت فشرده سازی یا کشش نمونه را مقاومت خمشی آن می‌نامند.

اندازه‌ی مدول خمشی را از طیق شیب منحنی تنش در مقابل منحنی کرنش به دست می‌آورند. این دو اندازه را می‌توان برای بررسی توانایی مواد نمونه برای تحمل نیروهای خمشی استفاده کرد.

آزمون فشرده سازی

از تست‌های فشرده سازی که به (Compression tests) نیز مشهور می‌باشند برای نشان دادن رفتار یک ماده زیر بار فشاری استفاده می‌کنند. روش کار بدین صورت است که در مراحل انجام آزمایش، صفحاتی که وضیفه‌ی فشرده سازی را بر عهده دارند اقدام به فشرده سازی ماده نمونه می‌کنند. در خلال این فشرده سازی است که خصوصیات مختلف مواد نمونه را تعیین می‌کنند.

در مرحله‌ی بعد داده ای که از این آزمون به دست می‌آیند را به طور معمول به صورت نمودار تنش-کرنش پیاده می‌کنند. محدودیت الاستیک، حد تناسبی، نقطه تسلیم، مقاومت تسلیم و در برخی موارد مقاومت فشاری را ارائه می‌دهد.

آزمون فشرده سازی پلیمرها

دوام و یکپارچگی مواد را به وسیله‌ی آزمون‌ های فشرده سازی ایمنی، بررسی و کاربردهای معمول شامل پلاستیک، سرامیک، کامپوزیت و فلزات است.

آزمایشات این نوع مواد بیشتر مواقع بر روی اجزای سازنده و محصولات نهایی مانند فوم، لوله، بطری آب، تشک، قطعات خودرو، مقوا، ایمپلنت‌های پزشکی و توپ‌های ورزشی و سایر موارد انجام می‌شوند.

سوال: شما تجربه ی آنالیز پلیمرهای صنعتی را داشته اید؟؟بهترین و پاسخگو ترین آزمایشگاه برای آنالیز و شناسایی پلیمرها به نظر شما کدام آزمایشگاه بوده است؟ نظرتون را در بخش دیدگاه بنویسید.

انواع آنالیزها

شاید برای شما این سوال پیش آمده باشد که انواع ناهمراستایی چیست؟

چطور با آنالیز ارتعاشات تشخیص دهیم که ماشین دچار کدام یک از انواع ناهمر استایی Angular Misalignment یا Parallel Misalignment می باشد؟

برای یافتن پاسخ این دو سول لطفا ویدئوی بررسی و تحلیل انواع ناهمراستایی که بخشی از کارگاه آنالیز ارتعاشات سطح 1 می باشد را مشاهده نمایید.

انواع ناهم­راستایی :1- زاویه‌ای (Angular Misalignment)

یکی از انواع ناهمراستایی ، Angular Misalignment یا ناهم محوری زاویه ای می باشد.

عدم­ هم‌محوری زاویه‌ای، با ارتعاش محوری زیاد و اختلاف فاز 180 درجه دو طرف کوپلینگ شناخته می‌شود.

معمولاً دامنه زیاد ارتعاش در فرکانس های 1X و 2X وجود دارد؛ اما وجود هارمونیک‌های 2X، 1X و 3X نیز رایج است.

علت ایجاد 1X و 2X این است که به­ خاطر ناهم­راستایی، با هر چرخش شفت نیرویی در یاتاقان‌های نگه‌دارنده شفت ایجاد می­شود.

این نیرو باعث می شود که پایه‌ها و یاتاقان‌ها نیروی عکس‌العملی به شفت وارد کنند؛

درنتیجه از حرکت شفت در جهاتی که تمایل دارد جلوگیری می‌شود.

به همین دلیل نمودار موج سینوسی به حداکثر خود نمی‌رسد و سیگنال حوزه زمان آن به‌صورت سینوس سربریده درمی‌آید.

وقتی دستگاه آنالایزر ارتعاشات، سیگنال حوزه زمان را به طیف فرکانسی تبدیل می‌کند،

این سینوس سربریده، هارمونیک‌های دور اصلی یعنی 1X و 2X را ایجاد می‌کند؛

درواقع هارمونیک‌ها نتیجه پردازش سیگنال به‌دست‌آمده از حرکت محدودشده شفت هستند.

هراندازه شدت ناهم­راستایی بیشتر باشد، قسمت سر بریده سینوس افزایش می­یابد

و هارمونیک‌های بیشتری از 1X مانند 3X، 2X و یا 4X در طیف فرکانسی مشاهده می‌شود.

برخلاف لقی مکانیکی، این هارمونیک‌ها عموماً باعث رشد ارتعاش در سطح (Noise Floor) طیف فرکانسی نمی‌شوند.

در ناهم ­محوری زاویه ای، شکل موج تابعی زمانی (time wave form signal) برداشت شده از ماشین در راستایی محوری، به صورت سینوسی میباشد.

انواع ناهمراستانی

انواع ناهم­راستایی : 2- موازی (Parallel Misalignment)

یکی دیگر از انواع ناهمراستایی ، Parallel Misalignment یا ناهم محوری زاویه ای می باشد.

ناهم‌ محوری موازی نیز همان نشانه‌های حالت نا­هم‌ محوری زاویه‌ای را دارد؛

اما دامنه ارتعاشات شعاعی بیشتر از محوری است. اغلب 2X بیشتر از 1X است،

اما بزرگ‌تر­بودن آن نسبت به 1X، به نوع کوپلینگ و ساختار آن بستگی دارد.

وقتی ناهم‌ محوری موازی یا زاویه‌ای شدید باشد، هارمونیک‌های بالا مانند 4X و 8X نیز وجود دارند،

حتی سری هارمونیک‌هایی نظیر لقی تا فرکانس‌های بالا ظاهر می‌شوند.

هنگامی‌که عدم­ هم‌محوری شدید باشد اغلب نوع کوپلینگ و جنس آن اثر زیادی روی کل طیف دارد؛

با­این­حال عموماً ارتعاش در سطح طیف فرکانسی زیاد نمی‌شود.

بسیاری فکر می‌کنند وقتی دامنه ارتعاش کم باشد وضعیت ماشین خوب است؛ ولی مواردی مانند انواع ناهمراستایی ها با حداقل دامنه اتفاق می‌افتد.

مقداری از انواع ناهمراستایی ها توسط کوپلینگ (Coupling) جبران می­شود و مقداری از نیروی اضافی حاصل از ناهم‌ محوری به یاتاقان تحمیل می‌گردد.

به همین خاطر در عمل، بسیاری از انواع ناهمراستایی ها تا زمانی که کوپلینگ یا یاتاقان خراب نشوند، ناشناخته باقی می‌مانند و علائمی شبیه انواع آنالیزها عیوب سایش و لقی دارند.

پس مشاهده دامنه کوچک در فرکانس‌های 1X و 2X می­بایست شروع نگرانی شما درمورد عیب انواع ناهمراستایی ها باشد.

بسیاری فکر می‌کنند وقتی دامنه ارتعاش کم باشد وضعیت ماشین خوب است؛ ولی مواردی مانند غیرهم‌محوری با حداقل دامنه اتفاق می‌افتد.

در اندازه‌گیری زاویه فاز در عیب ناهم­راستایی موازی، 180 درجه اختلاف فاز دو طرف کوپلینگ در جهت شعاعی مشاهده می‌شود.

شکل موج تابعی زمانی (time wave form signal) در ناهم­راستایی موازی ترکیبی از یک برابر دور و دو برابر دور ماشین بود ه و به شکل W یا M میباشد.

انواع ناهمراستانی

انواع ناهم­راستایی : ناهم­راستایی بیرینگ نصب‌شده روی شفت (Cocked Bearing)

بیرینگ‌هایی که روی شفت نصب می­شوند باید با شفت هم محور باشند؛

در غیر این صورت حتی با هم محور بودن کوپلینک‌ها، باز هم ارتعاشات حاصل از ناهم­راستایی ایجاد می­شود.

عواملی مانند تراشکاری نادرست شفت و خمیدگی آن در محل اتصال به هوزینگ بیرینگ و همچنین رعایت نکرن تولرانس­های نصب باعث ناهم­راستایی بیرینگ نصب‌شده روی شفت می­گردد.

ناهم­محوری بیرینگ و شفت، ارتعاش محوری قابل‌توجهی تولید کرده که باعث حرکت پیچشی با اختلاف فاز 180 درجه در نقطه بالا و پایین یا چپ و راست صفحه محوری هوزینگ بیرینگ می‌شود.

تلاش برای هم‌محوری کوپلینگ یا بالانس شفت، مشکل ارتعاشات را حل نمی‌کند و معمولاً باید بیرینگ را دمونتاژ کرده و به روش صحیح نصب نمود.

مثال واقعی: در این الکتروپمپ کدام یک از انواع ناهمراستایی وجود دارد؟

در واقعیت ناهم­راستایی شفت ترکیبی از انواع ناهمراستانی های زاویه‌ای و موازی است؛

به‌عنوان‌مثال نمودار طیف فرکانسی یک الکتروپمپ با دور نامی 2915RPM در شکل زیر نشان داده شده است.

در پاسخ به سوال: در این الکتروپمپ کدام یک از انواع ناهمراستایی وجود دارد؟باید گفت

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، غیر­هم‌محوری، ترکیبی از انواع ناهمراستایی های زاویه‌ای و موازی است؛

و با توجه به اینکه دامنه هارمونیک دوم از دامنه هارمونیک اول بیشتر است،

می‌توان نتیجه گرفت که غیر­هم‌محوری موازی از غیر­هم‌محوری زاویه‌ای، بیشتر است.

XRF – XRD انواع آنالیز مواد معدنی

با ارائه خدمات مناسب. انجام آنالیزهای xrf - xrd - شیمی تر آهن وتهیه مقطع نازک و صیقلی و . در کمترین زمان
آنالیز مواد معدنی , شیمی برای دانشگاهها شرکتهای معدنی
پذیرش سفارش از همه جای ایران
کرمان کردستان فارس سیستان بلوچستان بندرعباس.
03132668839-03132668827
نمونه برداری معدنی و ژئوشیمی
آنالیز سنگ تزئینی تست فیزیکی وزن مخصوص مقاومت فشاری خشک و اشباع - لس آنجلس درصد سایش سختی . شن و ماسه و سنگهای لاشه آهکی - مرمر - مرمریت - تراورتن -
فلزات مانند آهن هماتیت - مگنتیت - الی‍ژیست و .. مس سرب و روی و .
اخذ سفارش از استانهای مختلف کشور کرمان - مازندران - گیلان - فارس (شیراز) - یزد و بندرعباس . در کمترین زمان و ارسال با تیپاکس
نمونه برداری معدنی - انجام حفاری اکتشافی زمین شناسی -گودگیری معادن ترانشه برداری
WWW.ASIAST.COM
از اکتشاف تا بهره برداری با شمائیم
اخذ تسهیلات برای معادن در حال اکتشاف و بهره بردرای

آزمایشگاه خاک و بتن در فردیس کرج کاوش مهار البرز

آزمایش خاک و بتن و میلگرد02144855985

آزمایش خاک بتن جوش آرماتور

آزمایش بتن ،جوش، خاک ومیلگردمورد تائید مناطق ٢٢ گانه شهرداری

انجام آزمایش بتن و آزمایش خاک

آزمایشگاه مکانیک خاک ، بتن ، جوش ‌و‌ میلگرد

انجام خدمات آزمایشگاه تخصصی مکانیک خاک،بتن،جوش‌ و ‌میلگرد

انجام خدمات آزمایشگاه تخصصی مکانیک خاک٬ بتن٬ جوش‌ و ‌میلگرد پروژه های ساختمانی انجام خدمات آزمایشگاهی .

خدمات حفاری مهندسی ژئوتکنیک

آزمایشگاه خاک و پی (مطالعات ژئوتکنیک)

ابنیه پی آزما (آزمایشگاه تخصصی خاک ، جوش، بتن و میلگرد)

تست بتن-جوش-خاک

خدمات آزمایشگاهی همراه با ارائه تاییدیه نظام مهندسی و شهردار

آزمایشگاه تخصصی پایه یک1 خاک، جوش،بتن _ مشاور،بازدید رایگان

آزمایش خاک ، جوش ، بتن و میلگرد (پویش خاک روزبه)

آزمایش خاک ، جوش، بتن و میلگرد

آزمایشگاه تخصصی خاک، جوش و بتن (بازدید و مشاوره رایگان)

آزمایشگاه تخصصی ساختمان

پودر آلومینیوم

پودر آلومینیوم جهت مصارف: شرکت آسیاصنعت گنجینه AAC_NAAC_CAC انواع گریدهای فیلک مخصوص بتن سبک مزایای رقابتی .

تدبیر سازه البرز

آزمایش مکانیک خاک

آزمايشات خاك و بتن

آزمایشگاه مقاومت مصالح

ازمایشهای خاک ، بتن ، مصالح ، اسفالت و میلگرد در محل

افزودنیها ومکمل های بتن

شرکت بتون سخت آریان

انجام آزمایش خاک، مطالعات ژئوتکنیک، زمین شناسی، مکانیک خاک

تجهیزات آزمایشگاه جوش,لوازم آزمایشگاه جوش

تجهیزات آزمایشگاه جوش٬ لوازم آزمایشگاه جوش گروه صنعتی کیمیاگران جوان واردکننده و تهیه کننده تجهیزات آزمایشگاه .

تجهیزات آزمایشگاهی خاک

تجهیزات آزمایشگاهی خاک ابزار آزمایش آروین تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی ذیل: تجهیزات آزمایشگاهی خاک تجهیزات .اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.